Stomatologia zachowawcza Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LDEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Cement korzeniowy - wskaż prawdziwe :
 1. Odkładany jest przez całe życie
 2. Może wnikać przez otwór wierzchołkowy do światła kanału
 3. Komórkowy dominuje w okolicy koronowej korzenia
 4. ...
 5. ...
Guzek szponowaty najczęściej lokalizuje się w:
 1. Siekaczach
 2. Kłach
 3. Trzonowcach górnych
 4. ...
 5. ...
Ząb 22 u 28-letniego pacjenta niereagujący na chlorek etylu oraz na opukiwanie, w RTG :
brak zmian OKW , widoczna obliteracja komory. Siekacz ten jest bardziej żółty od pozostałych. W wywiadzie uraz. Przyczyną powyżej opisanej sytuacji jest :
 1. Leczenie ortodontyczne aparatem stałym
 2. Resorpcja wymienna
 3. Przewlekłe odwracalne zapalenie miazgi
 4. ...
 5. ...
Jak długo trwa powrót pH do wartości prawidłowej?
 1. 5 min
 2. 10 min
 3. 30-60 min
 4. ...
 5. ...
Koferdam został założony jednoczasowo na kilka zębów. Jak go usunąć w najwłaściwszy sposób?
 1. Zdjąć klamry potem gumę
 2. Zdjąć najpierw gumę potem klamry
 3. Zdjąć klamry i gumę jednocześnie
 4. ...
 5. ...
Uszereguj składniki ćwieków gutaperkowych od największej zawartości procentowej do najmniejszej :
1. gutaperka
2. ZnO
3. plastyfikatory
4. środki kontrastowe
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. 2, 1, 3, 4
 2. 1,2,3,4
 3. 1,2,4,3
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawidłowe zdanie na temat składników śliny :
1.lizozym wiąże żelazo
2. laktoferryna nie ma właściwości antybakteryjnych
3. IgA i mucyny odpowiadają za aglutynację bakterii
4. IgA i mucyny są enzymami
5.lizozym, laktoferryna, IgA biorą udział w remineralizacji
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. 1,5
 2. 2,3
 3. M
 4. ...
 5. ...
Taurodontyzm występuje w :
 1. Amelogenesis imperfecta
 2. Dentinogenesis imperfecta
 3. Krzywicy
 4. ...
 5. ...
Pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną po pokryciu bezpośrednim, czynności , które należy wykonać, to :
1. sprawdzenie szczelności wypełnienia
2. sprawdzenie żywotności badaniem Dopplera
3. badanie ECM
4. RTG w celu sprawdzenia obecności mostu zebinowego
5. RTG w celu porównania szerokości kanału z zębem sąsiednim
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. 1,2,4,5
 2. 1,2,3
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Kiedy stosujemy fluor w próchnicy korzenia ?
 1. We wszystkich stadiach próchnicy
 2. Tylko w początkowych stadiach próchnicy
 3. W zaawansowanych stadiach próchnicy
 4. ...
 5. ...
U pacjenta w RTG widoczna resorpcja z zatarciem struktury kostnej w okolicy wierzchotkowej, która klinicznie nie daje żadnych dolegliwości. Jakie będzie najwłaściwsze postępowanie?
 1. Obserwacja
 2. Leczenie chirurgiczne z MTA
 3. Antyseptyczne leczenie kanałowe z następczą obserwacją
 4. ...
 5. ...
Jaki składnik mleka wspomaga remineralizację?
 1. Sacharoza
 2. Kazeina
 3. Laktoza
 4. ...
 5. ...
Przed badaniem żywotności zęba gutaperką na ciepło powinno się :
 1. Pokryć ząb wazeliną
 2. Osuszyć ząb
 3. Pokryć ząb wodą z dmuchawki
 4. ...
 5. ...
Na czym opiera się zasada działania Diagnodentu?
 1. Fluorescencji laserowej
 2. Transiluminacji
 3. Pomiaru oporu elektrycznego
 4. ...
 5. ...
Kanału dodatkowego ( MB2 ) w zębie 16 będziesz szukał :
 1. mezjalnie od linii łączącej ujście kanału MB i P
 2. dystalnie od linii łączącej ujście kanału MB i P
 3. mezjalnie od linii łączącej ujście kanału DB i P
 4. ...
 5. ...
Do jakiej głębokości wykonujemy amputację częściową ?
 1. 0,5 mm
 2. 2 mm
 3. 3 mm
 4. ...
 5. ...
Właściwości kwasu cytrynowego to :
1.usuwa organiczną część warstwy mazistej
2.usuwa nieorganiczną część warstwy mazistej
3.osusza powierzchnię zębiny
4.działa przeciwbakteryjnie

Wybierz prawidłowe podpunkty.
 1. 2,4
 2. 1,2
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe w odniesieniu do chlorheksydyny jest :
 1. zmienia pole magnetyczne hydroksyapatytu szkliwa i tkanek miękkich, uniemożliwiając przyczepianie się bakteriom do ich powierzchni
 2. na błonie śluzowej działa do 7 dni
 3. w kanale korzeniowym działa do 6-7 godzin
 4. ...
 5. ...
Czego nie umożliwia praca pod mikroskopem?
 1. Ergonomicznej pozycji lekarza
 2. Powiększenia pola operacyjnego
 3. Skrócenia czasu pracy
 4. ...
 5. ...
Amalgamat wysokomiedziowy charakteryzuje się :
 1. brakiem fazy gamma-2 ( cynowo rtęciowej )
 2. obecnością fazy gamma-2 ( cynowo rtęciowej )
 3. wysoką podatnością na korozję
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij