Położnictwo i ginekologia Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Określenie menarche oznacza:
 1. Pierwszą miesiączką w życiu, występującą na ogół w 12-13 roku życia
 2. Rozwój owłosienia łonowego występujący na ogół w 11 roku życia
 3. Początek hormonalnej czynności jajników
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka rozwoju raka błony śluzowej trzonu macicy nie należy:
 1. Otyłość
 2. Cukrzyca
 3. Nadciśnienie
 4. ...
 5. ...
Charakterystycznym objawem w wysiłkowym nietrzymaniu moczu (WNM?) u kobiet jest:
 1. Bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone silnym parciem oraz nykturia
 2. Wyciek moczu przy wzroście ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej
 3. Bezwiedne popuszczanie niewielkich ilości moczu w miarę przepełniania się pęcherza moczowego
 4. ...
 5. ...
W ocenie stanu szyjki macicy wg skali Bishopa nie uwzględnia się:
 1. Rozwarcia
 2. Konsystencji
 3. Odleglości od kości krzyżowej
 4. ...
 5. ...
Do objawów związanych z obecnością mięśniaków macicy nie należą:
 1. Krwotoczne miesiączki
 2. Przedłużone miesiączki
 3. Bóle podbrzusza
 4. ...
 5. ...
Cechą charakterystyczna guzów granicznych jajnika jest:
 1. Brak destrukcyjnego naciekania podścieliska
 2. Ograniczenie występowania wyłącznie do jajników
 3. Rokowanie porównywalne jest w raku jajnika
 4. ...
 5. ...
W leczeniu farmakologicznym endometriozy nie stosuje się:
 1. Danazolu
 2. Analogów gonadoliberyn
 3. Preparatów zawierających wyłącznie 17- beta-estradiol
 4. ...
 5. ...
Podstawową metodą leczenia ropnia gruczołu Bartholina jest:
 1. Nacięcie ropnia lub jego marsupializacja
 2. Wyłuszczenie ropnia
 3. Obserwacja
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące raka sromu.
1. Najczęściej wywodzi się z nabłonka wielowarstwowego płaskiego.
2. W etiopatogenezie części raków sromu istotną rolę odgrywa zakażenie HPV.
3. Najczęstszym miejscem przerzutowym są węzły chłonne nadobojczykowe.
4. Podstawą leczenia jest zabieg chirurgiczny i radiochemioterapia.
5. Hormonoterapia jest najskuteczniejszą metodą leczenia raka sromu.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. Tylko 5
 2. 1,2,3
 3. 1,2,5
 4. ...
 5. ...
Charakterystyczne powikłania występujące w ciążach bliźniaczych jednokosmówkowych jednoowodniowych obejmują:
1. Ostrą postać zespołu odwróconego Przetaczania krwi miedzy płodami (TTTS).
2. Przewlekłą postać zespołu odwróconego Przetaczania krwi miedzy płodami (TTTS).
3. Uszkodzenie przeżywającego płodu po obumarciu wewnątrzmacicznym jego współbliźniaka.
4. Niecałkowite rozdzielenie płodów.
5. Poród przedwczesny po ukończonym 37 tygodniu ciąży.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 2,3,4,5
 2. 1,3,4,5
 3. 1,2,3,4
 4. ...
 5. ...
Do czynników wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy ciążowej należą:
1. Otyłość ciężarnej (BMI>30)
2. Cukrzyca w rodzinie w pierwszym stopniu pokrewieństwa
3. Masa urodzeniowa noworodków w poprzednich ciążach > 4000g
4. Wiek ciężarnej <25Iat
5. Nieobciążony wywiad położniczy
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,5
 3. 2,3,4
 4. ...
 5. ...
Które z naczyń wykorzystuje się w ultrasonograficznej nieinwazyjnej diagnostyce stopnia niedokrwistości u płodu:
 1. Tętnicą maciczną
 2. Przewód żylny
 3. Tętnicę pępowinową
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące testu oksytocynowego:
1. Należy do testów stresowych.
2. Jest testem biofizycznym oceniającym wydolność łożyska.
3. Wynik pozytywny stwierdza się na podstawie obecności deceleracji późnych po co najmniej połowie skurczów.
4. Jest testem Stosowanym z wyboru u ciężarnych z łożyskiem przodującym. Prawidłowa odpowiedź to:
 1. Wszystkie wymienione
 2. 1,3,4
 3. Tylko 4
 4. ...
 5. ...
Osłuchiwanie tętna płodu stanowi ważny element badania położniczego oraz pozwala na bezpieczne prowadzenie porodu. Prawidłowo w czasie porodu podstawowo czynność serca płodu powinna wynosić:
 1. 70-90 uderzeń na minutę
 2. 100-170 uderzeń na minutę
 3. 110-150 uderzeń na minutę
 4. ...
 5. ...
Typowym objawem cukrzycy ciążowej nie jest:
 1. Wielowodzie
 2. Makrosomia płodu
 3. Niedojrzałość płodu
 4. ...
 5. ...
W badaniu USG w 6 tygodniu ciąży, stwierdzono występowanie dwóch płodów i jednego pęcherzyka żółtkowego. Na tej podstawie stwierdzono:
 1. Ciążę dwupłodową, jednokosmówkową, dwuowodniową
 2. Ciążę dwupłodową, jednokosmówkową, jednoowodniową
 3. Ciążę dwupłodową, dwukosmówkową, płody niecałkowicie rozdzielone
 4. ...
 5. ...
Podstawowym lekiem stosowanym w długotrwałej terapii nadciśnienia tętniczego w ciąży jest:
 1. Metyldopa
 2. Peryndopryl
 3. Enalapryl
 4. ...
 5. ...
Najmniejszym obwodem główki płodu jest obwód:
 1. Czołowo- potyliczny
 2. Podpotyliczno- ciemieniowy
 3. Bródkowo-potyliczny
 4. ...
 5. ...
Do obrazu klinicznego zespołu HELLP zalicza się:
1. Podwyższona aktywność enzymów wątrobowych .
2. Małopłytkowość.
3. Hemoliza.
4. Nadpłytkowość.
5. Obniżone stężenie bilirubiny pośredniej.
Prawdziwe odpowiedzi to:
 1. 1,2,3
 2. 1,3,4
 3. 1,3,5
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka wystąpienia położenia poprzecznego płodu zalicza się:
1. Małowodzie.
2. Wielowodzie.
3. tożysko przodujące.
4. Ciążę wielopłodową.
5. Ciążę pojedynczą.
Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1,2,3,4
 2. 1,3
 3. 1,2,4,5
 4. ...
 5. ...
Pacjentka w 25. Tygodniu ciąży uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego konieczne było postępowanie operacyjne i otrzymuje dwa leki oznaczone kategorią B. Wg Agencji Żywności i Leków (FDA) kategoria B oznacza leki:
 1. Istnieje udokumentowane ryzyko uszkodzenia płodu
 2. Istnieje udokumentowane ryzyko uszkodzenia płodu, ale korzyści uzasadniają jego zastosowanie
 3. W badaniach na zwierzętach lek powodował uszkodzenie płodu, ale brak jest badań przeprowadzonych na kobietach ciężarnych, korzyści z podania przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu
 4. ...
 5. ...
Bezpośrednio po trzecim okresie porodu u pacjentki wystąpił masywny krwotok wraz ze wstrząsem hipowolemicznym. Po kilku dniach uzyskano istotną poprawę stanu klinicznego pacjentki, niemniej jednak podejrzewa się wystąpienie u niej zespołu Sheehana za czym przemawia:
 1. Uzyskanie 7 punktów w skali Apgar przez noworodka
 2. Zmiana liczby oddechów
 3. Ogólne pogorszenie nastroju i występowanie myśli depresyjnych
 4. ...
 5. ...
Immunoglobulinę anty-RhO podaje się kobietom RhO-ujemnym domięśniowo w czasie nieprzekraczającym 72 godzin po usunięciu ciąży ektopowej do 12 tygodnia jej trwania w dawce jednorazowej :
 1. 50 mikrogramów
 2. 100 mikrogramów
 3. 150 mikrogramów
 4. ...
 5. ...
Do czynników anatomicznych , które mogą być przyczyną poronień należy zaliczyć:
 1. Endometriozę miednicy mniejszej
 2. Wrodzone wady macicy
 3. Niewydolność szyjki macicy
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij