Choroby wewnętrzne Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Rozpoznanie jakiej skazy krwotocznej sugeruje następujący koagulogram:
PT 13s (N: 12-16s),
APTT 66,4S (N: 28-30s),
fibrynogen 334 mg/cIL (N: 180-350 mg/cIL),
D-climery 417ng/mL (N: 100-500 ng/mL)?
Prawidłowa odpowiedź to :
 1. hemofilii
 2. spowodowanej acenokumarolem
 3. przewlekłego zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania
 4. ...
 5. ...
Badanie morfologii krwi:
WBC 51,2G/L,
LY 2,1G/L,M,
MO 5,0G/L,
NE 43,2 G/L.
E0 0,46/1,
BA 0,5G/L,
RBC 4,1T/L,
Hgb 12,3 g/dl,
MCV 88FI,
PLT 335G/L
sugeruje rozpoznanie:
 1. Przewlekłej białaczki limfocytowej
 2. Ostrej białaczki szpikowej
 3. Ostrej białaczki limfoblastycznej
 4. ...
 5. ...
Cechą charakterystyczną zespołów mielodysplastycznych jest :
 1. Występowanie cytopenii we krwi obwodowej
 2. Podwyższona leukocytoza z obecnością erytroblastów
 3. Częsta transformacja w ostrej białaczce szpikowej
 4. ...
 5. ...
22-letni mężczyzna znalazł się na izbie przyjęć z powodów stanów gorączkowych oraz bóle stawów kolanowych i nadgarstkowych. Na skórze tułowia i ud stwierdzono wysypkę plamisto-grudkowatą, która nie powodowała świądu. Podobne objawy stwierdzono 3 miesiące wcześniej. Pacjent negował zażywanie jakichkolwiek leków lub suplementów diety. Aktywność
ALT wynosiła 160 IU/L,
AST 90 IU/L,
a stężenie ferrytyny 730pg/L (norma 200pg/L).
Wskaźnik wysycenia transferyny był prawidłowy.
W badaniu USG jamy brzusznej stwierdzono powiększanie wątroby i śledziony.
Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie :
 1. Choroba Behceta
 2. Stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (PSC)
 3. Choroba Stilla u dorosłych
 4. ...
 5. ...
Do szpitala przyjęto 52-letniego otyłego mężczyznę z objawami ostrego zapalenia trzustki (OZT). Chory twierdzi, że nie pije regularnie alkoholu. W badaniu ultrasonograficznym nie stwierdzono złogów w pęcherzyku żółciowym. Aktywności ALT i fosfatazy zasadowej są prawidłowe. Pacjent nie zażywa leków znanych z możliwości wywołania OZT. Jakie badanie należy wykonać w celu ustalenia najbardziej prawdopodobnej przyczyny ostrego zapalenia trzustki?
 1. Pomiar surowiczego stężenia wapnia
 2. Pomiar surowiczego stężenia trójglicerydów
 3. Cholangiografię rezonansu magnetycznego
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące inhibitorów pompy protonowej (IPP):
 1. Wszystkie IPP muszą być stosowane 15-30 minut przed porannym posiłkiem
 2. Mechanizm działania IPP polega na nieodwracalnym blokowaniu H+/K+ -ATPazy komórek okładzinowych żołądka
 3. Stosowanie IPP u osób z infekcją Helicobacter pyroli może powodować zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka
 4. ...
 5. ...
45-letnia pacjentka z marskością wątroby na podłożu infekcji HCV skarży się na znaczne osłabienie i duszność nasilająca się po zmianie pozycji ciała z leżącej na stojąca. W badaniach laboratoryjnych wykluczono niedokrwistość i sideropenię. Stężenie białka CRP jest prawidłowe, RTG klatki piersiowej nie wykazało nieprawidłowości. Jakie badanie należy wykonać, aby wyjaśnić przyczynę skarg pacjenta?
 1. Ultrasonografię dopplerowską naczyń jamy brzusznej i elektrokardiografię (EKG)
 2. Spirometrię i próbę wysiłkową
 3. Echokardiografię i cewnikowanie serca
 4. ...
 5. ...
W leczeniu ciężkiego (stopień III) nadciśnienia tętniczego w przewlekłej chorobie nerek u chorych ze znacznym białkomoczem i obrzekami obwodowymi oraz hiperkallemią 6,6mmo1/1 i filtracją kłębuszkową < 30 ml/min/1,73m2 w pierwszej kolejności należy zastosować:
 1. Inhibitor enzymu konwertującego (IKA) z pętlowym lekiem moczopędnym
 2. Antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) z diuretykiem tiazydowym
 3. Inhibitor enzymu konwertującego (IKA) z antagonistą receptora angiotensyny II
 4. ...
 5. ...
Zaznacz fałszywe stwierdzenie dotyczące stosowania pętlowych leków diuretycznych u chorych z nadciśnieniem tętniczym w przewlekłej chorobie nerek:
 1. Pętlowe leki moczopędne są skuteczne nawet u chorych z filtracją kłębuszkową eGRF< 15 ml/min/1,73m2
 2. Stosowanie dużych dawek pętlowych leków moczopędnych może powodować odwodnienie i zmniejszenie GFR
 3. Nie należy stosować pętlowych leków moczopędnych z hiperkaliemią
 4. ...
 5. ...
70-letni chory z leczonym od ponad 30Iat nadciśnieniem tętniczym zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu nasilających się od tygodnia obrzęków kończyn dolnych. W badaniu fizykalnym podwyższone ciśnienie tętnicze oraz obrzęk wokół kostek. Wskaż najmniej prawdopodobną przyczynę tych objawów :
 1. Nefropatia nadciśnieniowa
 2. Limfatyczne obrzęki polekowe
 3. Zastoinowa niewydolność serca
 4. ...
 5. ...
29-letnia pacjentka zgłosiła się do izby przyjęć z powodu bólów brzucha, gorączki do 40st. C z dreszczami oraz nudnościami. W badaniach dodatkowych CRP 120mg/L (N < 5mg/L), leukocytoza 16tys./mm3 , w badaniu ogólnym moczu stwierdzono ciężar właściwy 1,030g/mL, białko=1,2g/L; L 30-50 wpw + liczne w skupiskach erytrocyty 10-20 świeże wpw. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem u tej chorej jest:
 1. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
 2. Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek
 3. Zapalenie pęcherza moczowego
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z eGFR 40 ml/min/1,73m2 przed wykonaniem tomografii komputerowej klatki piersiowej z kontrastem należy zastosować:
 1. Furosemid 120 mg iv.
 2. Heparynę drobnocząsteczkową- 40mg sc
 3. Heparynę niefrakcjonowaną-5000 j iv.
 4. ...
 5. ...
25-letnia kobieta zgłosiła się z powodu wysokiej gorączki 38,7st. C., osłabienia, uczucia kołatania serca oraz bolesnego powiększania tarczycy z promieniowaniem do żuchwy. Tydzień wcześniej miała niezbyt nasilone objawy infekcji górnych dróg oddechowych, nie zgłosiła się do lekarza. W badaniu przedmiotowym ciśnienie tętnicze 145/65 mmHg, tętno 100/min , wole tkliwe palpacyjnie, powłoki skórne okolicy szyi blade. W badaniach laboratoryjnych z odchyleń stwierdzono OB 95mm/h, leukocytoza 14500/pl, TSH 0,009mU/L. Należy podejrzewać:
 1. Podostre zapalenie tarczycy
 2. Rak tarczycy
 3. Ostre zapalenie tarczycy
 4. ...
 5. ...
Jakie endokrynopatia stanowią składową zespołu mnogich nowotworów układu wydzielania wewętrznego typu 2A (zespołu MEN2A):
1. Pierwotna niedoczynność przytarzyc
2. Rak rdzeniasty tarczycy
3. Gruczołaki nadnerczy
4. Pierwotna nadczynność przytarczyc
5. Gruczołaki przysadki
6. Guz chromochłonny nadnerczy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,5
 2. 1,5,6
 3. 2,3,4,6
 4. ...
 5. ...
56-letnia kobieta z nawrotową obustronną kamicą rozpoznaną sprzed 10 laty, depresją trudno poddającą się leczeniu, nadciśnieniem tętniczym i palącą papierosy zgłosiła się z wykonanym bez konsultacji z lekarzem wynikiem densytometrii metodą DXA kości przedramienia, w którym stwierdzono T-score -2.9. Najważniejsze badania w dalszym postępowaniu diagnostycznym to:
 1. Oznaczenie stężenia TSH, kreatyniny, aldosteronu w surowicy krwi
 2. Wykonanie densytometrii metodą DXA bliższego odcinka kości udowej, oznaczenie stężenia wapnia i kreatyniny w surowicy krwi
 3. Oznaczenie stężenia wapnia, fosforanów i PTH w surowicy krwi
 4. ...
 5. ...
U chorego z klinicznymi objawami nadczynności tarczycy można spodziewać się następujących odchyleń w laboratoryjnych badaniach dodatkowych:
 1. Obniżone stężenie TSH, podwyższone stężenie FT4 i FT3, niedokrwistość, hipercholesterolemia
 2. Obniżone stężenie TSH, podwyższone stężenie FT4 i FT3, hipocholesterolemią, hiperkalcemią
 3. Obniżone stężenie TSH, obniżone stężenie FT4 i FT3, hipocholesterolemią, hipokalcemią
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka hiperglikemii w ciąży nie należą:
1. Uprzednio przebyta cukrzyca ciążowa
2. Urodzenie noworodka z wadą rozwojową
3. Pierwsza ciąża
4. Ciąża > 35 r.ż.
5. Nadciśnienie tętnicze przed ciążą
6. Nadwaga przed ciążą
 1. 1,3
 2. 2,3
 3. 4,5,6
 4. ...
 5. ...
Przy wyborze leczenia chemicznego raka płuca znaczenie mają:
1. Stan kliniczny chorego
2. Stopień zaawansowania choroby
3. Uszkodzenia narządowe
4. Typ histologiczny raka płuca
5. Rodzinny wywiad nowotworowy

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,5
 2. Tylko 2
 3. 1,2,3,4
 4. ...
 5. ...
Chora lat 60, paląca papierosy leczona przewlekle z powodu cukrzycy typu 2 nadciśnienia tętniczego 2-go stopnia, z wywiadem utraty 5kg masy ciała w ciągu ostatnich 4 miesięcy „zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu dyskomfortu w klatce piersiowej, tachykardii i duszności wysiłkowej. W dniu poprzedzającym po powrocie z pracy(zatrudnienie kasjer-sprzedawca), w której miała miejsce sytuacja stresowa, wystąpił ból w klatce piersiowej trwający 15-30 minut z krótkotrwałym osłabnięciem, bez utraty przytomności. W różnicowaniu przyczyn powyższych dolegliwości należy uwzględnić:
1. Kardiomiopatię z nieniescalenia mięśnia lewej komory
2. Kardiomiopatię katecholaminowa
3. Zawał mięśnia sercowego
4. Ostry zespół aortalny
5. Zatorowość płucna.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4
 2. 2,3,4,5
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...
Zespół Eisenmengera u 26-letniego chorego może być powikłaniem nieskorygowanej wrodzonej wady serca takiej jak:
1. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
2. Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
3. Anomalia Ebsteina
4. Koarktacja aorty
5. Przetrwały przewód tętniczy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3,5
 2. 2,3,5
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
Najczęstszy mechanizm niedomykalności trójdzielnej to:
 1. Poszerzenie pierścienia zastawki trójdzielnej
 2. Infekcyjne zapalenie wsierdzia obejmujące urządzenie wszczepialne
 3. Reumatyczne zmiany zastawki trójdzielnej
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie:
 1. Zalecana, docelowa wartość ciśnienia tętniczego u chorych z przewlekłą chorobą nerek wynosi <140/75 mmHg
 2. Najbardziej racjonalne połączenie trzech leków hipotensyjnych to inhibitor konwerfazy angiotensyny lub antagonista receptora angiotensyny typu II +beta adrenolityk+ tiazydowy lub tiazydopodobny lek moczopędny
 3. Nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą rozwija się po 10 tygodniu ciąży i ustępuje w ciągu kilku godzin po porodzie
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą nabytą wadą zastawkową u usób dorosłych jest:
 1. Zwężenie zastawki mitralnej
 2. Niedomykalność zastawki aortalnej
 3. Niedomykalność zastawki mitralnej
 4. ...
 5. ...
W zapisie EKG w przebiegu hipokaliemii stwierdza się:
1. Wydłużone odstępy PQ
2. Spłaszczenie załamków P
3. Poszerzenie zespołów QRS
4. Obniżenie odcinków ST
5. Wzrost amplitudy i szerokości załamków U.
Prawidłowa odpowiedź:
 1. 1,3,5
 2. 1,2,3
 3. 1,2,4,5
 4. ...
 5. ...
W leczeniu pierwszego rzutu reaktywnego zapalenia stawów powinno zastosować się:
1. Niesteroidowe leki przeciwbólowe
2. Sulfasalazyne
3. Glikokortykosteroidy
4. Antybiol
5. Leki biologiczne.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,4
 2. 1,2,4
 3. 1,5
 4. ...
 5. ...
Za zmiany rumieniowate pod wpływem słońca oraz całkowity blok serca u dzieci matek chorujących na toczeń rumieniowaty układowy odpowiadają przeciwciała reagujące z antygenem:
 1. Sc1-70
 2. SS-A
 3. Jo-1
 4. ...
 5. ...
U 23-letniej chorej z rozpoznanym od miesiąca reumatoidalnym zapaleniem stawów do tej pory nie rodziła, nie należy w terapii stosować:
 1. Leflunomidu
 2. Metoreksatu
 3. Niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 4. ...
 5. ...
U 20-letniej chorej stwierdza się typowe objawy kliniczne reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Objawy pojawiły się 6 Miesięcy temu . Jakie badania laboratoryjne należy wykonać aby rozpoznać RZS?
 1. Stężenie kwasu moczowego, OB
 2. Czynnik reumatoidalny i stężenie kwasu moczowego
 3. Czynnik reumatoidalny i przeciwciała nCCP
 4. ...
 5. ...
65-letni mężczyzna uskarża się na ból stawów kolanowych szczególnie podczas aktywności fizycznej. Po odpoczynku ból ustępuje . W RTG stawów kolanowych w projekcji AP uzyskano następujący obraz:
 1. Dna moczanowa
 2. Alkaptonuria
 3. Pseudodna
 4. ...
 5. ...
W celu oceny uszkodzenia nerek u pacjenta z cukrzycą t. 2 należy badać:
 1. Wydalanie białka z moczem oraz filtrację kłębuszkową co 5 lat
 2. Wydalanie białka z moczem oraz filtrację kłębuszkową co roku
 3. Wydalanie glukozy z moczem oraz filtrację kłębuszkową co rok
 4. ...
 5. ...
U chorego z kardiomiopatią przerostową ze szczytowym chwilowym gradientem przepływu lewej komory — 35 mmHG (oznaczonym metodą echokardiografii), frakcją wyrzutową lewej komory 52% i objawami niewydolności serca II stopnia w skali NYHA oraz bólami dławicowymi należy unikać stosowania:
1. Niesteroidowych leków przeciwzapalnych
2. Nierozszerzających naczyń beta adrenolityków
3. Niedyhydropirydynowych brokerów kanału wapniowego
4. Długodziałających nitratów
5. Glikozydów naparstnicy
 1. 1,3,4
 2. 1,4,5
 3. 2,3,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące leczenia krwotoku żylaków przełyku:
 1. W leczeniu należy uwzględnić antybiotyk
 2. Somatostatyna i glipresyna wykazują podobną skuteczność w tamowaniu krwawienia
 3. Pacjent wymaga przetoczenia krwi do wartości stężenia hemoglobiny 7-8 g/I
 4. ...
 5. ...
Dominującymi zaburzeniami elektrolitowymi charakteryzującymi ostre uszkodzenie nerek wtórne do zespołu rozpadu guza, rozwijającego się po podaniu chemioterapii w chłoniakach i ostrych białaczkach są:
 1. hipokalcemia, hiperfosfatemia i hiperkaliemia
 2. hiperkalcemia, hiperfofatemia i hipokaliemia
 3. hiponatremia, hiperchloremia i hipermagnezemia
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z wieloletnia i cukrzycą typu drugiego i cukrzycową chorobą nerek leczoną dotąd lekami doustnymi doszło do progresji przewlekłej choroby nerek — spadek przesączenia kłębuszkowego 15 ml/min/1.73m2. Lekami które należy wziąć pod uwagę w dalszym leczeniu hipoglikemizującym są:
 1. kanagliflozyna i liraglutyd
 2. dapagliflozyna i insulina
 3. metformia i gliklazyd
 4. ...
 5. ...
W celu kwalifikacji chorego do nefrektomii z powodu wodonercza bez wywiadu nawracających zakażeń ale z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym należy wykonać:
 1. USG brzucha z oceną wielkości nerek
 2. USG Doppler z oceną przepływów w tętnicach nerkowych
 3. Przeglądową tomografię komputerowa brzucha
 4. ...
 5. ...
Czynnikiem określającym dynamiczny przebieg POChP jest:
1. Wartość FEV1 chorego
2. Stopień nasilenia duszności wg MRC
3. Nałóg palenia papierosów
4. Częstość zaostrzeń choroby
5. Wiek chorego.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2
 2. Tylko 2
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij