Chirurgia Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Czynnikiem ryzyka raka piersi nie jest:
 1. Wiek po 35 roku życia
 2. Regularne spożywanie alkoholu
 3. Otyłość
 4. ...
 5. ...
W przypadku zatoru tętnicy płucnej nie dochodzi do:
 1. Znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego
 2. Poszerzenia żył szyjnych
 3. Przyspieszenia oddechu i tętna
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące niedożywiania typu kwashiorkor:
 1. Jest to ostre niedożywienie z hipoalbuminemią, obrzękami, zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i zaburzeniami świadomości
 2. Występuje najczęściej w następstwie ostrej choroby, urazu lub operacji u chorych z nadwagą lub otyłością, otrzymujących wyłącznie płyny krystaliczne bez podaży białka
 3. U chorych zawsze dochodzi do zmniejszenia masy ciała
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów nie jest powikłaniem poprzetoczeniowym:
 1. Gorączka
 2. Duszność
 3. Bóle w okolicy lędźwiowej
 4. ...
 5. ...
Do przyczyn odwodnienia hipertonicznego nie zalicza się:
 1. Niedostatecznej podaży wody
 2. Hiperwentylacji
 3. Hipowentylacji
 4. ...
 5. ...
Najczęstszym nowotworem złośliwym tarczycy jest rak:
 1. Rdzeniasty
 2. Brodawkowaty
 3. Pęcherzykowy
 4. ...
 5. ...
Która z poniższych cech nie przemawia za rozwojem czerniaka ze znamienia barwnikowego:
 1. Powiększanie się rozmiarów znamienia
 2. Krwawienie
 3. Równomierny rozkład barwnika w przebarwieniu
 4. ...
 5. ...
Siniczy bolesny obrzęk kończyny (phlegmasia cerulea dolens) spowodowany jest:
 1. Zatorem
 2. Zakrzepem jednego z ramion protezy aortalno-dwuudowej
 3. Obrzękiem limfatycznym
 4. ...
 5. ...
Który stopień niedokrwienia kończyny dolnej w Skali Fontaine'a charakteryzuje chromanie przestankowe?
 1. I
 2. II
 3. III
 4. ...
 5. ...
Zespolenie żołądkowo-jelitowe sposobem Rydygiera (Billrotha I) polega na:
 1. Zespoleniu żołądka z jelitem cienkim
 2. Zespoleniem żołądka z okrężnicą wstępującą
 3. Zespolenie żołądka z dwunastnicą
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą bezpośrednią przyczyną ostrego zapalenia otrzewnej jest:
 1. Ostra niewydolność wątroby
 2. Wgłobienie jelita cienkiego w grube
 3. Perforacja przewodu pokarmowego
 4. ...
 5. ...
Na przestrzeni ostatnich lat występowanie chirurgicznych powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy zmniejszyło się. Co jest tego główną przyczyną:
 1. Chirurgiczne wykonywanie wagotomii pniowej
 2. Stosowanie wagotomii wybiórczej
 3. Stosowanie wagotomii wysoce wybiórczej
 4. ...
 5. ...
W którym narządzie najczęściej występują przerzuty nowotworowe z narządów układu pokarmowego?
 1. Płucach
 2. Nadnerczach
 3. Kościach
 4. ...
 5. ...
Wskaż zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniewskiego-Crohna :
1. Zmiany chorobowe mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego.
2. Zmiany są ograniczone jedynie do błony śluzowej i podśluzowej.
3. Często w przebiegu choroby występują przetoki około odbytnicze.
4. W leczeniu chirurgicznym choroby obowiązuje zasada wykonywania zabiegów oszczędnościowych.
5. W leczeniu chirurgicznym tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1,2,4
 2. 1,3,4
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
W przypadku uporczywych wymiotów może dojść do:
 1. Hiperchloremii, hiperkaliemii, zasadowicy metabolicznej
 2. Hipochloremii, hiperkaliemii, zasadowicy metabolicznej
 3. Hipochloremii, hipokaliemii, zasadowicy metabolicznej
 4. ...
 5. ...
Wskaż właściwe elementy postępowania w przypadku chorego z zażółconą skórą, który zgłosił się do poradni chirurgicznej.
1. Badanie laboratoryjne bilirubiny, fosfatazy alkaicznej, ALAT, ASPAT, GGTP.
2. USG jamy brzusznej.
3. Skierowanie do szpitala w celu wykonania endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii.
4. Skierowanie do pracowni badań obrazowych w celu wykonania choloangio- NMR .
 1. 1,2
 2. 1,3
 3. 1,4
 4. ...
 5. ...
Naczyniak wątroby:
 1. U większości chorych przebiega bezobjawowo, a wykrywany jest przypadkiem w trakcie badań obrazowych
 2. Kiedy zostanie wykryty zawsze wymaga leczenia operacyjnego z uwagi na możliwe powikłania krwotoczne
 3. Najczęściej daje niespecyficzne objawy bólowe lokalizujące się pod prawym łukiem Żebrowym występujące zwykle po spożyciu posiłku
 4. ...
 5. ...
Leczenie chirurgiczne bezobjawowej Kamicy pęcherzyka żółciowego należy rozważyć w przypadku:
1. Chorego w młodym wieku.
2. Chorego na cukrzycę.
3. Chorego przed rozległymi operacjami kardiochirurgicznymi albo przeszczepieniem narządów.
4. Gdy współwystępuje choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.
5. Wyraźnego życzenia chorego.
 1. 1,2,3,4
 2. 1,2,3,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Operacja sposobem Mayo wykonywana jest z powodu przepukliny:
 1. Pachwinowej
 2. Roztworu przełykowego
 3. Udowej
 4. ...
 5. ...
Powikłaniem po usunięciu tarczycy może być:
 1. Nadczynność przytarczyc
 2. Niedosłuch
 3. Ślinotok
 4. ...
 5. ...
Leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej metodą Lichtensteina:
 1. Oznacza plastykę kanały pachwinowego metodą laparoskopową
 2. Oznacza plastykę kanału pachwinowego polegającą na założeniu szwów na pierścień wewnętrzny przepukliny pachwinowej
 3. Oznacza otwartą plastykę kanału pachwinowego z użyciem siatki z tworzywa sztucznego
 4. ...
 5. ...
Klasyfikacja Laurena dotyczy:
 1. Raka jelita grubego
 2. Raka żołądka
 3. Raka trzustki
 4. ...
 5. ...
W przypadku stwierdzenia nieresykcyjnego guza głowy trzustki powodującego żółtaczkę mechaniczną oraz niedrożność dwunastnicy optymalnym paliatywnym postępowaniem operacyjnym będzie:
 1. Wykonanie zespoleń omijających żołądkowo-jelitowych, jelitowo-jelitowych oraz przewodowo- lub pęcherzykowo-jelitowych
 2. Wykonanie cholecystektomii
 3. Wykonanie gastrostomii odżywczej
 4. ...
 5. ...
Objawy Jaworskiego, Rovsinga i Blumberga to typowe objawy:
 1. Zapalenie pęcherzyka żółciowego
 2. Kolki nerkowej
 3. Raka kątnicy
 4. ...
 5. ...
W przypadku krwawienia z żylaków przełyku , którego nie udało się zatamować endoskopowo lub brak jest możliwości wykonania doraźnego zaopatrzenia endoskopowego, najskuteczniejszą hemostazę można uzyskać stosując:
 1. Totalną resekcję żołądka
 2. Wlew leków p/krwotocznych i inhibitora pompy protonowej
 3. Zgłębnik Sengstakena-Blakemore'a
 4. ...
 5. ...
Niepowikłana choroba uchyłkowa jelita grubego wymaga:
 1. Leczenia ambulatoryjnego z zastosowaniem diety bogato błonnikowej
 2. Bezwzględnie leczenia szpitalnego , antybiotykoterapii dożylnej, ale może być leczenie w warunkach oddziału chorób wewnętrznych
 3. Wykonania kolonoskopii w trybie pilnym oraz decyzji o konieczności i rodzaju leczenia na podstawie wyniku badania endoskopowego
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące częstości występowania przepukliny:
 1. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe; przepukliny pachwinowe występują głównie u kobiet
 2. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują częściej u mężczyzn
 3. Najczęściej spotyka się przepukliny pachwinowe skośne, rzadziej pachwinowe proste, najrzadziej udowe, przepukliny pachwinowe występują z równą częstotliwością u kobiet i mężczyzn
 4. ...
 5. ...
W celu wytworzenia odmy podczas zabiegu laparoskopowego do jamy otrzewnej wprowadza się:
 1. Roztwór soli fizjologicznej
 2. Dwutlenek węgla
 3. Tlen
 4. ...
 5. ...
Przeszczepienie płuc rozważa się w następujących chorobach:
1. Idiopatycznym samoistym zwłóknieniu płuc (IPF)
2. Mukowiscydozie 3
3. Postaci ograniczonej raka płuc (T3)
4. III stopniu zaawansowania sarkoidozy
5. Umiarkowanej postaci POChP.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,4
 2. 1,2,3
 3. Wszystkie wymienione
 4. ...
 5. ...
Które z obrażeń ciała może być wskazaniem do natychmiastowej torakotomii?
 1. Tępy uraz klatki piersiowej
 2. Tępy uraz jamy brzusznej
 3. Tępy uraz miednicy
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij