Stomatologia zachowawcza Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wybierz prawdziwe zdanie o infiltracji próchnicowo zmienionych tkanek zęba:
 1. Zmiana próchnicowa musi być bez ubytku, szerzyć się w szkliwie i przekraczać połączenie szkliwno-zębinowe maksymalnie do 1/3 zewnętrznej warstwy zębiny.
 2. Zmiana próchnicowa musi być bez ubytku, szerzyć się w szkliwie i przekraczać połączenie szkliwno-zębinowe maksymalnie do 1/3 wewnętrznej warstwy zębiny.
 3. Zmianę wytrawia się przez 120 sekund 15% HCI i osusza etanolem
 4. ...
 5. ...
Blizna szkliwna i podpowierzchniowa powstaje na skutek - zaznacz nieprawdziwe:
 1. stosowania niskich i wysokich stężeń fluoru
 2. zmiany pl-I śliny w kierunku obojętnym lub zasadowym
 3. infiltracji
 4. ...
 5. ...
Objawy zwichnięcia bocznego zęba :
1.ankylotyczny odgłos opukowy
2.nadmierna ruchomość zęba
3.brak ruchomości zęba
4.przemieszczenie dowargowe/ dopodniebienne
5.przemieszczenie osiowe
Zaznacz prawdziwą kombinację:
 1. 1, 3, 5
 2. 1, 3 ,4
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Znieczulenie domiazgowe - zaznacz fałszywe:
 1. jest bolesne
 2. działa krótko
 3. wymaga użycia specjalnych igieł i strzykawek
 4. ...
 5. ...
Mechanizm działania fluoru w okresie posterupcyjnym
- Zaznacz fałszywe:
 1. Tworzenie fluoroapatytów
 2. Remineralizacja szkliwa
 3. Hamowanie syntezy bakteryjnych wielocukrów z glukozy
 4. ...
 5. ...
Testy znieczulenia w stomatologii
- Zaznacz prawidłowe :
 1. znieczulenie śródwięzadłowe znieczula tylko jeden ząb, więc jest polecane do diagnostyki, kiedy pacjent nie jest w stanie określić co go boli
 2. znieczulenie nerwu zębodolowego dolnego pomoże nam zdiagnozować skąd pochodzi ból ( czy z żuchwy czy szczęki po danej stronie )
 3. znieczulenie domiazgowe znieczula tylko jeden ząb, więc jest polecane do diagnostyki, kiedy pacjent nie jest w stanie określić co go boli
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu zgłasza się pacjent z podwyższoną temperaturą i bólem samoistnym zęba. Ból jest pulsujący, nasila się przy zmianie położenia głowy, pacjent opisuje go jako "wysadzający°. Poszerzenie szpary ozębnowej w RTG. Jakie postawisz rozpoznanie?
 1. Pulpopathia reversibles
 2. Pulpopathia irreversibles
 3. Periodontitis acuta purulenta
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu stomatologicznego przychodzi kobieta w ciąży, która skarży się na nadwrażliwość zębów. W badaniu ubytki niepróchnicowego pochodzenia na powierzchniach podniebiennych zębów górnych i powierzchniach żujących oraz policzkowych zębów dolnych.

Wskaż właściwe rozpoznanie:
 1. Erozja
 2. Abrazja
 3. Atrycja
 4. ...
 5. ...
Jaki materiał jest zalecany do wypełnienia ubytku próchnicowego zlokalizowanego w korzeniu zęba?
 1. Amalgamat
 2. Kompomer
 3. Kompozyt
 4. ...
 5. ...
Co jest nieodłącznym elementem zestawu, w którym jednym ze składników jest system wiążący V-tej generacji?
 1. kwaśne monomery
 2. 37% kwas ortofosforowy
 3. 37% kwas cytrynowy
 4. ...
 5. ...
Zębina sklerotyczna :

1.powstaje w odpowiedzi na czynniki zewnętrzne
2.w zębinie pierwotnej
3.w odpowiedzi na działanie silnego bodźca
4.w odpowiedzi na działanie słabego bodźca
5.zmniejszenie zawartości substancji mineralnej 6.jest reakcją obronną miazgi

Wskaż poprawną kombinację :
 1. 1, 2, 4, 6
 2. 2, 4, 5, 6
 3. 1, 3, 5, 6
 4. ...
 5. ...
Przebarwienia zewnątrzpochodne mogą być spowodowane :
 1. fluorem
 2. chorobą Capdeponta
 3. płytką nazębną i gromadzącymi się w niej barwnikami
 4. ...
 5. ...
Czym można przeprowadzić najbardziej miarodajną ocenę żywotności zęba?
 1. laserowym przepływomierzem Dopplera
 2. nawiercaniem zębiny
 3. testem elektrycznym
 4. ...
 5. ...
Szkliwo pod wypełnienia kompozytowe zukośniamy pod kątem:
 1. 45 stopni
 2. 10 stopni
 3. 40 stopni
 4. ...
 5. ...
Na jakiej zasadzie tworzy się adhezja do szkliwa?
 1. mechanicznej mikroretencji
 2. wypustek żywiczych
 3. warstwy hybrydowej
 4. ...
 5. ...
Warstwa hybrydowa tworzy się poprzez:
 1. infiltracji warstwy mazistej
 2. połączenie mikromechaniczne
 3. połączenie z warstwą mazistą
 4. ...
 5. ...
Pacjent zgłosił się z silnym bólem samoistnym zęba 11 trwającym od 2 dni. W wywiadzie ból w przeszłości, w badaniu klinicznym ruchomość 1 stopnia, widoczne uwypuklenie w rzucie wierzchołka z którego po naciśnięciu wypływa treść ropna. W RTG widoczne przejaśnienie w okolicy wierzchotka korzenia. Jakie postawisz rozpoznanie?
 1. ostre surowicze zapalenie tkanek okw.
 2. przewlekłe zapalenie tkanek okw.
 3. przewlekłe zaostrzone zapalenie tkanek okw.
 4. ...
 5. ...
Zewnętrzna resorpcja zapalna
- Wskaż fałszywe
 1. powoduje nawarstwienie tkanki kostnej
 2. biorą w niej udział odontoblasty
 3. miazga jest najczęściej objęta zasięgiem resorbcji
 4. ...
 5. ...
Co wiąże jony wodorowe powodując wzrost pH?
 1. amoniak
 2. mocznik
 3. jon amonowy
 4. ...
 5. ...
3 osobne ujścia i 3 otwory wg klasyfikacji Vertucciego, to typ:
 1. II
 2. V
 3. VI
 4. ...
 5. ...
Brak samoistnych objawów bólowych może towarzyszyć:
 1. martwicy miazgi
 2. przewlekłemu zapaleniu tkanek okolowierzcholkowych
 3. zapaleniu miazgi odwracalnemu
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu przychodzi dorosły pacjent zgłaszający ból zęba przy spożywaniu zimnych napojów. Wspomniany ból na zimno szybko ustępuje. W badaniu ubytek abrazyjny. Jakie postawisz rozpoznanie?
 1. odwracalne zapalenie miazgi
 2. nieodwracalne zapalenie miazgi
 3. martwica miazgi
 4. ...
 5. ...
Perty szkliwne - wskaż prawidłowe:
 1. nie mają wpływu na przyzębie
 2. występują zazwyczaj w zębach trzonowych lub rzadziej przedtrzonowych w okolicy szyjki zęba lub przy rozwidleniu korzeni
 3. występują w środkowej części podniebienia
 4. ...
 5. ...
Wąska kieszeń periodontologiczna jest cechą charakterystyczną zespołu endo-perio:
 1. o etiologii endodontycznej
 2. o etiologii periodontologicznej
 3. o etiologii mieszanej
 4. ...
 5. ...
Premolaryzacja ma miejsce wtedy, gdy:
 1. ząb przedtrzonowy posiada więcej guzków i upodabnia się w ten sposób do zęba trzonowego
 2. przecięcie zębów trzonowych, co powoduje ich upodobnienie do przedtrzonowców
 3. przecięcie zębów trzonowych dolnych, co powoduje ich upodobnienie do przedtrzonowców
 4. ...
 5. ...
Pacjent zgłosił się z bólem po wykonaniu wypełnienia w zębie 47. Ból nasila się zwłaszcza podczas zwalniania nacisku. Ząb silnie reaguje na zimno i ciepło. Jakie postawisz rozpoznanie posiadając wyłącznie te informacje?
 1. zapalenie miazgi
 2. ostre zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
 3. przewlekłe zapalenie tkanek okołowierzchołkowych
 4. ...
 5. ...
Powikłania po profesjonalnym wybielaniu zębów żywych :

1. nadwrażliwość
2. resorpcja wewnętrzna
3. resorpcja zewnętrzna przyszyjkowa
4. podrażnienie dziąsła
5. zmiana koloru wypełnienia na jaśniejsze Wybierz poprawną kombinację.
 1. 1,2,4,5
 2. 1,4,5
 3. 1,2,3,4,5
 4. ...
 5. ...
Jaki będzie efekt płukania kanałów chlorheksydyną oraz NaOCI jednocześnie?
 1. jeśli w kanale znajdują się resztki NaOCI, Chlorheksydyna wchodzi z nim w reakcję, co manifestuje się wytrąceniem osadu
 2. jeśli w kanale znajdują się resztki NaOCI, Chlorheksydyna wchodzi z nim w reakcję, co manifestuje się wytworzeniem pęcherzyków tlenu
 3. interakcja pomiędzy NaOCI a CHX daje efekt wybielający
 4. ...
 5. ...
Po jakim czasie w płytce nazębnej powstają palisady bakterii G+?
 1. po godzinie
 2. po kilku dniach
 3. po dobie
 4. ...
 5. ...
Alkoholicy i anorektyczki zazwyczaj charakteryzują się zmianami erozyjnymi:
 1. na powierzchniach podniebiennych w szczęce i powierzchniach policzkowych w żuchwie
 2. na powierzchniach podniebiennych i żujących w szczęce i powierzchniach policzkowych I żujących w żuchwie
 3. na powierzchniach policzkowych w szczęce i powierzchniach językowych w żuchwie
 4. ...
 5. ...
Fałszywie negatywny wynik testu elektrycznego może wystąpić, gdy:
 1. miazga jest w szoku
 2. występuje obliteracja kanałów
 3. ma miejsce znieczulenie okolicy zęba
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu przychodzi pacjent z wysokim ryzykiem próchnicy. Na zdjęciu OPG widoczny ubytek w zębie 36 od strony mezjalnej, nieznacznie przekraczający granicę szkliwno. zębinową.
Postępowanie:
 1. obserwacja
 2. lakierowanie
 3. lakowanie bruzd
 4. ...
 5. ...
Ząb wynicowany - wskaż prawdziwe:
 1. jest zbudowany ze szkliwa, zębiny i może posiadać miazgę
 2. jest zbudowany tylko ze szkliwa i zębiny
 3. w zębach trzonowych to inaczej guzek Carabellego
 4. ...
 5. ...
Złamanie pionowe korzenia - co możemy zauważyć w takiej sytuacji?
 1. przetokę
 2. głęboką i wąską kieszonkę
 3. widoczny na zdjęciu RTG przebieg linii złamania
 4. ...
 5. ...
Fałsz o preparatach do płukania kanałów:
 1. EDTA uzupelnia działanie NaOCI
 2. CHX ma działanie silnie bakteriobójcze
 3. Podgrzewanie NaOCI zwiększa jego skuteczność
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych składników śliny nie działa antybakteryjnie?
 1. lizozym
 2. laktoferryna
 3. peroksydaza
 4. ...
 5. ...
Całkowite zwichnięcie zęba stałego z zakończonym rozwojem wierzchołka - na jaki czas zakładamy elastyczne unieruchomienie?
 1. 4 tygodnie
 2. 2-3 tygodnie
 3. 4 miesiące
 4. ...
 5. ...
Co nie jest objawem perforacji w środkowej części korzenia?
 1. świeża krew w kanale pojawiająca się natychmiast po wykonaniu przypuszczalnej perforacji
 2. nasilający się obrzęk w okolicy leczonego zęba
 3. pokazywanie przez endometr apex'u w miejscu podejrzewanej perforacji
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych preparatów stosowanych w leczeniu kanałowym działa znieczulająco na miazgę?
 1. wodorotlenek wapnia
 2. fenole
 3. glikokortykosteroidy
 4. ...
 5. ...
Prawdą o zębiniakach jest to, że:
 1. tworzą się przy naczyniach
 2. ze względu na położenie wyrówna się trzy typy : wolne, przylegające i śródmiąższowe
 3. dotyczą tylko żywej miazgi
 4. ...
 5. ...
Technika opracowywania kanałów w której wykonujesz obrót o 90-180 stopni, następnie 120-360 stopni , to?
 1. balanced forces
 2. metoda Roanego
 3. metoda jednego ćwieka
 4. ...
 5. ...
W których z poniżej wymienionych zapaleń miazga może być żywa?
 1. zgorzel
 2. nieodwracalne zapalenie miazgi
 3. odwracalne zapalenie miazgi
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij