Chirurgia stomatologiczna Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Czy któraś z wymienionych torbieli zalicza się do zastoinowych?
 1. zawiązkowa
 2. samotna kości
 3. erupcyjna
 4. ...
 5. ...
Objaw wyszczerbionej szklanki występuje w związku z:
1. Znieczuleniem techniką Berchera
2. Znieczuleniem metodą Jarząba
3. Ostrym zapaleniu kości żuchwy
4. Rakiem szkliwiakowym
5. Szkliwiakiem litym
Poprawne kombinacje:
 1. 1, 2, 3, 4, 5
 2. 2, 3, 4, 5
 3. 1, 2, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Na RTG widoczne okrągłe przejaśnienie, które może przypominać jednostronne agresywne zapalenie przyzębia. Jakie postawisz rozpoznanie?
 1. ziarniniak kwasochłonny
 2. białaczka
 3. agresywne zapalenie przyzębia
 4. ...
 5. ...
Powikłania wewnątrzczaszkowe przy przewlekłym zapaleniu zatok:
1. ropień podtwardówkowy
2. zakrzepowe zapalenie zatok żylnych opony twardej
3. zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej
4. ropień podokostnowy
5. ropień mózgu
6. ropień oczodołu
7. zapalenie tkanek oczodołu
8. zapalny obrzęk powiek
Wybierz prawdziwe.
 1. 1, 2, 3, 4, 5
 2. 3, 6, 7, 8
 3. 2, 5, 7, 8
 4. ...
 5. ...
Jakie cięcia znajdą zastosowanie przy zabiegu resekcji z wyłuszczeniem zmiany?
 1. Partscha
 2. Pichlera
 3. poziome
 4. ...
 5. ...
Nowotwór ślinianek gruczołowo-torbielowaty:

1. inaczej oblak
2. rozwija się na podłożu drobnych gruczołów śluzowych
3. rozwija się na podłożu dużych gruczołów śluzowych
4. nie szerzy się przestrzeniami okołonerwowymi
5. rośnie szybko
6. rośnie powoli
7. nacieka podłoże i otoczenie

Wybierz prawdziwe.
 1. 1, 2, 5, 7
 2. 2, 3, 5, 6
 3. 3, 5, 6, 7
 4. ...
 5. ...
Rak wargi, wybierz leczenie zależne od wielkości:
 1. T1 - resekcja i rekonstrukcja, jeżeli zmiana jest nieoperacyjna
 2. T2 - brachyterapia lub usunięcie i rekonstrukcja, jeżeli wycięto więcej niż 1/3 wargi
 3. T3 - brachyterapia lub rekonstrukcja, jeżeli usunięto więcej niż 1/3 wargi
 4. ...
 5. ...
Średnie ryzyko IZW: może wystąpić podczas:
1. Kardiomiopatii przerostowej
2. IZW w wywiadzie
3. Rozruszniku serca
4. Wrodzonej wadzie serca
5. Posiadania sztucznej zastawki
6. Przetrwałego przewodu tętniczego
7. Chirurgicznie wytworzonego zespolenia systemowo-płucnego
8. Wypadania zastawki mitralnej
 1. 1, 5, 8
 2. 8. 3, 5, 7
 3. 2, 4, 6
 4. ...
 5. ...
Jakie zabiegi wymagają profilaktyki antybiotykowej u pacjenta z rozrusznikiem serca?
 1. leczenie kanałowe
 2. skaling
 3. ekstrakcja zęba
 4. ...
 5. ...
Podczas usuwania zębów:
 1. syndesmotomię można wykonać dźwignią prostą Beina, łyżeczką prostą lub boczną lub pensetą stomatologiczną
 2. kleszcze nakładamy na wyrostek zębodołowy poza sytuacją, w której występuje ubytek próchnicowy grożący odłamaniem korony zęba (wtedy usuwamy takiego zęba z pomocą dźwigni)
 3. przy zębach z korzeniem o przekroju okrągłym (dolne przedtrzonowce, górny pierwszy siekacz) wykonujemy ruch obrotowy, a właściwie półobrotowy
 4. ...
 5. ...
Hemofilia A - podczas przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego podajemy.
 1. koncentrat czynnika VIII
 2. koncentrat czynnika IX
 3. krioprecypitat
 4. ...
 5. ...
Znieczulenie nerwu bródkowego zniesie dolegliwości bólowe przy zabiegu na:
 1. wardze dolnej
 2. siekaczach dolnych
 3. przedtrzonowcach dolnych
 4. ...
 5. ...
Która struktura nie została uwzględniona podczas złamania Le Fort 1:
 1. guz szczęki
 2. lemiesz
 3. blaszka pionowa kości podniebiennej
 4. ...
 5. ...
Kleszcze proste z zestawu Thomesa Bertena
-Zaznacz fałszywe:
 1. służą do ekstrakcji górnych zębów siecznych i kłów
 2. można nimi usuwać zęby sieczne dolne przy chwycie od góry
 3. mają ramiona, zamek i dzioby w jednej linii
 4. ...
 5. ...
Śluzak
- Wybierz prawdziwe:
 1. Nie posiada torebki
 2. Na RTG daje obraz matowego szkła
 3. Jest nowotworem półzłośliwym
 4. ...
 5. ...
Powikłania po profilaktycznym usunięciu zęba mądrości:
 1. Suchy zębodół
 2. Uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego
 3. Uszkodzenie nerwu językowego
 4. ...
 5. ...
Jakie znieczulenie wywołuje Zespól Homera?
 1. do guza szczęki
 2. do otworu podoczodołowego
 3. do otworu żuchwowego
 4. ...
 5. ...
Podczas ekstrakcji u osób po radioterapii:
 1. odwarstwiamy płat śluzówkowo-okostnowy i zaszywamy na głucho
 2. zaokrąglamy brzegi kostne
 3. zszywamy dokładnie, ale bez nadmiernego napięcia tkanek
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe o rogowaciejąco-torbielowatym guzie zębopochodnym:
 1. występuje w dwóch typach : orto- i parakeratotycznym
 2. umiejscawia się najczęściej w żuchwie w okolicy kąta
 3. jest guzem miejscowo złośliwym
 4. ...
 5. ...
I Ile ml czystej 2% lidokainy podasz 8-letniemu dziecku o masie=25 kg?
 1. 10 ml
 2. 12.5 ml
 3. 20 ml
 4. ...
 5. ...
Którego znieczulenia nie podasz przy problemach kardiologicznych pacjenta?
 1. bupiwakainy
 2. mepiwakainy
 3. artykainy
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij