Chirurgia stomatologiczna Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W jaki sposób można rozpoznać, iż doszło do znieczulenia nerwu zębodołowego dolnego?
 1. Wystąpi mrowienie lub drętwienie w obrębie wargi dolnej po stronie znieczulanej.
 2. B. Wystąpi objaw Vincenta.
 3. Wkładanie dźwigni w szparę ozębnową nie spowoduje bólu.
 4. ...
 5. ...
W neuralgii nerwu trójdzielnego występuje :
 1. Brak reakcji na testy żywotności miazgi
 2. Silny objaw bólowy przy dotyku
 3. Ból jednostronny
 4. ...
 5. ...
Aby znieczulić ząb 17 do jego ekstrakcji, należy objąć działaniem preparatu nerw/y :
 1. Zębodołowe górne tylne
 2. Zębodołowe górne środkowe
 3. Podniebienny większy
 4. ...
 5. ...
Jakie zabiegi wykonujemy przy częściowo zatrzymanym dolnym zębie mądrości ?
 1. zabieg Dominika
 2. wycięcie kaptura dziąsłowego
 3. zabieg Skalouda
 4. ...
 5. ...
W jaki sposób usuniesz korzeń mezjalny zęba 37 z usuniętym już korzenieni dystalnym?
 1. Dźwignią Wintera
 2. Dźwignią Schlemmera
 3. Dźwignią Bertena
 4. ...
 5. ...
Zwiększone ryzyko IZW obserwujemy w :
1. kardiomiopatii przerostowej
2. po pomostowaniu aortalnym
3. u pacjenta z IZW w wywiadzie
4. nabytej wadzie serca
5. wypadaniu płatka zastawki dwudzielnej
6. ubytku w przegrodzie międzykomorowej
 1. 3 , 6
 2. 1 , 2
 3. 3 , 5
 4. ...
 5. ...
Jaki antybiotyk podamy przed ekstrakcją zęba u dziecka z kardiomiopatią przerostową (6 lat, waga 20 kg) ?
 1. 500 mg klindamycyny
 2. 1 g amoksycyliny
 3. 2 g amoksycyliny
 4. ...
 5. ...
W której z chorób występuje jednostronne porażenie nerwu twarzowego?
 1. Cukrzyca
 2. Zespól Sjogrena
 3. Sarkoidoza
 4. ...
 5. ...
W jakiej lokalizacji najczęściej obserwujemy wylewy krwi w Hemofilii typu A?
 1. Domięśniowo i dostawowo
 2. Śródskórnie
 3. Donaczyniowo
 4. ...
 5. ...
Który z nerwów czaszkowych obejmuje porażenie Bella ?
 1. IX
 2. VII
 3. I
 4. ...
 5. ...
Przez miąższ ślinianki przyusznej przechodzi :
 1. nerw twarzowy
 2. żyła szyjna wewnętrzna
 3. żyła szyjna zewnętrzna
 4. ...
 5. ...
Podczas ekstrakcji atraumatycznej :
 1. Łyżeczkujemy tylko wtedy, gdy są obecne zmiany na RTG
 2. Uciskamy wyrostek zębodołowy po esktrakcji
 3. Używamy kleszczy biomechanicznych
 4. ...
 5. ...
Najmniej inwazyjny zabieg przy wysokim ryzyku IZW z poniżej wymienionych, to :
 1. ekstrakcja zęba
 2. zabieg Caldwella-Lukeia
 3. skaling poddziąsłowy
 4. ...
 5. ...
Cechy zabiegu Partsch I :
 1. zabieg jednoetapowy
 2. zabieg dwuetapowy
 3. stosuje się cięcie Beauvisa
 4. ...
 5. ...
Odcinkową resekcję żuchwy wykonujemy w :
1. szkliwiaku
2. zębopochodnym wapniejącym guzie nabłonkowym
3. zębiakoszkliwiaku
4. gruczołowym guzie zębopochodnym
5. cherubizmie
6. kostniwiaku
Odpowiedź prawidłowa to :
 1. 1, 2, 3
 2. 1,4, 5
 3. 2,4,6
 4. ...
 5. ...
Rana wykonana skalpelem w aseptycznym polu zabiegowym, to :
 1. rana czysta
 2. rana czysta skażona
 3. rana skażona
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij