Bioetyka i prawo medyczne Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Kodeks Etyki Lekarskiej nie zakazuje Lekarzom przeprowadzenia:
 1. Zapłodnienia pozaustrojowego
 2. Eutanazji
 3. Klonowania reprodukcyjnego
 4. ...
 5. ...
W świetle polskiego prawa, pobranie komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać jeśli:
 1. Osoba zmarła wyraziła za życia zgodę na zostanie dawcą po śmierci
 2. Rodzina osoby zmarłej nie sprzeciwiła się pobraniu komórek, tkanek lub narządów z jej zwłok
 3. Osoba zmarła wyraziła za życia zgodę na zostanie dawcą po śmierci i jej rodzina nie sprzeciwiła się pobraniu komórek, tkanek lub narządów z jej zwłok
 4. ...
 5. ...
Czy dziecko które ukończyło lat 16 ma prawo żądać pełnej informacji na temat swojego leczenia?
 1. Tak, ale tylko w momencie gdy nie ma jego rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
 2. Tak, ale tylko wówczas gdy uzyska wcześniej zgodę sądu opiekuńczego
 3. Tak, gdy dotyczy to spraw z zakresu przestępstw przeciwko seksualności człowieka
 4. ...
 5. ...
Czy na terenie innego szpitala niż psychiatryczny można stosować przymus bezpośredni wobec pacjenta?
 1. Taką możliwość ma tylko odpowiednio przeszkolona pielęgniarka
 2. Taka możliwość istnieje na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 3. Działania te są możliwe na podstawie zgody dyrektora szpitala
 4. ...
 5. ...
Polak, obywatel Wielkiej Brytanii zdał maturę w Polsce i 3 października 2012 rozpoczął studia lekarskie w Polsce. Obejmowały one 5500 godzin zajęć dydaktycznych i zdał LEK w języku angielskim. Okręgowa Izba Lekarska musi odmówić mu wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza, w sytuacji gdy:
 1. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską
 2. Nie zdawał LEK w języku polskim
 3. Rozpoczął studia po 1 października 2012
 4. ...
 5. ...
Czy Kodeks Etyki Lekarskiej odnosi się do problemu ustalenia kolejności świadczeń udzielanych pacjentom ?
 1. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje wyłącznie, iż lekarz powinien pamiętać o podobnym problemie
 2. Kodeks Etyki Lekarskiej wskazuje wyłącznie, że działania te leżą w gestii władz szpitala/poradni.
 3. Na temat ten wypowiada się wyłącznie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 4. ...
 5. ...
Minister Zdrowia wydał rozporządzenie, w którym określił sposób leczenia pewnej choroby. W 6 miesięcy później lekarz przeczytał nową publikację naukową, z której jednoznacznie wynikało, że określony w rozporządzeniu sposób leczenia jest szkodliwy chorych. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powinien:
 1. Leczyć chorych zgodnie z rozporządzeniem ministra do czasu jego nowelizacji
 2. Odmówić leczenia chorych od czasu nowelizacji rozporządzenia
 3. Odmówić leczenia chorych powołując się na klauzulę sumienia
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu lekarskiego zgłasza się 13-letnia dziewczynka ze swoją babcia. Podczas badania lekarz nabiera podejrzenia, że dziewczynka jest wykorzystywana seksualnie. Rozmowa z dziewczynką potwierdza to przypuszczenie. Dziewczynka przyznaje, że miała kontakty seksualne z ojczymem. Dziewczynka prosi lekarza o nieinformowaniu nikogo o tym fakcie W tej sytuacji lekarz:
 1. Ma obowiązek poinformować organy ścigania
 2. Ma obowiązek poinformować przełożonego i zasięgnąć rady, co robić
 3. Ma obowiązek wezwać matkę dziewczynki, aby ustalić przebieg zdarzeń
 4. ...
 5. ...
Oceń prawdziwość zdania „w przypadku chorego nieprzytomnego lekarz może udzielić dla dobra chorego niezbędnych informacji osobie co do której jest przekonany, że działa ona w interesie chorego:
 1. Zdanie to jest prawdziwe, stanowi część zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej
 2. Zdanie to nie jest prawdziwe
 3. Zdanie to jest prawdziwe, stanowi część Ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego do szpitala psychiatrycznego można przyjąć bez zgody osobę:
1. Która jest chora psychicznie i nie stosuje systematycznie leków.
2. Która jest chora psychicznie i zagraża bezpośrednio swojemu życiu.
3. Która jest chora psychicznie i stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób.
4. Która stanowi zagrożenia dla porządku prawnego.
5. U której podejrzewa się chorobę psychiczną celem obserwacji.
 1. 1,2
 2. 2,3
 3. 1,3,4
 4. ...
 5. ...
Czy przepisy deontologiczne dopuszczają wszczęcie przez lekarza postępowania diagnostycznego i terapeutycznego bez zgody pacjenta?
 1. Nie ma takiej możliwości na podstawie KEL
 2. Działania takie regulują przepisy ustaw szczegółowych
 3. Działania takie reguluje wyłącznie ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij