Chirurgia Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Powikłaniem po przeszczepieniu wątroby nie jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. zakażenie drobnoustrojami oportunistycznymi
 2. ostre i przewlekłe odrzucenie przeszczepu
 3. choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do przecięcia dolnego zwieracza przełyku jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. achalazja
 2. rozlany skurcz przełyku
 3. choroba refluksowa przełyku
 4. ...
 5. ...
Nagłe wskazania do operacji u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna obejmują:
Wybierz odpowiedź:
 1. przetokę skórno-jelitową
 2. nowotwór jelita
 3. przetokę okołoodbytniczą
 4. ...
 5. ...
Laparoskopowa plastyka przepukliny pachwinowej to metoda:
Wybierz odpowiedź:
 1. endoskopowa napięciowa
 2. endoskopowa beznapięciowa
 3. otwarta napięciowa
 4. ...
 5. ...
Reguła Parklanda jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. regułą stosowaną dla płynoterapii w oparzeniach
 2. regułą stosowaną do oceny stopnia oparzenia
 3. regułą stosowaną do oceny stanu neurologicznego chorego po urazie głowy
 4. ...
 5. ...
Poszkodowany miał oparzenie ręki, gdzie widoczne były pęcherze oraz punktowe zaczerwienia i zblednięcie powierzchni. Po wygojeniu u chorego pozostały blizny. Najprawdopodobniej było to oparzenie:
Wybierz odpowiedź:
 1. I stopnia
 2. stopnia IIA
 3. stopnia IIB
 4. ...
 5. ...
58-letnia otyła pacjentka zgłosiła się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z bólami brzucha, gorączką oraz zażółceniem twardówek. Została skierowana do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie dołączyły się zaburzenia świadomości. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. ropień wewnątrzbrzuszny
 2. ostre zapalenie dróg żółciowych
 3. zaostrzenie wirusowego zapalenia wątroby
 4. ...
 5. ...
Do podstawowej opieki zdrowotnej zgłasza się pacjent z objawami skręcenia kostki (ból i obrzęk stawu skokowego, pęknięcie albo zerwanie torebki stawowej). Opatrunek gipsowy należy zalecić na:
Wybierz odpowiedź:
 1. 7 dni
 2. 14 dni
 3. 21 dni
 4. ...
 5. ...
Do utraty kąta Hisa dochodzi w przypadku:
Wybierz odpowiedź:
 1. przepukliny wślizgowej
 2. przepukliny Morganiego
 3. przepukliny Bochdaleka
 4. ...
 5. ...
Zakrzepy w tętnicach obwodowych lokalizują się najczęściej w:
Wybierz odpowiedź:
 1. rozgałęzieniu tętnicy ramiennej
 2. rozwidleniu aorty
 3. rozgałęzieniu tętnicy szyjnej wspólnej
 4. ...
 5. ...
Operacja metodą Whipple'a w modyfikacji Traverso to resekcja:
Wybierz odpowiedź:
 1. odbytu
 2. śledziony
 3. trzustki
 4. ...
 5. ...
Uchyłek Meckela zbudowany jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. ze wszystkich warstw jelita
 2. z warstwy śluzowej jelita
 3. z warstwy mięśniowej jelita
 4. ...
 5. ...
W przypadku gruczolakoraka esicy wykonuje się:
Wybierz odpowiedź:
 1. resekcję esicy laparoskopowo
 2. laparotomię i resekcję esicy
 3. operację metoda Hartmanna laparoskopowo
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdania prawdziwe odnośnie żółciowego zapalenia otrzewnej:
1. jest spowodowane rozlaniem się żółci do jamy otrzewnej
2. można postawić rozpoznanie, jeśli w diagnostycznym nakłuciu otrzewnej pojawi sie krwiście podbarwiony płyn
3. dynamika objawów (czasowa regresja dolegliwości) moze przypominać perforację wrzodu trawiennego
4. podstawą leczenia jest leczenie operacyjne
5. leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze i antybiotykoterapia o szerokim spektrum
6. usunięcie pęcherzyka żółciowego w przeszłości wyklucza ten rodzaj zapalenia
Wybierz odpowiedź:
 1. 1, 2, 4, 5
 2. 1, 3, 5, 6
 3. 2, 5, 6
 4. ...
 5. ...
Zespół Volkmanna z niedokrwienia występuje najczęściej po złamaniu:
Wybierz odpowiedź:
 1. obojczyka
 2. kości promieniowej
 3. kości strzałkowej
 4. ...
 5. ...
Przyczyną niedrożności porażennej może/mogą być:
Wybierz odpowiedź:
 1. hipokaliemia
 2. mocznica
 3. ostra porfiria
 4. ...
 5. ...
Zaznacz fałszywe twierdzenie dotyczące raka trzustki:
Wybierz odpowiedź:
 1. do jego wystąpienia przyczynia się dieta bogata w tłuszcze, białko oraz palenie papierosów
 2. najczęściej występuje w trzonie trzustki
 3. 10-20% chorych kwalifikuje się do leczenia resekcyjnego
 4. ...
 5. ...
Zespół Ogilviego oznacza:
Wybierz odpowiedź:
 1. niebolesny, powiększony pęcherzyk żółciowy z żółtaczką
 2. niedrożność dwunastnicy w guzie trzustki
 3. niedrożność porażenną w porfirii
 4. ...
 5. ...
Pacjent przyjmujący na stałe jeden z antagonistów witaminy K wymaga pilnej operacji. W takiej sytuacji pacjentowi należy podać:
Wybierz odpowiedź:
 1. świeżo mrożone osocze
 2. albuminy
 3. koncentrat krwinek płytkowych
 4. ...
 5. ...
Chłoniaki pozawęzłowe najczęściej są w:
Wybierz odpowiedź:
 1. żołądku
 2. dwunastnicy
 3. jelicie grubym
 4. ...
 5. ...
Który stopień klasyfikacji Fonteine`a odpowiada bólowi spoczynkowemu kończyn dolnych?
Wybierz odpowiedź:
 1. I
 2. IIA
 3. III
 4. ...
 5. ...
Późnym objawem ostrego niedokrwienia kończyny jest/są:
Wybierz odpowiedź:
 1. parestezje
 2. osłabienie mięśni
 3. zapadnięcie się żył powierzchownych
 4. ...
 5. ...
Do czynników ryzyka przewlekłego zapalenia trzustki NIE NALEŻY:
Wybierz odpowiedź:
 1. azatiopryna
 2. nadużywanie alkoholu
 3. piewotna nadczynność przytarczyc
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij