Choroby wewnętrzne Wiosna 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
U pacjentów z podejrzeniem zatorowości płucnej prawdopodobieństwo kliniczne wystąpienia oceniamy za pomocą skali:
1. PESI
2. EHRA
3. TIMI
4. Wellsa
5. Zmodyfikowanej genewskiej
 1. 1, 2, 3
 2. 1, 2
 3. 2, 3, 4
 4. ...
 5. ...
Drugi najczęstszy rak tarczycy to rak:
 1. Pęcherzykowy
 2. Brodawkowaty
 3. Anaplastyczny
 4. ...
 5. ...
18-letni mężczyzna uskarża się na uporczywe bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wcześniej miał rozpoznaną dyskopatię. Obecnie skarży się również na ból pośladków i pachwin, a także obrzęk prawego ścięgna Achillesa. Jakie badania zlecisz, by potwierdzić rozpoznanie?
 1. przeciwciala przeciwjądrowe
 2. przeciwciała anty-CCP
 3. przeciwciała ANCA
 4. ...
 5. ...
Kardiowersję elektryczną w trybie nagłym wykonuje się w poniższych zaburzeniach rytmu serca z wyjątkiem:
 1. częstoskurczu komorowego opornego na leczenie farmakologiczne
 2. czestoskurczu komorowego niestabilnego hemodynamiczni
 3. częstoskurczu komorowego nawrotowego niestabilnego hemodynamicznie
 4. ...
 5. ...
Jaki lek zastosujesz w ostrym epizodzie dny moczanowej?
 1. Kolistyna
 2. Allopurinol
 3. Kolchicyna
 4. ...
 5. ...
Przyczyną niedomykalności zastawki aortalnej może być:
1) Rozwartwienie aorty typu B klasyfikacji Stanford
2) Kardiomiopatia niedokrwienna spowodowana rozstrzenią komory w wyniku wieloletniego nadciśnienia tętniczego
3) Dylatacja aorty
4) Zapalenie mięśnia sercowego
5) Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
 1. Wszystkie wymienone
 2. 1, 3, 5
 3. 1, 3
 4. ...
 5. ...
Rakiem wczesnym żołądka określa się:
 1. Raka zajmującego wyłącznie nabłonek
 2. Raka zajmującego wyłącznie błonę śluzową żołądka bez zajęcia węzłów chłonnych
 3. Raka zajmującego wyłącznie błonę śluzową żołądka niezależnie od zajęcia węzłów chłonnych
 4. ...
 5. ...
Lekiem modyfikującym przebieg zapalenia w chorobach reumatologicznych jest:
 1. Indometacyna
 2. Celekoksyb
 3. Metotreksat
 4. ...
 5. ...
Infliksimab jest wykorzystywany przy niespecyficznych zapalenich jelit we wszyskich stanach oprócz:
 1. Steroidooporność
 2. Nietolerancja merkaptopuryn
 3. Steroidozależność
 4. ...
 5. ...
Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH), wskaż prawdłowe:
 1. jest procesem przejściowym między izolowanym stłuszczeniem wątroby a a ciężkimi postaciami niealkoholowej choroby wątroby
 2. najlepszym badaniem do rozpoznania jest elastografia USG
 3. w badaniu histopatologicznym za rozpoznaniem przemawia obecność stłuszczenia i włóknienia
 4. ...
 5. ...
U pacjenta chorego na cukrzycę typu II leczonego gliklazydem o przedłużonym działaniu wystąpiły następujące objawy: drżenie rąk, osłabienie, poty. Glikemia wynosiła 61 mg/dl. Co robimy?
 1. 1 mg glukagonu domięśniowo lub podskórnie i 500 ml 10% glukozy, kontrola glikemii co 30 minut
 2. 20% glukoza w 250 ml soli fizjologicznej, kontrola co 30 minut
 3. węglowodany proste: słodka herbata i węglowodany złożone: kanapka z ciemnego pieczywa, pomiar glikemii za godzinę
 4. ...
 5. ...
80-letnia pensjonariuszka na stałe przebywająca w domu opieki społecznej została przywieziona do izby przyjęć z powodu pogorszenia kontaktu i osłabienia siły kończyny dolnej prawej, objawy utrzymywały się od 5 godzin. Z relacji środowiskowej wynika, iż kobieta nie gorączkowała i nie zgłaszała bólów brzucha. W wykonanym badaniu ogólnym moczu stwierdzono białko na poziomie 0,1 mg/dl, 15-20 leukocytów w polu widzenia z licznymi bakteriami. Morfologia bez odchyleń, CRP 10 mg/l, eGFR 39 ml/min. Co należy podejrzewać jako przyczynę takiego stanu?
 1. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek.
 2. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek.
 3. Kolkę nerkową spowodowaną kamicą nerkową.
 4. ...
 5. ...
Jakie leki na nadciśnienie można stosować u kobiety w ciąży?
1) ARB
2) metoprolol
3) metyldopa
4) spironol
5) amlodypina
 1. 1, 2, 3
 2. 2, 3
 3. 3, 4
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do elektrostymulacji czasowej serca są:
1. objawowa bradykardia oporna na leczenie farmakologiczne
2. bradykardia w zespole WPW
3. objawowy blok przedsionkowo-komorowy st.2 typu 2
4. objawowy blok przedsiokowo-komorowy st.2 typu 1
5. asystolia z załamkami P
6. blok przedsionkowo-komorowy st.3
 1. wszystkie
 2. 1, 3, 4, 6
 3. 1, 3, 5, 6
 4. ...
 5. ...
Pacjent lat 77 od kilku lat choruje na kamicę nerkową. Zgłasza się z powodu uporczywych bólów kostnych. W badaniach Ca 12,3 mg/dl, wydalanie wapnia z moczem 480 mg/24h, PTH 227 pg/dl. Co podejrzewasz?
 1. hiperkalcemia paranowotworowa
 2. pierwotna nadczynność przytarczyc
 3. wtórna nadczynność przytarczyc
 4. ...
 5. ...
32-letni pacjent zgłosił się do lekarza z powodu gorączki o maksymalnej wartości 40 stopni. W badaniu stwierdzono zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuca prawego (potwierdzone radiologicznie), białkomocz, w badaniu ogólnym moczu, erytrocyturię, większość stanowiły erytrocyty wyługowane. W celu potwierdzenia rozpoznania choroby należy wykonać badanie:
 1. posiew wydzieliny z ucha
 2. ANA
 3. przeciwciała przeciwko Chlamydia trachomatis
 4. ...
 5. ...
Gdzie osłuchujemy zastawkę aorty?
 1. II przestrzeń międzyżebrowa po prawej stronie mostka
 2. II przestrzeń międzyżebrowa po lewej stronie mostka
 3. IV przestrzeń międzyżebrowa po prawej stronie mostka
 4. ...
 5. ...
Do najmniej prawdopodobnych objawów pozaprzełykowych refluksu należy:
 1. Ubytki szkliwa
 2. Krzywica
 3. Chrypka
 4. ...
 5. ...
Które wskaźniki immunologiczne nie są charakterystyczne w toczniu rumieniowatym układowym?
 1. Przeciwciała przeciw natywnemu DNA
 2. Przeciwciała anty-Sm
 3. Przeciwciała przeciwkardiolipinowe
 4. ...
 5. ...
Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń to inaczej:
 1. Zespół Takayasu
 2. Choroba Bürgera
 3. Zespół Sturge'a-Webera
 4. ...
 5. ...
Nadczynność tarczycy predysponuje do:
1. migotania przedsionków
2. zaostrzenia niewydolności krążenia
3. zaostrzenia choroby wieńcowej
4. zapalenia mięśnia sercowego
5. bloków przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 1. 1, 2, 3
 2. 2, 3, 4
 3. 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
Stwierdzenie aktywności transaminaz (ALT, ASP) 15-krotnie przekraczającej normę sugeruje:
 1. Przewlekłe WZW
 2. Ostre WZW
 3. NAFLD
 4. ...
 5. ...
Poszerzone zespoły QRS występują w:
 1. WPW z falą delta
 2. Hiperkaliemii
 3. Bloku lewej odnogi pęczka Hisa
 4. ...
 5. ...
U kogo wystąpi głośny I ton serca?
1. Szczupły
2. Tachykardia
3. Niedomykalność zastawki mitralnej
4. Krótkie PQ
5. Zawał
 1. 1, 5
 2. 1, 2, 3
 3. 1, 2, 4
 4. ...
 5. ...
Które badanie pozwala na ocenę blizn w nerce?
 1. Scyntygrafia DMSA
 2. USG
 3. Badanie ogólne moczu
 4. ...
 5. ...
Zdanie fałszywe o autoimmunologicznym zapalenie trzustki:
 1. Zwiększone stężenie IgG4 w surowicy
 2. Mmoże występować też autoimmunologiczne zapalenie dróg żółciowych i przewodu pokarmowego
 3. Występuje znaczne poszerzenie przewodu Wirsunga
 4. ...
 5. ...
Objawami osteomalacji z niedoboru witaminy D są wszystkie z wyjątkiem:
 1. Wysokie stężenia wapnia w surowicy.
 2. Obniżone wydalanie wapnia z moczem.
 3. Podwyższony poziom PTH w surowicy.
 4. ...
 5. ...
Objawem hiperkaliemii w EKG nie jest:
 1. zaniknięcie P
 2. wydłużenie PQ
 3. poszerzenie qQRS
 4. ...
 5. ...
Pozasercowe przyczyny migotania przedsionków to:
1. Nadczynność tarczycy
2. Niedoczynność tarczycy
3. Ostre zakażenie
4. Obturacyjny bezdech senny
5. Guz chromochłonny

Prawidłowe odpowiedzi to:
 1. 1, 3, 5
 2. 1, 2, 3, 5
 3. 2, 3, 4, 5
 4. ...
 5. ...
U pacjenta z miarowym częstoskurczem komorowym z wąskimi zespołami QRS stosujemy wszystko, oprócz:
 1. atropina 1mg
 2. stymulacja nerwu błędnego
 3. adenozyna 6 mg
 4. ...
 5. ...
Jaki zabieg fizjoterapeutyczny jest zabroniony u osób ze stymulatorem serca:
 1. Masaż kręgosłupa
 2. Jonoforeza
 3. Diadynamika
 4. ...
 5. ...
78 letni mężczyzna został przywieziony przez ZRM na SOR z osłabieniem, utrzymującymi się od miesiąca obrzękami oraz dusznością. Pacjent ma dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze oraz RZS o umiarkowanym przebiegu pomimo leczenia NLPZami. Lekarz POZ 10 dni temu zalecił pacjentowi Furosemid 2x dziennie, obrzęki nie ustąpiły. Jaka jest dalsza diagnostyka:
 1. oznaczamy CRP i OB
 2. oznaczamy troponiny i NT-proBNP
 3. wykonujemy biopsję nerki
 4. ...
 5. ...
Jakie probiotyki mają udowodnioną skuteczność w biegunce?
 1. Lactobacillus rhamnosus
 2. Saccharomyces boulardii
 3. Bifidobacterium infantis
 4. ...
 5. ...
Przyczynami nadciśnienia tętniczego są:
 1. nadczynność tarczycy
 2. pheochromocytoma
 3. nadczynność przytarczyc
 4. ...
 5. ...
Pacjentka zgłasza się na SOR z powodu bólu brzucha, częstych ( 8 x na dobę), krwistych, bolesnych wypróżnień, z gorączką, tachykardią i niedokrwistością. W badaniu fizykalnym stwierdza się tkliwość jamy brzusznej ze wzdęciem. Ponadto w surowicy krwi podwyższone białko C-reaktywne i OB.

Wskaż prawdopodobne rozpoznanie:
 1. krwotoczne zapalenie błony śluzowej żołądka.
 2. ostre toksyczne rozdęcie okrężnicy (megacolon toxicum).
 3. ostre zapalenie trzustki.
 4. ...
 5. ...
Schematem preferowanym w Polsce w eradykacji Helicobacter pylori jest:
 1. terapia potrójna: IPP+ amoksycylina + klarytromycyna.
 2. terapia potrójna: IPP+ amoksycylina + metronidazol.
 3. terapia potrójna: IPP+ amoksycylina + lewofloksacyna.
 4. ...
 5. ...
"Nawracający ból w jamie brzusznej, trwający przez co najmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące, ulga występuje po oddaniu stolca, początek dolegliwości powiązany jest ze zmianą częstości wypróżnień."

Opis ten dotyczy:
 1. celiakii.
 2. nietolerancji laktozy.
 3. uchyłków jelita grubego.
 4. ...
 5. ...
W śródmiąższu płuca, a także w pęcherzykach płuc pojawiają się neutrofile, monocyty i limfocyty, dochodzi do miejscowej proliferacji. Zmiany zapalne zanikają, a w ich miejsce pojawia się kolagen, macierz pozakomórkowa, włóknienie. Objawy wyżej wymienionej zmiany opisuje się jako "plaster miodu".

Opis ten odpowiada:
 1. gruźlicy płuc pierwotnej.
 2. samoistnemu włóknieniu płuc.
 3. serowatemu zapaleniu płuc.
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do zastosowania czasowej insulinoterapii u pacjenta chorego na cukrzycę typu 2 stosującego preparat metforminy i sagsagliptyny jest:

1. każda glikemia powyżej 300mg/dl;
2. każde zapalenie gardła;
3. udar niedokrwienny mózgu;
4. zabieg operacyjny;
5. podróż związana ze zmianą strefy czasowej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 2,4.
 3. 2,3.
 4. ...
 5. ...
Który z poniższych opisów charakteryzuje tętno dwubitne?
 1. tętno, w którym po każdym prawidłowym skurczu serca występuje przedwczesne pobudzenie komorowe, występujące przy przedwczesnych pobudzeniach ektopowych towarzyszących rytmowi zatokowemu, przy bloku AV typu Wenckebacha z przewodzeniem 3:2 i przy występowaniu nieprzewidzionego dodatkowego pobudzenia przedsionkowego po co drugim pobudzeniu zatokowym.
 2. tętno z dwoma falami dodatnimi w czasie skurczu, wywołane obecnością dodatkowej fali przepływu krwi, występuje w kardiomiopatii przerostowej z zwężeniem drogi odpływu oraz w wadzie złożonej obejmującej niedomykalność i zwężenie zastawki aortalnej.
 3. tętno, w którym jedna fala przypada na okres skurczu, a druga na początek rozkurczu, zwykle występująca w tamponadzie serca, w ciężkiej niewydolności serca oraz we wstrząsie hipowolemicznym.
 4. ...
 5. ...
Jaką diagnostykę należy przeprowadzić u pacjenta z przypadkowo wykrytym guzem nadnercza o śred. 1,5 cm, +13j Hounsfielda w celu wykluczenia guza chromochłonnego nadnercza?
1. oznaczenie metoksykatecholamin w DZM;
2. BACC guza;
3. test z 1 mg deksametazonu;
4. oznaczenie aldosteronu i reniny;
5. oznaczenie androstendionu.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,3,4.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Jakie rodzaje uszkodzenia nerek występują w przebiegu szpiczaka plazmocytowego?

1. amyloidoza AL;
2. ogniskowe segmentalne twierdzenie kłębuszków nerkowych FSGS;
3. choroba złogów immunoglobulin monoklonalnych;
4. nefropatia wałeczkowa;
5. nefropatia błoniasta.

Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,5.
 2. 1,3,4.
 3. 1,2,3,5.
 4. ...
 5. ...
Według ISCD ocena gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD) jest wskazana w następujących przypadkach, z wyjątkiem:
 1. kobiety w wieku >65 lat.
 2. kobiety po menopauzie w wieku <65 lat z czynnikami ryzyka złamania.
 3. mężczyzna w wieku >70 lat.
 4. ...
 5. ...
Infekcja Helicobacter pylori jest związana z wymienionymi patologiami z wyjątkiem:
 1. wrzodu trawiennego dwunastnicy.
 2. wrzodu trawiennego żołądka.
 3. rozlanego chłoniaka typu B żołądka.
 4. ...
 5. ...
U 26-letniej pacjentki z rozpoznaniem zapalenia cewki moczowej w przebiegu zakażenia Neisseria gonorrhoeae należy zastosować:
 1. trimetoprim p.o. 2x 100mg przez 5 dni.
 2. doksycyklinę p.o. 100mg 2x dx przez 7 dni.
 3. azytromycynę p.o. 1g jednorazowo.
 4. ...
 5. ...
U chorego z filtracją kłębuszkową 25ml/min/1,73m² i kaliemią 6,2 mmol/l, w badaniu fizykalnym stwierdza się: akcja serca 68/min, ciśnienie tętnicze 145/80mmHg, cechy nasilonej niewydolności serca.

Jako leczenie pierwszego rzutu należy zastosować:
 1. wlew: 10% glukoza 500ml + 32 j. insuliny krótko działającej.
 2. β2-mimetyk wziewnie.
 3. 10% roztwór chlorku wapnia + 20 ml i.v.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij