Pediatria Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W pierwszych dniach życia noworodka ubytek masy ciała średnio wynosi:
 1. 10%
 2. S%
 3. 2%
 4. ...
 5. ...
Nakłucie lędźwiowe u dziecka należy bezwzględnie wykonać we wszystkich wymienionych przypadkach z wyjątkiem:
 1. Noworodka z zespołem dysrafii
 2. Niemowlęcia z posocznicą
 3. Rocznego dziecka po epizodzie napadu drgawek złożonych
 4. ...
 5. ...
Testy skórne są obok badania podmiotowego podstawowym narzędziem diagnostyki alergologicznej. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące tych testów
1. Testy skórne nie powinny być wykonywane u dzieci poniżej 3 r.ż..
2. W przebiegu alergii na alergeny powietrznopochodne wynik testu silnie koresponduje z nasileniem objawów klinicznych u dziecka.
3. Punktowe testy skórne służą wykazaniu obecności alergenowo swoistych IgE na mastocytach skóry.
4. W podejrzeniu alergii pokarmowej zależnej od IgE np. na warzywa i owoce można je wykonywać z natywnym alergenem.
5. O wielkości odczynu decyduje rumień tworzący się w przebiegu testu.
 1. 1,2,3
 2. 3,4
 3. 1,2,3,5
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące prowokacji pokarmowej (PP) będącej uznanym narzędziem diagnostycznym w alergii pokarmowej:
 1. PP najczęściej jest wykonywana z mlekiem krowim, jajem kurzym , orzeszkami arachidowymi i pszenicą
 2. Służy ustaleniu progu tolerancji na uczulający produkt
 3. Złotym standardem jest prowokacja wykonywana metodą podwójnie zaślepionej próby z placebo, przeprowadzana w warunkach kontrolowanych
 4. ...
 5. ...
Grudkowo-plamista wysypka niepoddająca się leczeniu ciemieniucha, rozpulchnianie Dziąseł i nieprawidłowe wyrzynanie się zębów , miękkie przy palpacji uwypuklenia czaszki rocznego dziecka są objawem charakterystycznym dla :
 1. Krzywicy opornej na witaminę D
 2. Zespół De Toniego-Debrego-Fanconiego
 3. Rzekomej niedoczynności przytarczyc
 4. ...
 5. ...
Idiopatyczne bóle mięśniowo-szkieletowe występujące u dzieci , określane często jako wzrostowe, są przyczyną wizyt w gabinecie lekarza pediatry. Które poniższe objawy pozwalają na podstawienie tego rozpoznania:
 1. Chód nieprawidłowy, bóle występują codzienniem wyniki badań laboratoryjnych są prawidłowe
 2. Chód jest prawidłowy, bóle występują zawsze rano, wyniki badań laboratoryjnych są prawidłowe
 3. Chód jest prawidłowy, występują obrzeki stawów kolanowych, wyniki badań laboratoryjnych są prawidłowe
 4. ...
 5. ...
Zapalenie błony naczyniowej oka jest jednym z objawów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, mogącym prowadzić do uszkodzenia wzroku. Najczęściej występuje ono w postaci:
 1. Uogólnionej
 2. Wielostawowej
 3. Wielostawowej z dodatnim czynnikiem RF
 4. ...
 5. ...
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do płukania żołądka w przypadku spożycia przez dziecko substancji toksycznej jest:
 1. Utrata przytomności przez pacjenta
 2. Spożycie substancji o znacznej toksyczności, stwarzającej zagrożenia dla życia
 3. Zatrucie pochodnymi węglowodorów
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu lekarskiego zgłosił się 15-letni chłopiec z powodu złego samopoczucia, kataru i kaszlu. Zmierzona temperatura wynosiła 37,5 st. C. Lekarz w badaniu fizykalnym poza nieżytem nosa stwierdził zaczerwienione, rozpulchnione gardło. Ocenił pacjenta w skali Centora Mclsaaca na 1 punkt. Lekarz w postępowaniu leczniczym powinien:
 1. Zastosować doustną penicylinę bowiem podstawowym patogenem nieżytu gardła jest Streptococcus pyogenes
 2. Zastosować antybiotyk makrolidowy, bo powinien uwzględnić możliwość koincydencji drobnoustroju atypowego w infekcji górnych dróg oddechowych
 3. Zastosować wyłącznie leczenie objawowe
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące odpływów pęcherzowo-moczowodowych:
 1. Występuje tylko u chłopców
 2. Jest wadą izolowaną
 3. Częstość występowania zakażeń układu moczowego u dzieci z tą wadą jest wyższa
 4. ...
 5. ...
Matka zgłosiła się do lekarza pediatry z 10-letnim chłopcem z powodu pogorszenia słuchu. W wywiadzie wujek chłopca cierpi na niedosłuch. W badaniach moczu stwierdzono również krwiomocz i nieznaczny białkomocz. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tych objawów:
 1. Zespół Alporta
 2. Ostre poinfekcyjne zapalenie nerek
 3. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
 4. ...
 5. ...
Jaka jest najczęstsza przyczyna zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci:
 1. Transfuzja krwi
 2. Uczęszczanie do przedszkola
 3. Kontakt z osobą chorą na biegunkę
 4. ...
 5. ...
Jeżeli u 12-letniego pacjenta stwierdza się obniżenie składowej C3 dopełniacza przy prawidłowym stężeniu C4, najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem będzie:
 1. Nefropatia IgA
 2. Poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
 3. Zespół Alporta
 4. ...
 5. ...
11-letni chłopiec zgłosit się do lekarza z wynikami badania moczu pobranego w godzinach popołudniowych, w którym stwierdzono białkomocz 300mg/dl. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna:
 1. Choroba Schonleina-Henocha
 2. Toczeń rumieniowaty układowy
 3. Ogniskowe szkliwiejące kłębuszkowe zapalenie nerek
 4. ...
 5. ...
U 10-dniowego noworodka stwierdzono obustronne obrzęki kończyn oraz obrzęki wokół oczu o znacznym nasileniu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest:
 1. Zespół nerczycowy typu Fińskiego
 2. Poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek
 3. Ostra niewydolność nerek
 4. ...
 5. ...
Jakie leczenie jest rekomendowane w przypadku zakażenia układu moczowego u noworodka:
 1. Nitrofurantoina
 2. Cyprofloksacyna
 3. Amoksycylina
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych poniżej antybiotyków należy zastosować w leczeniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u 2-letniego dziecka:
 1. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 2. Amoksycylinę
 3. Cefalosperynę III generacji
 4. ...
 5. ...
Noworodek urodzony przedwcześnie to noworodek z ciąży trwającej krócej niż:
 1. 37 tygodni i urodzony z masą <2500 g
 2. 37 tygodni i urodzony z masą <1500 g
 3. 40 tygodni
 4. ...
 5. ...
Do oceny dojrzałości noworodków służy skala:
 1. Tannera
 2. Glasgow
 3. NYHA
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące zapalenia płuc wywołane przez Chlamydia trachomatis:
1. Występuje u noworodków w pierwszych tygodniach życia.
2. Jest przykład< infekcji atypowej i występuje najczęściej w wieku szkolnym.
3. Objawy kliniczne to przede wszystkim suchy, napadowy, „krztuścowy" kaszel.
4. Objawy kliniczne to zapalenie spojówek, nieżyt nosa, kaszel, wymioty. Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3
 2. 2,3
 3. 1,4
 4. ...
 5. ...
Do lekarza zgłasza się dziecko z drobnymi wybroczynami na udach, bólami stawowymi oraz białkomoczem. Matka podaje, że dziecko około 2 tygodni temu miało zapalenie bakteryjne gardła. Co należy podejrzewać:
 1. Plamicę Schonleina-Hanocha
 2. Zapalenie stawów
 3. Ospę
 4. ...
 5. ...
U 4-letniego dziecka z nawracającymi infekcjami układu oddechowego, pogorszeniem słuchu i chrapaniem. W badaniu przedmiotowym stwierdzono wysoko wysklepione podniebienie, wadę zgryzu, oddychanie przez usta, wydzielinę w przewodach nosowych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zaburzeń jest:
 1. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
 2. Przewlekły nieżyt nosa
 3. Przerost migdałka gardłowego
 4. ...
 5. ...
Które z wymienionych czynników zwiększają ryzyko wystąpienia kamicy układu moczowego
1. Zwiększona podaż płynów.
2. Występowanie kamicy w rodzinie.
3. Ciepły klimat.
4. Zakażenie o etiologii Proteus mirabilis.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,4
 3. 1,3,4
 4. ...
 5. ...
Chłopiec 3-letni zagorączkował do 39st. C. Jest apatyczny. Podczas badania lekarz stwierdził na skórze uda prawego zmiany skórne. Jakie cechy zmian skórnych mogą przemawiać za rozpoczynającą się posocznicą meningokokową:
 1. Pojawiły się nagle, nie znikają przy ucisku, mają kolor ciemnoczerwony
 2. Pojawiły się na kilka dni przed gorączką, są swędzące
 3. Mają charakter żywoczerwonych grudek
 4. ...
 5. ...
Ilość chorób o podłożu alergicznym stale rośnie. W ich diagnostyce podstawowym badaniem jest:
 1. Test prowokacji
 2. Oznaczenie ilościowe immunoglobuliny E
 3. Oznaczenie odsetka granulocytów kwasochłonnych we krwi obwodowej
 4. ...
 5. ...
Refluks żołądkowo-przełykowy czyli patologiczny odpływ treści z żołądka do przełyku jest krótkotrwałym zjawiskiem w warunkach fizjologicznych. Jeśli utrzymuje się długo lub jego epizody są zbyt częste, wywołuje objawy choroby refluksowej przełyku. Do alarmujących objawów nie należą:
 1. Utrata masy ciała
 2. Nocne napady kaszlu z dusznością
 3. Zgaga
 4. ...
 5. ...
16-letnia pacjentka skarżąca się na uporczywy świąd skóry od 3-miesiecy przyjmuje leki immunosupresyjne w postaci maści i kremów, przepisanych przez dermatologa, bez żadnego rezultatu. W relacji pacjentki w ostatnim czasie schudła 5kg, a ponadto podaje osłabienie i ograniczenie tolerancji wysiłku. W badaniu przedmiotowym stwierdza się tachypnoe, pakiet powiększonych węzłów chłonnych (największy o średnicy 3 cm) w okolicy mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego lewego i nadobojczykowo po tej samej stronie. Na skórze klatki piersiowej widoczny rysunek naczyniowy. Pacjentkę należy skierować:
 1. Do ambulatoryjnej diagnostyki choliestazy powodującej świąd skóry
 2. Do ośrodka zajmującego się leczeniem nowotworów u dzieci z podejrzeniem zespołu żyły głównej wtórnego do chłoniaka
 3. Do Poradni Onkologicznej w celu wykonania badań laboratoryjnych , USG węzłów chłonnych szyjnych, badań wirusologicznych oraz umówienia terminu biopsji
 4. ...
 5. ...
Rozmiękanie kości w okolicach ciemieniowo-potylicznych (craniotabes) może być obserwowane w poniższych przypadkach z wyjątkiem:
 1. Nadmiaru fosforanów w diecie
 2. Osteopenii wcześniaczej
 3. Wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta.)
 4. ...
 5. ...
Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące rozdwojeniu II tonu serca u dzieci:
 1. Fizjologicznie występuje jedynie w czasie wdechu
 2. Patologiczne, najczęściej występującą u dzieci z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej
 3. Stałe rozdwojenie II tonu występuje u dzieci ze zwężeniem zastawki tętnicy płucnej
 4. ...
 5. ...
Do typowych objawów krytycznego zwężenia zastawki aorty u noworodka nie należy:
 1. Powiększenie lewego przedsionka, objawy zastoju i obrzęku płuc w badaniu RTG klatki piersiowej
 2. Sinica centralna
 3. Prawogram w zapisie EKG
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij