Urologia Jesień 2005: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Zespół otępienny z objawami rzekomoopuszkowymi, obustronnymi objawami piramidowymi oraz zaburzeniami równowagi i chodu, występujący w piątej dekadzie życia, jest najbardziej charakterystyczny dla:
 1. otępienia wielozawałowego.
 2. zwyrodnienia korowo-podstawnego.
 3. autosomalnej, dominującej angiopatii mózgowej z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią (CADASIL).
 4. ...
 5. ...
Dla otępienia z ciałami Lewy’ego nie jest charakterystyczne:
 1. nadwrażliwość na neuroleptyki.
 2. zespół parkinsonowski.
 3. omamy wzrokowe.
 4. ...
 5. ...
W leczeniu choroby Alzheimera stosuje się inhibitory acetylcholinesterazy, które wcześnie włączone spowalniają rozwój choroby.
 1. obie części zdania są prawdziwe i pozostają w związku przyczynowym.
 2. obie części zdania są prawdziwe, ale bez związku.
 3. pierwsza część jest prawdą, druga fałszem.
 4. ...
 5. ...
Zachowania stereotypowe, hiperoralizm, oraz wczesne zaburzenia osobowości są charakterystyczne dla:
 1. zwyrodnienia korowo-podstawnego.
 2. otępienia naczyniopochodnego.
 3. otępienia z ciałami Lewy’ego.
 4. ...
 5. ...
W funkcjonalnym badaniu neuroobrazowym dla choroby Alzheimera charakterystyczne jest:
 1. obniżenie metabolizmu w gałce bladej i wzgórzu.
 2. podwyższenie metabolizmu w okolicy czołowej i skorupie.
 3. obniżenie metabolizmu w okolicy potylicznej i skroniowej.
 4. ...
 5. ...
W hipotonii ortostatycznej w chorobie Parkinsona stosuje się:
 1. midodrynę, fludrokortyzon, dosalanie posiłków.
 2. unikanie kawy, pończochy uciskowe, midodrynę.
 3. midodrynę, fludrokortyzon, leżenie na płasko.
 4. ...
 5. ...
W chorobie Wilsona typowe jest:
1) niskie stężenie ceruloplazminy w surowicy;
2) podwyższone stężenie ceruloplazminy w surowicy;
3) zmniejszone wydalanie miedzi z moczem;
4) zwiększone wydalanie miedzi z moczem;
5) wzrost zawartości miedzi w wątrobie.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,5.
 2. 1,4.
 3. 1,4,5.
 4. ...
 5. ...
Do grupy tauopatii nie należy:
 1. zanik wieloukładowy.
 2. zwyrodnienie koro-podstawne.
 3. otępienie czołowo-skroniowe.
 4. ...
 5. ...
W chorobie Huntingtona pierwotnie dochodzi do zmniejszenia zawartości w mózgu następujących neurotransmiterów:
 1. kwasu glutaminowego.
 2. kwasu gamma-aminomasłowego.
 3. dopaminy.
 4. ...
 5. ...
Zespół parkinsonowski może występować w przebiegu dziedzicznych chorób zwyrodnieniowych, z wyjątkiem:
 1. choroby Huntingtona.
 2. neuroakantocytozy.
 3. zaniku jądra zębatego, jądra czerwiennego, gałki bladej i jądra Luysa.
 4. ...
 5. ...
W zespole złożonego bólu regionalnego:
1) w wywiadzie zawsze jest uraz nerwu obwodowego;
2) występuje allodynia;
3) są zaburzenia troficzne skóry;
4) skuteczne są niesterydowe leki p/zapalne;
5) zwykle zajęta jest dystalna część kończyny.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,5.
 2. 2,3,4.
 3. 2,3,4,5.
 4. ...
 5. ...
30-letni, dotychczas zdrowy, mężczyzna zgłosił się z powodu bólów głowy: od 5 dni budzi go w nocy bardzo silny ból w okolicy prawej skroni i oczodołu, trwający około godziny, któremu towarzyszy łzawienie z prawego oka i uczucie zatkania nosa. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 1. migrena bez aury.
 2. klasterowy ból głowy.
 3. neuralgia nerwu trójdzielnego.
 4. ...
 5. ...
Dla zapobiegania w/w napadom bólowym można stosować:
 1. amitryptylinę, kwas walproinowy, propranolol.
 2. węglan litu, werapamil, ergotaminę.
 3. karbamazepinę, baklofen, fenytoinę.
 4. ...
 5. ...
W odniesieniu do neuralgii nerwu trójdzielnego nie jest prawdą, że:
 1. najczęściej występuje w przebiegu stwardnienia rozsianego.
 2. napady bólu mogą występować kilkakrotnie w ciągu dnia.
 3. najczęściej ból zlokalizowany jest w zakresie drugiej gałęzi n. V.
 4. ...
 5. ...
W leczeniu napadu migreny bezpośrednią poprawę przynoszą:
 1. tryptany, ergotamina, kwas acetylosalicylowy, ibuprofen.
 2. tryptany, ergotamina, amitryptylina, naklofen.
 3. kwas acetylosalicylowy, ergotamina, kwas walproinowy, ibuprofen.
 4. ...
 5. ...
Pacjent skarży się na pogorszenie słuchu w lewym uchu. W próbach stroikowych stwierdzasz: w próbie Rinnego obustronnie lepsze przewodnictwo powietrzne, w próbie Webera - głośniejszy dźwięk po prawej. Można podejrzewać:
 1. zapalenie ucha środkowego.
 2. zapalenie ucha zewnętrznego.
 3. nerwiak n. słuchowego.
 4. ...
 5. ...
Przyczyną omdlenia naczynioruchowego mogą być różne leki, mniej prawdopodobne jest to w przypadku:
 1. lewodopy.
 2. amitryptyliny.
 3. promazyny.
 4. ...
 5. ...
Przy uszkodzeniu pęczka podłużnego przyśrodkowego lewego stwierdzamy:
1) oczopląs przy odwodzeniu oka lewego;
2) oczopląs przy odwodzeniu oka prawego;
3) brak przywodzenia oka lewego;
4) brak przywodzenia oka prawego;
5) zachowaną konwergencję.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 1,4,5.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
U nieprzytomnego chorego obecne jest skojarzone zbaczanie gałek ocznych w prawo, a w odpowiedzi na ucisk mostka ruchy obronne kończyn prawych. Ognisko uszkodzenia prawdopodobnie znajduje się w:
 1. lewej półkuli mózgu.
 2. prawej półkuli mózgu.
 3. moście po stronie prawej.
 4. ...
 5. ...
Przyczyną zespołu majaczeniowego może być:
1) zapalenie płuc;     
2) udar mózgu;       .
3) haloperidol;
4) digoksyna;
5) podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,4,5.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
Ryzyko nawrotu krwotoku wewnątrzmózgowego (ICH) jest największe jeśli przyczyną krwotoku jest:
 1. naczyniak żylny.
 2. naczyniak jamisty.
 3. nadciśnienie tętnicze.
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą przyczyną spontanicznego krwotoku wewnątrzmózgowego (ICH) jest:
 1. pęknięty tętniak.
 2. malformacja tętniczo-żylna (AVM).
 3. polekowe zaburzenia krzępnięcia krwi.
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza lokalizacja krwotoków wewnątrzmózgowych (ICH)?
 1. most.
 2. móżdżek.
 3. układ komorowy.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych badań neuroobrazowych ma największą przydatność do wykrywania przebytych mikrowylewów wewnątrzmózgowych?
 1. CT mózgu.
 2. MRI z kontrastem (obrazy T1).
 3. perfuzyjne badanie CT mózgu.
 4. ...
 5. ...
Kiedy istnieje największe ryzyko powiększenia się ostrego krwiaka wewnątrzmózgowego (ICH)?
 1. w ciągu 3 minut od początku wylewu.
 2. w ciągu 3 godzin od początku wylewu.
 3. w ciągu 30 godzin od początku wylewu.
 4. ...
 5. ...
Po przebytym udarze niedokrwiennym u chorego z migotaniem przedsionków prowadzimy przewlekłą antykoagulację tak aby utrzymać wskaźnik INR w zakresie:
 1. 0 - 1,0.
 2. 1,0 - 2,0.
 3. 2,0 - 3,0.
 4. ...
 5. ...
Przeciwwskazaniem do dożylnej trombolizy w ostrym udarze niedokrwiennym są poniższe sytuacje, z wyjątkiem:
 1. przebytego krwawienia śródczaszkowego.
 2. czasu trwania udaru > 4 godz.
 3. płytek krwi < 100.000/mm3.
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych metod może być rutynowo stosowana w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego?
 1. dożylna tromboliza.
 2. dożylna neuroprotekcja.
 3. dożylna hipotermia.
 4. ...
 5. ...
Przezskórną angioplastykę tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) ze stentowaniem wykonuje się w następujących wskazaniach:
 1. w każdym bezobjawowym zwężeniu ICA.
 2. w każdym objawowym zwężeniu ICA.
 3. wyłącznie w restenozach ICA po uprzedniej endarterektomii.
 4. ...
 5. ...
Zespół bocznej opuszki (Wallenberga) powstaje w wyniku zamknięcia tętnicy:
 1. podstawnej.
 2. móżdżku tylnej dolnej.
 3. móżdżku przedniej górnej.
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych leków może być stosowany w monoterapii padaczki lekoopornej?
 1. brewetiracetam.
 2. lewetiracetam.
 3. lamotrygina.
 4. ...
 5. ...
Które leki można łączyć w leczeniu padaczki opornej na monoterapię?
 1. diazepam i fenobarbital.
 2. fenytoinę i karbamazepinę.
 3. karbamazepinę i topiramat.
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych chorób może mieć etiologię paranowotworową?
 1. zespół miasteniczny Lamberta-Eatona.
 2. zapalenie układu limbicznego.
 3. neuromiotonia.
 4. ...
 5. ...
Objawem różnicującym zespół opuszkowy od zespołu rzekomoopuszkowego jest:
 1. osłabienie mięśni języka.
 2. zanik mięśni języka.
 3. niedowład mięśni podniebienia.
 4. ...
 5. ...
Jakim wynikiem zakończyło się badanie STICH (Lancet 2005)?
 1. kraniotomia jest skuteczniejsza od leczenia zachowawczego w leczeniu krwiaków śródmózgowych (ICH) położonych nadnamiotowo.
 2. kraniotomia jest skuteczniejsza w leczeniu ICH położonych w tylnej jamie.
 3. kraniotomia powinna być wykonana w ciągu 6 h od początku wylewu.
 4. ...
 5. ...
Hipokaliemiczne porażenie okresowe może być wywołane przez mutacje w genach dla następujących kanałów jonowych:
 1. kanały wapniowe (CACNA1S).
 2. kanały sodowe (SCN4A).
 3. kanały potasowe (KCNE3).
 4. ...
 5. ...
Hipertermia złośliwa jest groźnym powikłaniem, które może wystąpić w czasie znieczulenia ogólnego. Do znanych przyczyn hipertermii należą mutacje w obrębie genów dla:
1) kanałów wapniowych (CACNA1S);
2) kanałów sodowych (SCN4A);
3) receptorów ryanodynowych (RYR1);
4) kanałów chlorkowych (CLCN1);
5) kanałów potasowych (KCNJ2);
6) receptorów acetylocholiny (CHRNA1).
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,2,3,4,5.
 3. 1,2,3,4.
 4. ...
 5. ...
Drżenie wyciągniętych rąk oraz ruchy mimowolne głową o charakterze przeczenia to typowe objawy dla:
 1. choroby Parkinsona.
 2. choroby Wilsona.
 3. choroby Huntingtona.
 4. ...
 5. ...
Aby zapobiec skurczowi naczyniowemu (vasospasm) u chorych z krwotokiem podpajeczynowkowym stosuje się:
 1. beta-blokery.
 2. nimodypinę.
 3. kortykosteroidy.
 4. ...
 5. ...
30-letni mężczyzna po dźwignięciu ciężaru poczuł silny ból krzyża promieniujący do lewej stopy. Neurologicznie stwierdza się zniesienie odruchu skokowego i osłabienie czucia na zewnętrznym brzegu stopy. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie?
 1. przepuklina jądra miażdżystego L5-S1.
 2. przepuklina jądra miażdżystego L3-L4.
 3. myelomalacia.
 4. ...
 5. ...
Jakie badanie neurobrazowe będzie najbardziej przydatne w tym przypadku?
 1. mielografia.
 2. angiografia rdzeniowa.
 3. EMG mięsni kończyn dolnych.
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych leków jest skuteczny w leczeniu napadów pierwotnie uogólnionych drgawkowych i niedrgawkowych?
 1. kwas walproinowy.
 2. etosuksymid.
 3. wigabatryna.
 4. ...
 5. ...
U 10-letniego chłopca wystąpił tzw. mały stan padaczkowy (gromadne napady nieświadomości), jaki lek należy podać?
 1. diazepam.
 2. fenytoinę.
 3. fenobarbital.
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych leków przeciwpadaczkowych są induktorami układu enzymatycznego CYP P 450?
1) kwas walproinowy;         
2) tiagabina;           
3) topiramat;           
4) fenobarbital;
5) wigabatryna;
6) karbamazepina;
7) fenytoina.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,3,4.
 3. 4,6,7.
 4. ...
 5. ...
Interwał jasny (intervalum lucidum) jest stanem charakterystycznym dla:
 1. wstrząśnienia mózgu.
 2. ostrego krwiaka nadtwardówkowego.
 3. ostrego krwiaka podtwardówkowego.
 4. ...
 5. ...
U 40-letniej pacjentki z migreną wykryto w badaniu MRI guza o charakterze microprolactinoma. Jakie leczenie należy zastosować?
 1. operacyjne przez zatokę klinową.
 2. operacyjne drogą przezczaszkową, podczołową.
 3. leczenie farmakologiczne agonistami dopaminy.
 4. ...
 5. ...
Diagnostycznego nakłucia lędźwiowego nie wolno wykonać w następujących sytuacjach, z wyjątkiem:
 1. wodogłowia nie komunikującego.
 2. guza śródczaszkowego dającego efekt masy.
 3. wodogłowia komunikującego.
 4. ...
 5. ...
Wszystkie poniższej wymienione stwierdzenia dotyczące leczenia obrzęku mózgu są prawdziwe, z wyjątkiem:
 1. kortykosteroidy są bardzo efektywne w zmniejszaniu obrzęku wokół nowotworu mózgu, a mniej w przypadku ropnia mózgu.
 2. hiperkapnia powoduje zwężenie tętnic mózgowych i obniża objętość krwi w mózgu.
 3. umiarkowana hipotermia obniża przepływ mózgowy i objętość krwi w mózgu.
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza przyczyna neuralgii nerwu trójdzielnego?
 1. ucisk nerwu przez guz mózgu.
 2. ucisk nerwu przez malformację naczyniową.
 3. zmiany pourazowe w nerwie.
 4. ...
 5. ...
Jaki jest patomechanizm powstawania wodogłowia normotensyjnego?
 1. istnienie przeszkody utrudniającej przepływ płynu m-r między różnymi przestrzeniami płynowymi.
 2. zaburzenia wchłaniania płynu m-r.
 3. uogólniony zanik mózgu.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij