Pediatria Wiosna 2018: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
W zakażeniu WZW A u dzieci przeciwciała IgM:
Wybierz odpowiedź:
 1. pojawiają się po 12-20 dniach i utrzymują się do 2-3 miesięcy
 2. pojawiają się po 18-40 dniach i utrzymują się do 4-6 miesięcy
 3. pojawiają się po 24-60 dniach i utrzymują się do 6-9 miesięcy
 4. ...
 5. ...
U dziecka po 120 minutach doustnego testu tolerancji glukozy w krwi żylnej uzyskano wartość glukozy 156mg/dl. Ten wynik wskazuje na:
Wybierz odpowiedź:
 1. Stan prawidłowy
 2. Nieprawidłową glikemię na czczo
 3. Nieprawidłową tolerancję glukozy
 4. ...
 5. ...
Co jest uwalnianie z tylnego płata przysadki?
Wybierz odpowiedź:
 1. wazopresyna i hormon wzrostu
 2. wazopresyna i prolaktyna
 3. wazopresyna i oksytocyna
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych objawów nie jest typowy dla niedokrwistości z niedoboru żelaza?
Wybierz odpowiedź:
 1. bóle i zawroty głowy
 2. męczliwość
 3. szmer skurczowy nad sercem
 4. ...
 5. ...
Wskaż prawdziwe zdanie dotyczące zapalenia oskrzeli u małych dzieci:
Wybierz odpowiedź:
 1. Najczęściej o etiologii bakteryjnej
 2. Pomocne jest stosowanie nebulizacji z 3% chlorku sodu
 3. Należy podawać antybiotyki o szerokim spetrum działania
 4. ...
 5. ...
5-letni chłopiec zgłasza się do lekarza z powodu trwającej od 3 dni gorączki i bolesnego obrzęku lewej kostki. W przeszłości leczony z powodu zapalenia węzłów chłonnych wywołanym gronkowcem katalazo-ujemnym oraz zapalenia płuc. Test NBT wykazał brak redukcji błękitu nitrotetrazoliowego. Jaka jest tego przyczyna?
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedobór dezaminazy adenozyny
 2. Wyczerpanie składników dopełniacza
 3. Przewlekła choroba ziarniniakowa
 4. ...
 5. ...
Zespół WAGR to
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedorozwój tęczówki, guz Willmsa, zaburzenia w układzie moczowo-plciowym, upośledzenie umysłowe
 2. Niedorozwój rogówki, guz Willmsa, zaburzenia układu moczowo- płciowego, upośledzenie umysłowe
 3. Niedorozwój tęczówki, guz wątroby, zaburzenia w układzie moczowo-płciowego, upośledzenie umysłowe
 4. ...
 5. ...
Co zastosujesz w leczeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci
Wybierz odpowiedź:
 1. Cyklosporynę A
 2. Prednizon
 3. ACEI
 4. ...
 5. ...
Trzynastoletni pacjent zgłosił się z bólami brzucha trwającymi od kilku tygodni. W wywiadzie u pacjenta występują oprócz tego smoliste stolce. Które badanie należy zlecić jako pierwsze?
Wybierz odpowiedź:
 1. 24 godzinna pH metria przełyku
 2. pomiar impedancji
 3. badanie radiologiczne
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie fałszywe: Matka jest nosicielką choroby dziedziczonej recesywnie sprzężonej z chromosomem X:
Wybierz odpowiedź:
 1. istnieje 50% szans że każdy syn tej matki będzie chory
 2. istnieje 50% szans że każda córka tej matki będzie nosicielką genu
 3. wszyscy synowie matki będą nosicielami genu tej choroby
 4. ...
 5. ...
Zespół Beckwitha-Wiedemanna charakteryzuje się zwiększoną predyspozycją do nowotworów zarodkowych:
Wybierz odpowiedź:
 1. Guz Willmsa
 2. Hepatoblastoma
 3. Guz Willmsa i hepatoblastoma
 4. ...
 5. ...
W jakim wieku dziecko powinno mieć kontrolę nad zwieraczami odbytu?
Wybierz odpowiedź:
 1. 2 lata
 2. 3 lata
 3. 4 lata
 4. ...
 5. ...
Wskaż zdanie FAŁSZYWE dotyczące krztuśca:
1. szczepienie przeciw krztuścowi pozostawia trwałą odporność
2. wczesna antybiotykoterapia łagodzi przebieg choroby, ale nie skraca okresu, w którym chory zakaża kontaktujące się z nim osoby
3. antybiotykoterapia włączona w fazie napadowego kaszlu skraca okres zakaźności choroby
4. lekami pierwszego rzutu są makrolidy
5. u osób z nadwrażliwością na makrolidy stosuje się klotrimazol
Wybierz odpowiedź:
 1. 1, 2
 2. 3, 4
 3. 1, 2, 5
 4. ...
 5. ...
Do poradni pulmonologicznej zgłasza się 10-letni chłopiec z przewlekłym kaszlem i nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, przebiegającymi z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny. W wywiadzie niedrożność smółkowa po urodzeniu i słabe przybieranie masy ciała. Pacjent okresowo oddaje tłuszczowe stolce. Biorąc pod uwagę powyższy wywiad pacjent najpewniej choruje na:
Wybierz odpowiedź:
 1. astmę oskrzelową
 2. zespół dyskinetycznych rzęsek
 3. przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
 4. ...
 5. ...
Która z jednostek chorobowych nie jest ujęta w III Kryteriach Rzymskich?
Wybierz odpowiedź:
 1. Niedrożność czynnościowa
 2. Wzdęcie czynnościowe
 3. Biegunka czynnościowa
 4. ...
 5. ...
U pacjenta stwierdziłeś następujące wyniki: stężenie TSH podwyższone, stężenie fT4 w normie. Co rozpoznasz?
Wybierz odpowiedź:
 1. Eutyreozę
 2. Subkliniczną niedoczynność tarczycy
 3. Niedoczynność pierwotną tarczycy
 4. ...
 5. ...
Fakomatozą nie jest:
Wybierz odpowiedź:
 1. Nerwiakowłókniakowatość
 2. Naczyniakowatość twarzowo-mózgowa
 3. zespół Hippla-Lindaua
 4. ...
 5. ...
Gruźlica u dzieci - wskaż zdanie prawdziwe:
Wybierz odpowiedź:
 1. Źródłem zakażenia najczęściej jest inne chore dziecko
 2. Na zakażenia szczególne narażone są dzieci do 3 r.ż.
 3. Zajęcie układu moczowo-płciowego jest klasyfikowane jako postać ciężka choroby
 4. ...
 5. ...
Zespół genetyczny, dziedziczony autosomalnie dominująco, najbardziej zbliżony fenotypowo do zespołu Turnera (niskorosłość, płetwiasta szyja, nisko osadzone uszy) z obecnym dodatkowo zwężeniem zastawki pnia płucnego i kardiomiopatią przerostową to:
Wybierz odpowiedź:
 1. Zespół Noonan
 2. Zespół Pradera-Willego
 3. Zespół Angelmana
 4. ...
 5. ...
Z jakim prawdopodobieństwem chorzy rodzice będą mieli chore dziecko, gdy choroba jest dziedziczona autosomalnie recesywnie?
Wybierz odpowiedź:
 1. 0%
 2. 25%
 3. 50%
 4. ...
 5. ...
Choroba mitochondrialna może być dziedziczona
Wybierz odpowiedź:
 1. Tylko od matki
 2. Tylko od ojca
 3. Od obu rodziców w równym stopniu
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych stanów NIE jest przyczyną kwasicy?
Wybierz odpowiedź:
 1. Biegunka
 2. Przedawkowanie insuliny
 3. Zatrucie lekami moczopędnymi
 4. ...
 5. ...
Liszajec zakaźny u dzieci, wskaż zdanie prawdziwe:
Wybierz odpowiedź:
 1. jest najczęstszą chorobą bakteryjną
 2. najczęściej wywołany jest przez paciorkowca beta hemolizującego
 3. guzki Lischa występują w 90%
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij