Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Najszerzej zalecanymi lekami kontrolującymi objawy astmy są:
Wybierz odpowiedź:
 1. B2-mimetyki krótkodziałające
 2. B2-mimetyki długodziałające
 3. Glikokortykosteroidy doustne
 4. ...
 5. ...
28-letnia pacjentka zgłosiła nudności, wymioty, którym towarzyszyło zaparcie, rozlane bóle brzucha po wypiciu 2 lampek wina. Dodatkowo podawała problem z oddaniem moczu, a następnie splątanie. Które z pytań najlepiej naprowadzi na rozpoznanie u tej pacjentki?
Wybierz odpowiedź:
 1. Czy wymioty były fusowate?
 2. Czy w kale obecna była krew?
 3. Czy zauważyła czerwone zabarwienie moczu?
 4. ...
 5. ...
28-letni mężczyzna bez wywiadu chorobowego zgłosił się do POZ z powodu nasilających się osłabienia i obrzęków kończyn dolnych w ciągu dnia oraz nykturii. W badaniu przedmiotowym ciśnienie tętnicze prawidłowe, obrzęki przy kostkach. Co jest najprawdopodobniej przyczyną stanu pacjenta?
Wybierz odpowiedź:
 1. róża
 2. zespół zakrzepowy głębokiego układu żylnego
 3. zastoinowa niewydolność krążenia
 4. ...
 5. ...
Akronim CRAB oznacza:
Wybierz odpowiedź:
 1. objawy szpiczaka plazmocytowego
 2. protokół chemioterapii w przewlekłej białaczce szpikowej
 3. raka krwi
 4. ...
 5. ...
Guz chromochłonny może być spowodowany mutacjami genetycznymi. Co będzie świadczyć o tym że guz ten spowodowany jest mutacja germinalaną?
1. Został wykryty przed 17 r.ż
2. Występuje obustronnie
3. Współwystępuje nadczynność przytarczyc
4. Pacjent jest po operacji raka brodawkowego tarczycy
5. Nadciśnienie jest napadowe
Wybierz odpowiedź:
 1. 1, 2, 3
 2. Wszystkie wymienione
 3. 3, 4
 4. ...
 5. ...
W przypadku aktywnego przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B:
Wybierz odpowiedź:
 1. Leczymy interferonem do końca życia
 2. Najlepsze rezultaty daje terapia lamiwudyną
 3. Stosujemy interferon pegylowany przez 48 tygodni
 4. ...
 5. ...
Które z czynników predysponują do zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc (PZP)?
1) zła higiena jamy ustnej i próchnica zębów
2) choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
3) podeszły wiek
4) praca w pomieszczeniach klimatyzowanych
5) przewlekła glikokortykosteroidoterapia
Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2,4
 2. 1,3,4
 3. 1,3,5
 4. ...
 5. ...
Ile trwa kaszel przewlekły?
Wybierz odpowiedź:
 1. co najmniej 8 tygodni
 2. co najmniej 6 miesiecy
 3. Kaszel przewlekły to kaszel niepoddajacy się leczeniu antybiotykami, beta-mimetykami i glikokortykosteroidami
 4. ...
 5. ...
Morfologia krwi: HGB- 8,6 g/dl, MCV- 119 fl, WBC- norma, PLT- norma. Prawdopodobne rozpoznanie:
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
 2. Niedokrwistość z niedoboru wit. B12
 3. Niedokrwistość aplastyczna
 4. ...
 5. ...
W której chorobie reumatycznej występują przeciwciała anty-Scl-70?
Wybierz odpowiedź:
 1. Spondyloartropatia seronegatywna
 2. Reumatoidalne zapalenie stawów
 3. Zapalenie wielomięśniowe
 4. ...
 5. ...
Pacjent z uczuciem kołatania serca od 3 dni, bólem w klatce piersiowej i dusznością. Ciśnienie 100/70 mmHg, SaO2 96% przy oddychaniu tlenem i przepływie 10l/min. Nad polami płucnymi słyszalne rzężenia.
W EKG (obrazek - migotanie przedsionków). Co zrobić z tym pacjentem?
Wybierz odpowiedź:
 1. Amiodaron i.v. początkowo 300 mg, potem 900 mg
 2. Bisoprolol i.v.
 3. Propafenon
 4. ...
 5. ...
W zespole mielodysplastycznym przyczyną anemii jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedobór żelaza
 2. Niedobór witaminy B12
 3. Niedobór kwasu foliowego
 4. ...
 5. ...
56-letni otyły mężczyzna z zaparciami zgłosił się z powodu jasnoczerwonej domieszki krwi w stolcu. W wywiadzie nie leczył się przewlekle. W wieku 55 lat (przed rokiem) miał wykonaną kolonoskopię, w której stwierdzono uchyłki esicy, ponadto bez innych nieprawidłowości. Najbardziej prawdopodobną przyczyną krwawienia jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. krwawienie z powodu raka esicy/odbytnicy
 2. krwawienie z uchyłków jelita grubego
 3. krwawienie z guzków krwawniczych odbytu
 4. ...
 5. ...
Na oddział intensywnej opieki kardiologicznej trafił pacjent z ostrą niewydolnością serca w klasie II Forrestera. Jakie będzie prawidłowe leczenie?
Wybierz odpowiedź:
 1. Podawanie beta-blokerów.
 2. Wyłącznie przetaczanie płynów.
 3. Podawanie diuretyków i leków obkurczających naczynia.
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z lewokomorową niewydolnością serca objawy ortopnoe odpowiednio pojawiają się i ustępują po przyjęciu pozycji leżącej i pionizacji:
Wybierz odpowiedź:
 1. wybudzają pacjenta ze snu i ustępują powyżej 30min
 2. nie wybudzają pacjenta ze snu, ustępują w ciągu 30min
 3. 1-2 min po położeniu się i ustępują w ciągu 15min
 4. ...
 5. ...
Pacjent 35 lat. Zgłasza gniotący dyskomfort za mostkiem trwający od 3 lat głównie po posiłkach stałych, zwłaszcza w lecie i jesienią. Był leczony standardowo antyrefluksowo ale bez efektu. W dzieciństwie miał astmę. Wykonano endoskopię i pobrano wycinki. Makroskopowo nie uwidoczniono żadnych zmian. Co podejrzewasz?
Wybierz odpowiedź:
 1. Zapalenie przełyku na podłożu refluks
 2. Rak przełyku
 3. Eozynofilowe zapalenie przełyku
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z dusznością na Izbie Przyjęć stwierdzono podniesiony poziom NT-proBNP. Która z poniższych przyczyn duszności jest w świetle tego wyniku najmniej prawdopodobna?
Wybierz odpowiedź:
 1. lewokomorowa niewydolność serca
 2. zator tętnicy płucnej o umiarkowanym ryzyku zgonu
 3. wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 4. ...
 5. ...
Pogotowie zostało wezwane z powodu nagłego zatrzymania krążenia u 18 letniego chłopaka który grał mecz siatkówki. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna?
Wybierz odpowiedź:
 1. ostry zespół wieńcowy
 2. przedawkowanie anabolityków
 3. kardiomiopatia rozstrzeniowa (lub przerostowa)
 4. ...
 5. ...
W której z wymienionych lokalizacji najczęściej występuje infekcja bakteryjna u chorych z niewyrównaną marskością wątroby i wodobrzuszem?
Wybierz odpowiedź:
 1. tkanka podskórna
 2. pęcherzyk żółciowy
 3. układ moczowy
 4. ...
 5. ...
AFP jest wskaźnikiem diagnostycznym
Wybierz odpowiedź:
 1. GIST
 2. Raka płodowego nerki
 3. Miesaka żołądka
 4. ...
 5. ...
W którym przypadku nie wykonuje się biopsji wątroby?
Wybierz odpowiedź:
 1. wątroba przeszczepiona lub wątroba dawcy do przeszczepu
 2. podwyższone wykładniki biochemiczne uszkodzenia wątroby bez uchwytnej przeczyny
 3. ból prawego nadbrzusza z podejrzeniem zapalenia dróg żółciowych
 4. ...
 5. ...
Najczęściej towarzyszącą chorobą pierwotnie stwardniejącemu zapaleniu dróg żółciowych (PSC) jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. choroba Hashimoto
 2. wrzodziejące zapalenie jelita
 3. zespół Sjogrena
 4. ...
 5. ...
U 20-letniego mężczyzny występuje ból stawów, który ustępuje po ćwiczeniach fizycznych. Czynnik reumatoidalny jest ujemny, ale HLA B27 dodatnie.
Stwierdza się ponadto wysięk w kolanie lewym. Pacjent cierpi też na zapalenie błony naczyniowej oka i ścięgna Achillesa. W badaniach laboratoryjnych: OB 44 mm/h CRP 23 mg%.
Wybierz odpowiedź:
 1. Ostre zapalenie stawów
 2. Dna moczanowa
 3. Osteoporoza
 4. ...
 5. ...
Mężczyzna lat 48 po zawałe STEMI ściany dolnej, będzie miał uniesienie odcinka ST w zapisie EKG w odprowadzeniach
Wybierz odpowiedź:
 1. V1-V3
 2. V3- V6
 3. II, III, aVF
 4. ...
 5. ...
W jakiej sytuacji występuje oddech Kussmaula?
Wybierz odpowiedź:
 1. Zatrucie metforminą
 2. Zatrucie salicylanami
 3. Zatrucie paracetamolem
 4. ...
 5. ...
Do zmian w zespole hemolityczno-mocznicowym zalicza się następujące:
1. małopłytkowość
2. zwiększone stężenie kreatyniny
3. nadpłytkowość
4. niedokrwistość
5. obecne schistocyty we krwi obwodowej
6. obecne limfoblasty we krwi obwodowej
Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2,4,6
 2. 1,2,4,5
 3. 2,3,4,5
 4. ...
 5. ...
Najczęstszy objaw zatorowości płucnej to:
Wybierz odpowiedź:
 1. ból w klatce piersiowej
 2. krwioplucie
 3. duszność
 4. ...
 5. ...
Docelowe stężenie cholesterolu LDL przy bardzo dużym ryzyku sercowo-naczyniowym w mg/dl to:
Wybierz odpowiedź:
 1. <70
 2. <100
 3. <130
 4. ...
 5. ...
W badaniu płynu stawowego stwierdza się dużą liczbę granulocytów obojętnochłonnych i kryształów moczanu sodu.
Wybierz odpowiedź:
 1. dna moczanowa
 2. pseudodna wywałana pirofosforanem wapnia
 3. łuszczycowe zapalenie stawów
 4. ...
 5. ...
Do gabinetu POZ zgłasza się 62 letni pacjent z cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem tętniczym. Od 6 tygodni odczuwa kłujący ból za mostkiem po wejściu na pierwsze piętro. Tętno - 70 uderzeń na minutę, w EKG bez zmian w zakresie odcinka ST i załamków T. W badaniu fizykalnym bez zmian. Jak dalej pokierujesz leczeniem pacjenta?
Wybierz odpowiedź:
 1. Skierowanie do kardiologa w celu wykluczenia OZW i wykonania pilnej koronarografii.
 2. Skierowanie do szpitala w celu wykonania planowej koronarografii.
 3. Skierowanie do kardiologa w celu wykonania nieinwazyjnej próby obciążeniowej.
 4. ...
 5. ...
Do lekarza rodzinnego w celu przedłużenia recept na leki na nadciśnienie tętnicze zgłasza się 45-letnia kobieta, chorująca na cukrzycę typu 2. W przypadkowym badaniu moczu wykryto u niej leukocyturię: 20-30 w polu widzenia i znaczną ilość bakterii. Pacjentce zalecisz?
Wybierz odpowiedź:
 1. posiew moczu
 2. antybiotykoterapię empiryczną 3-5 dni
 3. chemioterapeutyk przez 3 dni
 4. ...
 5. ...
Pilną hemodializę należy wykonać u:
Wybierz odpowiedź:
 1. pacjenta z umiarkowaną hiperkaliemią 6,3, z diurezą, przed podaniem diuretyków pętlowych
 2. pacjenta z dusznością, trzeszczeniami u podstaw płuc, nie reagującego na leczenie diuretykiem pętlowym przez 2h
 3. pacjenta z kreatyniną w surowicy krwi >5 mg%, bez objawów mocznicy
 4. ...
 5. ...
Co oznacza ta morfologia krwi: WBC 123 G/l, LY 33 G/L MO 90 G/l, granulocyty 9,3 G/l, RBC 2,3 G/l, HB 10,4 MCV 84, PLT 48 tys.
Wybierz odpowiedź:
 1. przewlekła białaczka limfoblastyczna
 2. przewlekłą białaczka szpikowa
 3. ostra białaczka szpikowa
 4. ...
 5. ...
Przyczyną zmniejszonej zdolności dyfuzyjnej dla tlenku węgla (DLCO) mogą być następujące stany:
1) włóknienie płuc
2) krwawienie do pęcherzyków płucnych
3) astma wyrównana
4) rozedma
5) ciężki spadek przepływu w płucach (np. w wyniku zatoru tętnicy płucnej)
Wybierz odpowiedź:
 1. 1, 2, 5
 2. 1, 2, 4
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Sprawdzenie skuteczności leczenia H. pylori bez badania endoskopowego, można ocenić za pomocą:
1) badania serologicznego specyficznych przeciwciał IgG dla H. pylori w surowicy krwi,
2) testu oddechowego ze znakowanym izotopem węgla C13
3) badania obecności antygenu H.pylori w kale
4) testu ureazowego
5) badaniu histopatologicznym wycinka z żołądka

Wybierz odpowiedź:
 1. 1,2,3
 2. 1,2,4
 3. 2, 3
 4. ...
 5. ...
W zakażeniu WZW A u dzieci przeciwciała IgM:
Wybierz odpowiedź:
 1. pojawiają się po 12-20 dniach i utrzymują się do 2-3 miesięcy
 2. pojawiają się po 18-40 dniach i utrzymują się do 4-6 miesięcy
 3. pojawiają się po 24-60 dniach i utrzymują się do 6-9 miesięcy
 4. ...
 5. ...
U dziecka po 120 minutach doustnego testu tolerancji glukozy w krwi żylnej uzyskano wartość glukozy 156mg/dl. Ten wynik wskazuje na:
Wybierz odpowiedź:
 1. Stan prawidłowy
 2. Nieprawidłową glikemię na czczo
 3. Nieprawidłową tolerancję glukozy
 4. ...
 5. ...
Co jest uwalnianie z tylnego płata przysadki?
Wybierz odpowiedź:
 1. wazopresyna i hormon wzrostu
 2. wazopresyna i prolaktyna
 3. wazopresyna i oksytocyna
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów nie jest typowy dla niedokrwistości z niedoboru żelaza?
Wybierz odpowiedź:
 1. bóle i zawroty głowy
 2. męczliwość
 3. szmer skurczowy nad sercem
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące zapalenia oskrzeli u małych dzieci:
Wybierz odpowiedź:
 1. Najczęściej o etiologii bakteryjnej
 2. Pomocne jest stosowanie nebulizacji z 3% chlorku sodu
 3. Należy podawać antybiotyki o szerokim spetrum działania
 4. ...
 5. ...
5-letni chłopiec zgłasza się do lekarza z powodu trwającej od 3 dni gorączki i bolesnego obrzęku lewej kostki. W przeszłości leczony z powodu zapalenia węzłów chłonnych wywołanym gronkowcem katalazo-ujemnym oraz zapalenia płuc. Test NBT wykazał brak redukcji błękitu nitrotetrazoliowego. Jaka jest tego przyczyna?
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedobór dezaminazy adenozyny
 2. Wyczerpanie składników dopełniacza
 3. Przewlekła choroba ziarniniakowa
 4. ...
 5. ...
Zespół WAGR to
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedorozwój tęczówki, guz Willmsa, zaburzenia w układzie moczowo-plciowym, upośledzenie umysłowe
 2. Niedorozwój rogówki, guz Willmsa, zaburzenia układu moczowo- płciowego, upośledzenie umysłowe
 3. Niedorozwój tęczówki, guz wątroby, zaburzenia w układzie moczowo-płciowego, upośledzenie umysłowe
 4. ...
 5. ...
Co zastosujesz w leczeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci
Wybierz odpowiedź:
 1. Cyklosporynę A
 2. Prednizon
 3. ACEI
 4. ...
 5. ...
Trzynastoletni pacjent zgłosił się z bólami brzucha trwającymi od kilku tygodni. W wywiadzie u pacjenta występują oprócz tego smoliste stolce. Które badanie należy zlecić jako pierwsze?
Wybierz odpowiedź:
 1. 24 godzinna pH metria przełyku
 2. pomiar impedancji
 3. badanie radiologiczne
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie fałszywe: Matka jest nosicielką choroby dziedziczonej recesywnie sprzężonej z chromosomem X:
Wybierz odpowiedź:
 1. istnieje 50% szans że każdy syn tej matki będzie chory
 2. istnieje 50% szans że każda córka tej matki będzie nosicielką genu
 3. wszyscy synowie matki będą nosicielami genu tej choroby
 4. ...
 5. ...
Zespół Beckwitha-Wiedemanna charakteryzuje się zwiększoną predyspozycją do nowotworów zarodkowych:
Wybierz odpowiedź:
 1. Guz Willmsa
 2. Hepatoblastoma
 3. Guz Willmsa i hepatoblastoma
 4. ...
 5. ...
W jakim wieku dziecko powinno mieć kontrolę nad zwieraczami odbytu?
Wybierz odpowiedź:
 1. 2 lata
 2. 3 lata
 3. 4 lata
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące krztuśca:
1. szczepienie przeciw krztuścowi pozostawia trwałą odporność
2. wczesna antybiotykoterapia łagodzi przebieg choroby, ale nie skraca okresu, w którym chory zakaża kontaktujące się z nim osoby
3. antybiotykoterapia włączona w fazie napadowego kaszlu skraca okres zakaźności choroby
4. lekami pierwszego rzutu są makrolidy
5. u osób z nadwrażliwością na makrolidy stosuje się klotrimazol
Wybierz odpowiedź:
 1. 1, 2
 2. 3, 4
 3. 1, 2, 5
 4. ...
 5. ...
Do poradni pulmonologicznej zgłasza się 10-letni chłopiec z przewlekłym kaszlem i nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, przebiegającymi z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny. W wywiadzie niedrożność smółkowa po urodzeniu i słabe przybieranie masy ciała. Pacjent okresowo oddaje tłuszczowe stolce. Biorąc pod uwagę powyższy wywiad pacjent najpewniej choruje na:
Wybierz odpowiedź:
 1. astmę oskrzelową
 2. zespół dyskinetycznych rzęsek
 3. przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
 4. ...
 5. ...
Która z jednostek chorobowych nie jest ujęta w III Kryteriach Rzymskich?
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedrożność czynnościowa
 2. Wzdęcie czynnościowe
 3. Biegunka czynnościowa
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij