Chirurgia Jesień 2013: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W leczeniu raka przełyku można zastosować:
 1. chemioterapię.
 2. ablację laserową.
 3. terapię fotodynamiczną.
 4. ...
 5. ...
Potencjalne czynniki chorobotwórcze w rozlanym zapaleniu otrzewnej spowodowanym perforacją dolnego odcinka przewodu pokarmowego to:
 1. pałeczki G(-), beztlenowce, Enterococcus
 2. bakterie G(+), Clostridium welchii, H. Pylori
 3. pałeczki G(-) Morganella morgani, S. aureus
 4. ...
 5. ...
U dorosłego pacjenta stwierdzono ciętą ranę głowy o długości ok. 5cm. Najważniejszym wstępnym zaopatrzeniem rany będzie:
 1. ogolenie włosów otaczających ranę, usunięcie ciał obcych, dezynfekcja za pomocą wody utlenionej
 2. umycie rany bieżącą wodą, usunięcie ciał obcych, przystrzyżenie włosów
 3. usunięcie z rany ciał obcych, dezynfekcja brzegów rany spirytusem, przykrycie rany jałowym opatrunkiem do czasu ostatecznego zaopatrzenia
 4. ...
 5. ...
Objaw Murphy'ego jest charakterystyczny dla następującej choroby:
 1. ostre zapalenie trzustki
 2. rak pęcherzyka żółciowego
 3. kamica nerkowa
 4. ...
 5. ...
Polip pęcherzyka żółciowego usuwamy, gdy osiągnie wymiar:
 1. 3 mm
 2. 5 mm
 3. 1 cm
 4. ...
 5. ...
45-letni mężczyzna został przyjęty na SOR z powodu bólów brzucha rozlanych nasilających się od kilku godzin. Chory podaje, że bóle promieniują do prawej pachwiny i w tej okolicy są bardziej nasilone. Bólom towarzyszą odruchy wymiotne, zatrzymanie gazów i stolca, problemy z oddawaniem moczu (małe ilości). Chory przed laty operowany z powodu przedziurawionego wrzodu dwunastnicy. O których z rozpoznań wstępnych należy myśleć w tym przypadku:
 1. wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie uchyłków, kamica moczowodowa, uwięźnieta przepuklina pachwinowa.
 2. pęknięty wrzód żoładka lub dwunastnicy.
 3. pęknięta śledziona, zapalenie wyrostka robaczkowego, kolka nerkowa, kolka żółciowa.
 4. ...
 5. ...
U 63 letniego mężczyzny stwierdzono guz odbytnicy zlokalizowany około 8cm od brzegu odbytu. W badaniu histopatologicznym stwierdzono naciek raka gruczołowego. W TK brzucha i miednicy nie stwierdzono przerzutów odległych. W ultrasonografii przezodbytniczej stwierdzono guz przekraczający ścianę odbytnicy i naciekający na tkankę tłuszczową mezorektum. Jakie jest postępowanie?
 1. protezowanie odbytnicy.
 2. zabieg operacyjny z ewentualną następczą chemioterapią.
 3. neoadjuwantowa radioterapia i zabieg operacyjny.
 4. ...
 5. ...
Pacjent 50-letni, przyjęty z powodu bólu prawego podbrzusza, temperatury powyżej 37,5 stopni Celsjusza, dodatniego objawu Blumberga, wzmożonej bolesności podczas badania per rectum, wzmożonym napięciem mięśni brzucha. Co jest przyczyną dolegliwości?
 1. Zapalenie pęcherzyka żółciowego.
 2. Ostre zapalenie trzustki.
 3. Zapalenie przydatków.
 4. ...
 5. ...
Zabiegi laparoskopowe na jamie brzusznej najlepiej wykonywać w znieczuleniu:
 1. miejscowym.
 2. ogólnym.
 3. przewodowym.
 4. ...
 5. ...
Zaznacz odpowiedzi nieprawdziwe dotyczące szczeliny odbytu:
1. poprzeczne zeszycie szczeliny jest standardowym sposobem leczenia
2. przed leczeniem niezbędne jest pobranie wycinków ze szczeliny ponieważ jest to stan przednowotworowy
3. podstawowymi objawami są świąd i pieczenie okolicy kanału odbytu
4. najczęściej lokalizuje się w spoidle przednim
5. ostra szczelina odbytu zawsze przechodzi w przewlekłą postać
 1. 3, 5
 2. 2, 3
 3. 1, 3, 5
 4. ...
 5. ...
W ramach ostrego dyżuru chirurgicznego przyjęto chorego z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W gastroskopii owrzodzenie opuszki dwunastnicy z czynnym krwawieniem. Wykonano endoskopową hemostazę za pomocą ostrzyknięcia solą fizjologiczną z adrenaliną uzyskując zatrzymanie krwawienia. Po wyrównaniu wolemi i ustabilizowaniu stanu chorego uzyskano wartość tętna i ciśnienia tętniczego w granicach normy. Około 20 godzin później doszło do obniżenia ciśnienia tętniczego 100/60 i podwyższenia tętna 120/min. Jakie jest najlepsze postępowanie w tym przypadku?
 1. zwiększyć dawkę inhibitorów pompy protonowej.
 2. zabieg operacyjny.
 3. przetoczyć 2 j. KKCz.
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące wtórnej nadczynności przytarczyc:
1 - zawsze jest wskazaniem do operacji
2 - operuje się gdy wystąpią objawy kalcyfilaksji
3 - operacyjnie usuwa się gruczolaka przytarczyc - najczęstszą przyczynę
4 - subtotalne usunięcie przytarczyc, lub usunięcie wszystkich i autoprzeszczep jednej z nich
5 - leczenie zachowawcze polega na utrzymaniu prawidłowych poziomów wapnia i fosforanów, oraz iPTH 2-9 razy powyżej górnej granicy normy
 1. 2, 4, 5
 2. 1, 4, 5
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Pacjentka z bólem w prawym podżebrzu, w USG stwierdzono kamicę pęcherzykową i poszerzenie zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych do 12 mm. Jakie jest prawidłowe postępowanie?
 1. Cholecystektomia metodą klasyczną, choledochotomia.
 2. Cholangiopankreatografia wsteczna przed operacją, a potem cholecystektomia laparoskopowa.
 3. Cholecystektomia laparoskopowa.
 4. ...
 5. ...
U chorych z uchyłkiem przełyku:
 1. głównym badaniem diagnostycznym jest radiologiczne badanie kontrastowe, a leczenie polega wyłącznie na miotomii.
 2. badaniem rozstrzygającym o leczeniu jest endoskopia, a leczenie polega wyłącznie na endoskopowym wycięciu uchyłka.
 3. za przyczynę powstania uchyłka uważa się zaburzenia relaksacji górnego zwieracza przełyku, a leczenie polega na wycięciu uchyłka i miotomii.
 4. ...
 5. ...
U pacjentki z silnym napadem kolki żółciowej można zastosować:
 1. morfinę.
 2. petydynę.
 3. pentazocynę.
 4. ...
 5. ...
Pacjent leczony w przeszłości z powodu guza chromochłonnego nadnerczy. Obecnie w badaniach kontrolnych nadczynność przytarczyc i wzrost poziomu kalcytoniny. Najbardziej prawidłowym postępowaniem pierwszego rzutu będzie:
 1. radiochemioterapia.
 2. usunięcie tarczycy.
 3. ablacja radiojodem.
 4. ...
 5. ...
Na wystąpienie nawrotu krwawienia z wrzodu dwunastnicy wpływ ma:
 1. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, wielkość owrzodzenia, lokalizacja.
 2. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia, wydolność krążenia, zaburzenia motoryki.
 3. klasyfikacja krwawienia w skali Forrest, rodzaj zastosowanego leczenia,wydolność oddechowa i nerek.
 4. ...
 5. ...
Pacjentka zgłosiła się do lekarza z powodu silnego bólu towarzyszącego kolce żółciowej. W leczeniu zastosujesz:
 1. morfinę.
 2. pentazocynę.
 3. petydynę.
 4. ...
 5. ...
Pacjent z guzem zlokalizowanym w odległości 3 cm od odbytu. Stwierdzono bolesność podczas siedzenia oraz zaczerwienioną skórę nad okolicą guza. Znaczna bolesność podczas badania per rectum. Jaka jest wstępna diagnoza?
 1. ropień okołoodbytniczy.
 2. szczelina odbytu.
 3. ropień po iniekcji.
 4. ...
 5. ...
Mężczyzna z chorobą wrzodową w wywiadzie skarży się na obfite chlustające wymioty występujące zaraz po posiłku, utratę masy ciała, postępujące odwodnienie. W badaniu fizykalnym objaw pluskania. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
 1. perforacja wrzodu żołądka.
 2. perforacja wrzodu dwunastnicy.
 3. zwężenie odźwiernika.
 4. ...
 5. ...
32-letnia kobieta zgłosiła się do lekarza z powodu obrzęku prawej kończyny dolnej. 3 tygodnie temu urodziła syna. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem, które wymaga obecnie wykluczenia lub potwierdzenia jest:
 1. zespół nerczycowy.
 2. marskosć wątroby.
 3. uczulenie.
 4. ...
 5. ...
48-letni mężczyzna z wcześniej rozpoznanym ciężkim nadciśnieniem tętniczym, opornym na leczenie, zgłosił się z powodu silnego, "rozdzierającego" bólu w klatce piersiowej przemieszczającego się w kierunku nadbrzusza. W badaniu przedmiotowym stwierdzono "nowy" szmer rozkurczowy słyszalny nad zastawką aortalną. Najprawdopodobniejszym rozpoznaniem będzie:
 1. zawał serca z niedotlenieniem mięśnia brodawkowatego
 2. masywny zator tętnicy płucnej
 3. tętniak rozwarstwiający aorty wstępującej
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij