Protetyka stomatologiczna Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wyciski czynnościowe:

1. wykonuje się jedynie przy ustach otwartych
2. wykonuje się przy ustach otwartych lub zamkniętych
3. przy ustach otwartych lekarz może ingerować w wykonywane ruchy
4. wycisk bierny nie jest zalecany
5. masa powinna szybko wiązać ze względu na odruch wymiotny pacjentów
6. masa powinna mieć długi czas wiązania
7. można użyć każdej dostępnej na rynku masy
8. można użyć masy ZnOE lub silikonowej
9. wykonuje się dwuetapowo - najpierw kształtuje się obrzeże, a następnie resztę wycisku
10. wykonuje się całość wycisku jednoetapowo

Wybierz poprawną kombinację:
 1. 2, 3, 4, 6, 8, 9
 2. 1, 3, 5, 8, 9, 10
 3. 1, 2, 5, 6, 7, 8
 4. ...
 5. ...
Jaka ilość wypełnienia w kanale powinna pozostać, aby szczelnie zamykać wierzchołek przy opracowaniu kanału pod wkład szklany?
 1. 2-3 mm
 2. 3-4mm
 3. 5-6 mm
 4. ...
 5. ...
Podczas wykonywania wycisków czynnościowych u pacjenta bezzębnego o bardzo głębokim przedsionku jamy ustnej:

1. od strony językowej łyżka indywidualna powinna dochodzić do przyczepu mięśnia żuchwowo-gnykowego
2. od strony językowej łyżka powinna schodzić niżej niż przyczep mięśnia żuchwowo-gnykowego
3. od strony przedsionka łyżka może przekraczać granicę śluzówkowo-dziąsiową
4.od strony przedsionka łyżka nie może przekraczać przestrzeni neutralnej
5. w każdym wypadku przykrywa guzek żuchwy
6. nie zawsze przykrywa guzek żuchwy

Wybierz poprawną kombinację.
 1. 1,3, 6
 2. 2, 3, 5
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
W jakim celu wykonujemy uszczelnienie tylnej granicy protezy?
1. lepsza stabilizacja protezy
2. zapobieganie przedostawaniu się resztek pokarmu między płytę protezy a podniebienie
3. redukcja skurczu polimeryzacyjnego materiału protezy
4. lepsza szczelność brzeżna
5. możliwość skrócenia długości płyty protezy

Wybierz prawidłowe:
 1. 1, 2, 3, 4, 5
 2. 2, 3, 4, 5
 3. 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Jaki cement wybierzesz w przypadku korony metalowej o slabej retencji, przy malej ilości tkanek zęba i niskim filarze?
 1. Karboksylowy
 2. Fosforanowy
 3. Kompozytowy o dualnym systemie wiązania
 4. ...
 5. ...
Ramię retencyjne przebiega na jednej powierzchni zęba klamrowego (przedsionkowej lub językowej) pętlowo wygiętym łukiem. Powyżej równika biegnie niemal poziomo w kierunku przeciwległej powierzchni stycznej przez całą lub prawie całą szerokość powierzchni klamrowej, następnie zagina się gwałtownie ku dołowi, przekracza równik, po czym zawraca w kierunku trzonu klamry i kończy się na określonej głębokości powierzchni retencyjnej. Drugie ramię przebiega według zasad projektowania klamry prostej. Jaka to klamra?
 1. powrotna
 2. prosta
 3. odwrotnego przebiegu
 4. ...
 5. ...
Jakie uzupełnienia mogą osiadać?
 1. Protezy calkowite
 2. Protezy szkieletowe
 3. Uzupełnienia stale
 4. ...
 5. ...
Jak przygotować powierzchnię uzupełnienia do połączenia z zębem, jeśli jest nim korona wykonana z ceramiki krzemowej na podbudowie metalowej?
 1. wytrawianie, silanizacja
 2. wytrawianie, piaskowanie, silanizacja
 3. wytrawianie, piaskowanie, system łączący
 4. ...
 5. ...
Na ile znosimy guzki funkcjonalne, a na ile niefunkcjonalne przy opracowaniu pod korony pelnoceramiczne?
 1. funkcjonalne na 1,5 mm, a niefunkcjonalne na 1 mm
 2. funkcjonalne na 2 mm, niefunkcjonalne na 1,5 mm
 3. funkcjonalne na 1,5 mm, a niefunkcjonalnych nie znosimy w ogóle
 4. ...
 5. ...
Kiedy możemy wykonać protezę częściową osiadającą?
 1. Gdy mamy wystarczającą ilość i ułożenie filarów do wykonania uzupełnienia stałego
 2. Gdy nie mamy wystarczającej ilości filarów do wykonania uzupełnienia stałego
 3. Gdy mamy możliwość wykonania protezy szkieletowej
 4. ...
 5. ...
Kiedy zwiększa się siła nacisku poziomego w klamrach?
 1. lm mniejszy stopień sprężystości ramienia retencyjnego
 2. lm bardziej wypukły ząb
 3. lm bardziej gwałtownie pogłębiająca się powierzchnia retencyjna
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawdziwe zdanie o linii klamrowej:
 1. łączy ramiona retencyjne klamer
 2. przechodzi przez środek płaszczyzny protetycznej i łączy elementy retencyjne klamer
 3. łączy elementy podpierające
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób filar może być połączony z przęsłem mostu?

Wybierz fałszywe:
 1. za pomocą korony
 2. za pomocą nakładu
 3. za pomocą wkładu koronowego
 4. ...
 5. ...
Jakie zmiany zachodzą wraz z wiekiem w bezzębnej jamie ustnej?
 1. zmiana rysów twarzy na starcze
 2. zwiększenie wielkości i aktywności języka
 3. zmiany degeneracyjne w układzie nerwowo-mięśniowym
 4. ...
 5. ...
Okluzja obustronnie chroniona :
 1. w ruchach bocznych po stronie laterotruzji kontaktują kieł górny z kłem dolnym oraz pierwszym zębem przedtrzonowym dolnym
 2. w ruchach bocznych po stronie mediotruzji kontaktują kieł górny z kłem dolnym oraz pierwszym zębem przedtrzonowym dolnym
 3. w ruchach bocznych po stronie laterotruzji występuje kontakt zębów bocznych
 4. ...
 5. ...
Okluzja statyczna charakteryzuje się:
 1. przewagą ruchów pionowych podczas żucia
 2. zachowanym fenomenem Christiensena
 3. zastosowaniem zębów plaskoguzkovrych
 4. ...
 5. ...
Jaka maksymalna głębokość zalecana jest w przypadku preparacji poddziąsłowej filaru zęba?
 1. 0,25 mm
 2. 2 mm
 3. do dna rowka dziąsłowego
 4. ...
 5. ...
Jak dostosować wzorniki w protezach całkowitych w kwestii płaszczyzny okluzyjnej?
 1. najpierw dostosowujemy wzornik górny do płaszczyzny Campera, potem wzornik dolny do płaszczyzny oczodołowej
 2. najpierw dostosowujemy wzornik dolny do płaszczyzny Campera i źreniczej, potem wzornik górny do dolnego
 3. górny wzornik wystaje 1-2 mm spod wargi górnej u młodszych pacjentów
 4. ...
 5. ...
Wybierz prawdziwe zdanie odnośnie ustawiania zębów w protezach całkowitych:
 1. odległość środka brodawki przysiecznej do wargowej powierzchni zębów siecznych przyśrodkowych wynosi średnio 7 mm
 2. odległość środka brodawki przysiecznej do wargowej powierzchni zębów siecznych przyśrodkowych wynosi średnio 8 mm
 3. odległość pierwszego dużego fałdu podniebiennego do powierzchni wargowej kła wynosi średnio 10 mm
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe zdanie o rozwoju torbieli korzeniowej:
 1. rozwija się wyłącznie z ziarniniaków łącznotkankowych
 2. rozwija się z wysepek Malasseza wyłącznie przy współudziale czynnika urazowego
 3. rozwija się z ziarniniaków nabłonkowych z gniazd komórek ozębnej przy współudziale czynnika urazowego i zakaźnego
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij