Zdrowie publiczne Jesień 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Badanie kohortowe to badanie:
 1. Obserwacyjne
 2. Eksperymentalne
 3. Interwencyjne
 4. ...
 5. ...
Ubezpieczenie zdrowotne opiera się na poniższych zasadach z wyjątkiem:
 1. Zasady solidarności społecznej
 2. Zasady samorządności
 3. Zasady samofinansowania
 4. ...
 5. ...
Model przekonań zdrowotnych wyjaśnia:
 1. Dystres
 2. Zapadalność
 3. Ryzyko zdrowotne
 4. ...
 5. ...
Badacze z Cleveland Clinic (OH, USA) odkryli że mikrobiom obecny tkance gruczołu piersiowego może mieć związek z zachorowaniem na raka sutka (Oncotarget 2017r 8.88122-68138-M005,3:59) Mają nadzieję na znalezienie biomarkera, który pomoże w szybciej i łatwiej diagnostyce raka sutka. Przypuśćmy że znaleźli już taki wskaźnik i opracowali test diagnostyczny do wykrywania jego obecności. Za pomocą tego testu przebadali 100 kobiet chorych na raka sutka i 100 kobiet zdrowych, które zostały zdiagnozowane innymi metodami .
Otrzymali następujące wyniki:

Patrz tabela

Wskaż błędną interpretację tych wyników
 1. Czułość testu wynosi 93%
 2. Swoistość testu wynosi 11%
 3. Odsetek wyników fałszywie dodatnich wynosi 11%
 4. ...
 5. ...
W analizie użyteczności kosztów (porównanie dwóch interwencji, które mają różne efekty zdrowotne) najczęściej używaną miarą do porównania efektu zdrowotnego jest:
 1. Śmiertelność
 2. QALY
 3. VOLY
 4. ...
 5. ...
Zdanie „10 % przypadków w sepsie meningokokowej z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych kończy się zgonem " cechuje:
 1. Umieralność
 2. Umieralność standaryzowana
 3. Śmiertelność
 4. ...
 5. ...
W 2017 roku w miejscowości która liczy 50 000 mieszkańców stwierdzono następujące liczby urazów według przyczyn oraz zgonów?
Patrz tabela :

Wzór który opisuje obliczenie współczynnika umieralności na skutek urazu w wyniku przemocy w przeliczeniu na 100 000 to:
 1. 5/ 50 000x100 000 = 10
 2. 25/50x 100 000 = 50
 3. 5/25x 100 000= 20 000
 4. ...
 5. ...
Do kryteriów rozpoznawania zespołu uzależnienia od alkoholu wg WHO nie należy:
 1. Głód alkoholu
 2. Utrata kontroli nad piciem
 3. Wzrost tolerancji na alkohol
 4. ...
 5. ...
Według pól Lalonde'a zostały określone najważniejsze czynniki warunkujące stan zdrowia społeczeństwa. Opieka zdrowotna ma wpływ na ten stan w około :
 1. 50%
 2. 40%
 3. 30%
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij