Medycyna ratunkowa i intensywna terapia Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
82- letnia chora została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu nagłego pogorszenia stanu ogólnego, obniżenia ciśnienia tętniczego, majaczenia. Chora przebywała w zakładzie opiekuńczo-leczniczym z powodu porażenia połowiczego po udarze. Z powodu nietrzymania moczu chora jest przewlekle zacewnikowana. W worku widoczny mętny mocz. Potwierdzenie rozpoznania urosepsy wymaga stwierdzenia:
 1. Wzrostu stężenia CRP w surowicy
 2. Wzrostu stężenia kreatyniny w surowicy
 3. Bakteriurii moczu pobranym po wymianie cewnika
 4. ...
 5. ...
Hipotermia jest stanem zagrożenia życia definiowanym jako:
 1. Wychłodzenie ciała poniżej 32 stopni C. mierzone pod pachą
 2. Spadek wewnętrznej temperatury ciała poniżej 35 stopni C.
 3. Wychłodzenie ciała poniżej 36 stopni C. z obecnością dreszczy
 4. ...
 5. ...
Do przyczyn napadów drgawkowych nie należy:
 1. Hipoglikemia
 2. Hiponatremia
 3. Hipokaliemia
 4. ...
 5. ...
Najczęstszą w Polsce przyczyną wstrząsu septycznego są:
 1. Grzyby
 2. Adenowirusy
 3. Rotawirusy
 4. ...
 5. ...
Wskaż powód wyłączenia pacjenta z leczenia trombolitycznego:
 1. Czas trwania objawów — 4 godziny
 2. Liczba płytek krwi - 150 tys./mm3
 3. INR- 1,7
 4. ...
 5. ...
Intensywna terapia chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia polega między innymi na utrzymywaniu:
1. Glikemii około 180 mg%.
2. Wartości pCO2 Około 30 mmHg.
3. Wartości pO2 Około 100 mmHg.
4. Temperatury ciała pacjenta około 32-34 st. C.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2
 2. 1,3
 3. 3,4
 4. ...
 5. ...
Do szpitalnego oddziału ratunkowego zgłosiła się 68-letnia pacjentka z rozpoznanym sprzed 3 laty rakiem sutka prawego z przerzutami do kręgosłupa i żeber. Głównym powodem zgłoszenia się był ból brzucha utrzymujący sie od kilku dni. Dodatkowo pacjentka podaje występowanie wielomoczu, zaparcia, uczucie kołatania serca. Przyczyną wymienionych powyżej objawów jest:
 1. Hiperkaliemia
 2. Hipokaliemia
 3. Hiperkalcemia
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów nie jest objawem anafilaksji:
 1. Uogólniona pokrzywka
 2. Niewydolność oddechowa
 3. Wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego krwi
 4. ...
 5. ...
Za pomocą worka samorozprężalnego AMBU z rezerwuatem, przy przepływie tlenu ok. 10l/min można osiągnąć maksymalne wdechowe stężenie tlenu na poziomie:
 1. 45%
 2. 60%
 3. 70%
 4. ...
 5. ...
W leczeniu przełomu tyreotoksyczny nie stosuje się:
 1. Kwasu acetylosalicylowego
 2. Esmololu
 3. Tiamazolu
 4. ...
 5. ...
Kardiowersję przy zastosowaniu energii 70-120J wykonuje się w przypadku:
 1. Migotanie komór
 2. Bradykardii opornej na farmakoterapię
 3. Napadowego częstoskurczu nadkomorowego
 4. ...
 5. ...
Która z wymienionych struktur cechuje się najwyższą opornością elektryczną:
 1. Nerwy
 2. Krew
 3. Mięśnie
 4. ...
 5. ...
Do SOR przywieziono 32-letniego mężczyznę z objawami ciężkiego wstrząsu hipowolemicznego. Wymaga on szybkiego uzupełnienia płynów. Jaką drogę podania należy wybrać i który cewnik będzie najlepszy do tego celu?
 1. Dostęp centralny, cewnik 22G, długość 30 cm
 2. Dostęp centralny, cewnik 20G, długość 21 cm
 3. Dostęp obwodowy, cewnik 18G, długość 5,0 cm
 4. ...
 5. ...
W leczeniu pacjenta z hiperkalcemią należy uwzględnić wszystkie następujące leki z wyjątkiem:
 1. Nawadniania
 2. Spironolaktonu
 3. Bisfosfonianów
 4. ...
 5. ...
Podczas segregacji wstępnej poszkodowanych w wypadku masowym, przy zastosowaniu protokołu START, poszkodowany niereagujący na żadne bodźce, nieoddychający spontanicznie i niepodejmujący oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych:
 1. Powinien być oznaczony kolorem czerwonym (najwyższy priorytet ewakuacji)
 2. Powinien być ewakuowany natychmiast do punktu medycznego celem podłączenia do respiratora
 3. Powinien być resuscytowany na miejscu zgodnie z protokołem ALS
 4. ...
 5. ...
Podczas resuscytacji noworodka przy prawidłowo prowadzonej wentylacji zastępczej wskazaniem do uciskania klatki piersiowej jest:
 1. Wyłącznie asystolia lub migotanie komór
 2. Wyłącznie asystolia
 3. Zwolnienie czynności serca poniżej 60 /min
 4. ...
 5. ...
Pacjent z wszczepionym stymulatorem serca zasłabł na ulicy. Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego stwierdził zatrzymanie krążenia, na monitorze -zapis migotania komór . Czy w tej sytuacji ratownicy mogą przeprowadzić defibrylację u pacjenta?
 1. Nie, najpierw trzeba odłączyć stymulator
 2. Tak, ale zaleca się aby elektrody umieścić w pozycji przód-tył
 3. Nie, defibrylacja może zniszczyć stymulator
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące resuscytacji otyłych pacjentów:
 1. Uciskanie klatki piersiowej jest łatwiejsze niż u pacjentów z prawidłową masą ciała, dlatego jeden ratownik może wykonywać uciskanie klatki piersiowej dłużej ni 2minuty po czym powinna nastąpić zmiana ratownika
 2. Uciskanie klatki piersiowej jest trudniejsze niż u pacjentów z prawidłową masą ciała, dlatego jeden ratownik może wykonywać uciskanie klatki piersiowej krócej niż 2 minuty, po czym powinna nastąpić zmiana ratownika
 3. Masa ciała nie wpływa na trudności w prowadzeniu resuscytacji
 4. ...
 5. ...
Do powikłań terapii cukrzycowej kwasicy ketonowej, które mogą wystąpić podczas leczenia pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym należą:
1. Hipoglikemia.
2. Hipofosfatemia.
3. Hiperkaliemia.
4. Hiperfosfatemia.
5. ARDS.
6. Obrzęk mózgu.
 1. 1,5
 2. 1,3
 3. 2,3
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij