Bioetyka i prawo medyczne Wiosna 2019: testy egzaminacyjne do egzaminu LEK

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Według KEL od osoby poniżej 18. roku życia, dopuszcza się pobranie narządów lub tkanek w następujących sytuacjach:
1) Pobranie narządów nie jest dopuszczalne
2) Dopuszcza się pobranie narządów do przeszczepu jeśli biorca jest rodzeństwem
3) Dawstwo szpiku nie jest możliwe
4) Dawstwo szpiku jest możliwe dla rodzeństwa, gdy zaniechanie przeszczepienia szpiku może być przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u biorcy
5) Dawstwo szpiku jest możliwe tylko dla krewnych w linii prostej dawcy
 1. 1 i 3
 2. 1 i 4
 3. 1 i 5
 4. ...
 5. ...
W którym przypadku poprawnie sformułowano, kto powinien się zgodzić na leczenie w przypadku 16-letniego pacjenta?
 1. tylko pacjent
 2. tylko jego opiekun prawny
 3. Pacjent i jego opiekun prawny
 4. ...
 5. ...
Deklaracja Helsińska z 1964r. zajmowała się:
 1. podstawową opieką zdrowotną
 2. ochroną praw uczestników badań klinicznych
 3. szpitalami promującymi zdrowie
 4. ...
 5. ...
Jakie procedury może wykonać lekarz, otrzymując zgodę opiekuna faktycznego osoby dorosłej, nieprzytomnej:
 1. tylko na badanie fizykalne
 2. na badanie i leczenie o niepodwyższonym ryzyku
 3. badanie i leczenie, nawet jeśli ryzyko leczenia jest podwyższone
 4. ...
 5. ...
Osobą bliską, w kontekście prawnym, nie jest:
 1. dziecko
 2. rodzic
 3. małżonek/ka
 4. ...
 5. ...
Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty od 5 grudnia 1996 roku można wystawiać receptę pacjentowi oraz:
1. przedstawicielu ustawowemu pacjenta
2. osobie upoważnionej (z określeniem tożsamości tej osoby, wskazane imię i nazwisko) przez pacjenta
3. osobie bez określenia tożsamości (imię i nazwisko) na upoważnienie pacjenta
4. w przypadku recepty elektronicznej wydanej w postaci wydruku informacyjnego papierowego osobie trzeciej z określeniem jej tożsamości na upoważnienie pacjenta
5. w przypadku recepty elektronicznej wydanej w postaci wydruku informacyjnego papierowego osobie trzeciej bez określenia jej tożsamości na upoważnienie pacjenta
 1. 1, 2
 2. 1, 2, 3
 3. 1, 2, 4
 4. ...
 5. ...
Lekarz powinien informować pacjenta o jego stanie zdrowia:
 1. zawsze, bez względu na to czy pacjent prosi o informację
 2. tylko jeśli chce uzyskać zgodę na świadczenie usług zdrowotnych
 3. tylko jeśli pacjent poprosi o informację
 4. ...
 5. ...
Czy lekarz może ingerować w ludzki genom?
 1. nigdy
 2. tylko celach leczniczych
 3. tylko w celach profilaktycznych
 4. ...
 5. ...
Osoba, która swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innym osobom, a co do której są wątpliwości, czy jest chora psychicznie może zostać przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody na obserwację trwającą zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego:
 1. max 10 dni
 2. min 10 dni
 3. max 14 dni
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij