Endokrynologia Wiosna 2008: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Wzrost temperatury ciała można stwierdzić u chorych z:
 1. przełomem tarczycowym.
 2. guzem chromochłonnym.
 3. ostrą niewydolnością kory nadnerczy.
 4. ...
 5. ...
Nieregularne plamy o typie „café au lait” („kawy z mlekiem”) są charakterystyczne dla:
1) autoimmunologicznego zespołu niedoczynności wielogruczołowej typu 1;
2) zespołu McCune’a-Albrighta;
3) zespołu von Hippla i Lindaua;
4) nerwiakowłókniakowatości typu 1;
5) zespołu Carneya.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 3,5.
 2. 2,4.
 3. 1,4,5.
 4. ...
 5. ...
U 36-letniej chorej z wtórnym brakiem miesiączki, z mlekotokiem samoistnym stwierdzono w badaniu rezonansu magnetycznego guz przysadki o średnicy 16 mm. W badaniach laboratoryjnych stężenie prolaktyny rano, w surowicy wynosiło
28 ng/ml (norma: 4-20 ng/ml). W pierwszej kolejności należy wykonać:
 1. test z metoklopramidem.
 2. test z TRH.
 3. dobowy profil prolaktyny.
 4. ...
 5. ...
Objawami hiperprolaktynemii u mężczyzn może być:
 1. impotencja.
 2. ginekomastia.
 3. hipospermia lub oligozoospermia.
 4. ...
 5. ...
Indeks aktywności klinicznej (clinical activity score - CAS) w oftalmopatii Gravesa uwzględnia następujące objawy, z wyjątkiem:
 1. bólu gałek ocznych.
 2. obrzęku spojówek.
 3. obrzęku mięska łzowego.
 4. ...
 5. ...
Stadiometr typu Harpanden służy do pomiaru:
 1. grubości fałdów tłuszczowych.
 2. wysokości ciała.
 3. masy właściwej po zanurzeniu w wodzie.
 4. ...
 5. ...
Maksymalna liczba ciałek Barra w jądrze komórki nabłonka błony śluzowej jamy ustnej pobranej od mężczyzny z zespołem Klinefeltera (47, XXY) wynosi:
 1. 0.
 2. 1.
 3. 2.
 4. ...
 5. ...
Jakie autoprzeciwciała występują często (>10%) u chorych z autoimmunologicznym zespołem niedoczynności wielogruczołowej typu I (APS-I)?
1) przeciwko 21-hydroksylazie steroidowej;
2) przeciwko 17α-hydroksylazie steroidowej;
3) przeciwko czynnikowi wewnętrznemu;
4) przeciwko transglutaminazie tkankowej;
5) przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,5.
 2. 2,3,4.
 3. 2,3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Podwyższone stężenie 17-hydroksyprogesteronu w surowicy występuje w następujących zaburzeniach steroidogenezy:
1) niedobór 20,22 liazy cholesterolowej (P450scc);
2) niedobór 21-hydroksylazy steroidowej;
3) niedobór 11β-hydroksylazy steroidowej;
4) niedobór 17α-hydroksylazy steroidowej;
5) niedobór 17,20 liazy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. tylko 2.
 2. 1,2,3.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
U 42-letniej chorej rozpoznano przed 4 miesiącami, w Wielkiej Brytanii nadczynność tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa bez oftalmopatii i rozpoczęto leczenie tyreostatykiem. Obecnie chora powróciła na stałe do Polski i jest klinicznie i biochemicznie w eutyreozie w trakcie leczenia karbimazolem w dawce 15 mg/dobę. Jaką dawkę metimazolu należy zastosować w celu kontynuacji leczenia tyreostatykiem?
 1. 1 x 2.5 mg.
 2. 1 x 10 mg.
 3. 1 x 25 mg.
 4. ...
 5. ...
43-letnia chora została przyjęta do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego, ubytku masy ciała oraz nawracających zasłabnięć z towarzyszącymi potami i uczuciem głodu, ustępujące po przyjęciu węglowodanów. Wykluczono niewydolność nerek i wątroby. Test głodowy przerwano w 2 dobie z powodu objawów hipoglikemii. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono stężenie: glukozy 34 mg/dl, insuliny 0.2 μIU/ml (norma: 2.6-24.9), peptydu C 0.6 ng/ml (n: 1.1-5.0) i proinsuliny < 0.5 pmol/l oraz ketonurię (+++).
Jaka jest przyczyna hipoglikemii?
 1. guz insulinowy (insulinoma).
 2. potajemne przyjmowanie insuliny.
 3. autoimmunologiczna hipoglikemia (przeciwciała insulinowe).
 4. ...
 5. ...
Które z niżej wymienionych leków wpływają na obniżenie ryzyka złamań trzonów kręgowych w osteoporozie posteroidowej według medycyny opartej na dowodach?
1) Alfakalcidol;         
2) Kalcytonina;         
3) Raloxifen;
4) Ranelinian strontu;
5) Rizendronian.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. tylko 5.
 2. 1,5.
 3. 2,5.
 4. ...
 5. ...
Jakie zaburzenia endokrynologiczne nie występuje u chorych z jadłowstrętem psychicznym?
 1. zwiększone stężenie homonu wzrostu w surowicy.
 2. zmniejszone stężenie IGF-1 w surowicy.
 3. zwiększone stężenie kortyzolu w surowicy.
 4. ...
 5. ...
Terminem „testosteron biodostępny” określa się:
 1. testosteron wolny, niezwiązany z białkami osocza.
 2. testosteron związany z albuminami.
 3. testosteron związany z globuliną wiążącą hormony płciowe.
 4. ...
 5. ...
U starszych mężczyzn, stężenie testosteronu całkowitego zmniejsza się z wiekiem, co jest związane ze zmniejszeniem stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG).
 1. oba zdania są fałszywe.
 2. oba zdania są prawdziwe i pozostają w logicznym związku przyczynowym.
 3. oba zdania są prawdziwe, bez logicznego związku.
 4. ...
 5. ...
Który z wymienionych objawów może być spowodowany niedoborem testoteronu?
1) częste zakażenia układu moczowego;   
2) małopłytkowość;         
3) zmniejszenie masy i siły mięśniowej;   
4) hipoglikemie;
5) obniżenie gęstości tkanki kostnej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 2,4.
 3. 3,5.
 4. ...
 5. ...
Które twierdzenia dotyczące leczenia choroby Gravesa-Basedowa u dzieci są prawdziwe?
1) przy rozpoczęciu leczenia, dawki metimazolu muszą być wysokie (2-3 mg/kg/dzień);
2) szanse uzyskania trwałej remisji po leczeniu tyreostatykami są małe (< 20%) u dzieci w wieku przedpokwitaniowym;
3) u dzieci preferowane są niskie aktywności terapeutyczne 131I (50-100 μCi/g tkanki);
4) przy kwalifikowaniu do terapii radiojodem przyjmuje się granicę wieku 15 lat;
5) zakres zabiegu strumektomii to prawie doszczętne lub doszczętne wycięcie tarczycy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. wszystkie wymienione.
 2. 1,2,4,5.
 3. 2,3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Czynnikiem ryzyka wystąpienia obturacyjnego bezdechu sennego jest:
 1. otyłość.
 2. akromegalia.
 3. niedoczynność tarczycy.
 4. ...
 5. ...
Do działań ubocznych węglanu litu zalicza się:
 1. osteomalację.
 2. hiperprolaktynemię.
 3. nerkopochodną moczówkę prostą.
 4. ...
 5. ...
Które twierdzenie dotyczące terapii nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym (131I) jest prawdziwe?
 1. zastosowanie propylotiouracylu przed terapią osłabia efekt 131I poprzez działanie radioprotekcyjne.
 2. promienioczułość guzków autonomicznych jest mniejsza niż promienioczułość tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa.
 3. w przypadku szybkiego obrotu jodu, leczenie nadchloranem potasu może korzystnie wpłynąć na kinetykę 131I, wydłużając jego retencję w tarczycy.
 4. ...
 5. ...
We wtórnej niedoczynności kory nadnerczy zwykle nie stwierdza się:
1) limfocytozy;
2) niedokrwistości normocytarnej;
3) obniżonego stężenia S-DHEA;
4) podwyższonej aktywności reninowej osocza;
5) podwyższonego stężenia mocznika.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 2,4.
 3. 1,5.
 4. ...
 5. ...
Jakie działania niepożądane zależne od dawki opisano podczas terapii substytucyjnej hormonem wzrostu u dorosłych?
1) krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
2) obrzęki;
3) nietolerancja glukozy;
4) zespół cieśni nadgarstka;
5) zapalenie mięśni.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 2,4.
 3. 1,2,5.
 4. ...
 5. ...
Wskazaniem do leczenia metylodopą może być:
 1. hiperprolaktynemia.
 2. zespół Parkinsona.
 3. nadciśnienie tętnicze w ciąży.
 4. ...
 5. ...
Hiperkalciuria nie występuje w:
 1. akromegalii.
 2. nadczynności tarczycy.
 3. trakcie leczenia węglanem litu.
 4. ...
 5. ...
Otyłość zwiększa ryzyko rozwoju następujących raków:
 1. endometrium.
 2. sutka.
 3. jelita grubego.
 4. ...
 5. ...
Dożylny wlew argininy pobudza wydzielanie:
 1. tyreotropiny.
 2. hormonu wzrostu.
 3. glukagonu.
 4. ...
 5. ...
Które twierdzenie dotyczące sibutraminy jest prawdziwe?
 1. należy do leków hamujących łaknienie.
 2. głównym działaniem niepożądanym sibutraminy jest nasilanie depresji.
 3. przeciwwskazaniami do stosowania sibutraminy są między innymi: niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i niewydolność serca.
 4. ...
 5. ...
Jakie są kryteria oceny skuteczności leczenia pegvisomantem chorych z akromegalią?
 1. stężenie GH w normie dla płci i wieku.
 2. stężenie GH po doustnym obciążeniu glukozą < 1 μg/l.
 3. stężenie IGF-1 w normie dla płci i wieku.
 4. ...
 5. ...
Przyczyną zespołu pustego siodła mogą być następujące sytuacje, z wyjątkiem:
 1. zabiegu neurochirurgicznego.
 2. radioterapii.
 3. regresji guza przysadki w wyniku farmakoterapii.
 4. ...
 5. ...
Dla gonadotropin prawdziwe są stwierdzenia:
1) LH u kobiet pobudza owulację, tworzenie ciałka żółtego i syntezę progesteronu;
2) w połowie cyklu miesięcznego wysokie stężenie estrogenów pobudza wydzielanie LH;
3) LH u mężczyzn pobudza spermatogenezę w komórkach Sertolego;
4) FSH u kobiet i mężczyzn pobudza aromatazę przekształcającą androgeny w estrogeny;
5) FSH u mężczyzn stymuluje proliferację komórek Leydiga i produkcję testosteronu.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 1,4,5.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Dla hormonów podwzgórza prawdziwe są stwierdzenia:
1) Ghrelina pobudza wydzielanie hormonu wzrostu;
2) Ghrelina hamuje wydzielanie prolaktyny i insuliny;
3) VIP hamuje wydzielanie prolaktyny;
4) dopamina hamuje wydzielanie TSH;
5) tyreoliberyna hamuje wydzielnie prolaktyny.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,4.
 3. 3,4.
 4. ...
 5. ...
Do następstw pierwotnej niedoczynność tarczycy należą:
1) hiponatremia;           
2) ginekomastia;           
3) u dzieci opóźnione dojrzewanie płciowe;
4) moczówka prosta;
5) hiperprolaktynemia.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 1,4,5.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Niedomogę wydzielania hormonu wzrostu (GH) stwierdza się poprzez wykazanie niewystarczającego wydzielania GH w próbach stymulacji przez następujące bodźce:
1) insulina;         
2) glukoza;         
3) glukagon;         
4) klonidyna;
5) tyreoliberyna;
6) somatostatyna.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,3,4.
 3. 2,4,5.
 4. ...
 5. ...
Wskazaniami do resekcji przypadkowo wykrytych guzów nadnercza są:
1) zmniejszona gęstość tkankowa;
2) zwiększona gęstość tkankowa;
3) subkliniczna hiperkortyzolemia;
4) współistnienie cukrzycy;
5) występowanie zmian obustronnie;
6) zwiększone stężenie metanefryn w moczu.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,6.
 2. 2,3,5.
 3. 2,4,6.
 4. ...
 5. ...
Dla zespołu ektopowego wydzielania kortykotropiny (ZEK) prawdziwe są stwierdzenia:
1) najczęstszą przyczyną ZEK jest rak drobnokomórkowy płuc;
2) test hamowania dużą dawką deksametazonu (8 mg) jest pomocny w różnicowaniu z ACTH-niezależnym zespołem Cushinga;
3) zwykle typowe objawy zespołu Cushinga nie występują;
4) charakterystyczny jest rozwinięty obraz zespołu Cushinga ze względu na bardzo dużą stymulację produkcji kortykosteroidów;
5) typowa dla ZEK jest hypokaliemia.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,5.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
Dla oznaczeń kortyzolu prawdziwe są sformułowania:
1) przyjmowanie hydrokortyzonu w dawkach substytucyjnych ma wpływ na kortyzolemię;
2) estrogeny i spironolakton nieswoiście zawyżają kortyzolemię;
3) oznaczenie wolnego kortyzolu w moczu może potwierdzić niedoczynność kory nadnerczy;
4) znaczna hiperkortyzoluria cechuje zespół Cushinga;
5) zwiększenie kortyzolemii po tetrakozaktydzie (Synathen) > 18 mg wyklucza niedoczynność nadnerczy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,4.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
Na oznaczenia aktywności reninowej osocza i aldosteronemii mają wpływ:
1) uzupełnienie niedoboru potasu;
2) inhibitory receptora a-adrenergicznego;
3) inhibitory receptora b-adrenergicznego;
4) inhibitory kanału wapniowego;
5) niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,4.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
W odniesieniu do leczenia prolaktinoma agonistami dopaminy w ciąży prawdziwe są stwierdzenia:
1) bez względu na wielkość gruczolaka należy kontynuować farmakoterapię;
2) ograniczenie pola widzenia nie jest bezwzględnym wskazaniem do operacji guza;
3) bezpiecznymi preparatami są kabergolina i bromokryptyna;
4) bezpiecznymi preparatami są bromokryptyna i pergolid;
5) w przypadku pogorszenia widzenia należy rozważyć leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,4.
 3. 1,3,5.
 4. ...
 5. ...
Do grupy chorych z nadciśnieniem, którzy powinni podlegać skriningowi w kierunku hiperaldosteronizmu pierwotnego należą osoby u których stwierdza się następujące cechy:
1) hipokalemia;
2) rodzinny wywiad nadciśnienia tętniczego;
3) występowanie zmiany ogniskowej w nadnerczu;
4) młody wiek;
5) oporność na leczenie hipotensyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 1,2,4.
 3. 3,5.
 4. ...
 5. ...
Oznaczanie stężenia wolnej tyroksyny w surowicy powinno być badaniem z wyboru dla określenia stanu czynnościowego tarczycy
w następujących sytuacjach klinicznych:
1) monitorowanie leczenia wtórnej niedoczynności tarczycy;
2) rozpoznanie nadczynności tarczycy w ciąży;
3) monitorowanie leczenia pierwotnej niedoczynności tarczycy;
4) monitorowanie leczenia pierwotnej nadczynności tarczycy;
5) rozpoznanie pierwotnej niedoczynności tarczycy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,3.
 2. 2,3,4.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
W odniesieniu do porównania scyntygrafii technetowej i jodowej tarczycy fałszywe jest stwierdzenie:
 1. scyntygrafia technetowa nie ustępuje jodowej w diagnostyce wola zamostkowego.
 2. scyntygrafia technetowa jest nieprzydatna w monitorowaniu leczenia raka zróżnicowanego tarczycy.
 3. scyntygrafia technetowa nie może zastąpić jodowej u pacjentów przygotowywanych do leczenia 131I.
 4. ...
 5. ...
Tyreotoksykoza skojarzona jest ze zwiększonym wychwytem jodu w następujących przypadkach:
1) hashitoxicosis;       ;
2) przerzuty raka tarczycy;   
3) trofoblastoma;       
4) wole jajnikowe
5) tyreotropinoma;
6) poamiodaronowe zapalenie tarczycy.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 3,4.
 3. 4,6.
 4. ...
 5. ...
Nadciśnienie tętnicze w przebiegu zespołu Cushinga jest konsekwencją następujących czynników, z wyjątkiem:
 1. nadwrażliwości mięśniówki naczyń na endogenne substancje presyjne.
 2. wzmożonej aktywności reninowej osocza i wtórnemu hiperaldosteronizmowi.
 3. efektu mineralokortykoidowego kortyzolu.
 4. ...
 5. ...
W leczeniu farmakologicznym nadciśnienia tętniczego w przebiegu rzekomego hiperaldosteronizmu /AME/ stosujemy następujące leki:
1) Furosemid;  
2) Tiazydy;  
3) Spironolakton;  
4) Dexametason;  
5) Eplerenon.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4.
 2. 2,3,5.
 3. 3,4,5.
 4. ...
 5. ...
Niedobór wzrostu, będący cechą charakterystyczną Zespołu Turnera jest konsekwencją:
1) hipogonadyzmu hipergonadotropowego;
2) niedoboru hormonu wzrostu;
3) pierwotnej niedoczynności tarczycy;
4) braku ekspresji genu SHOX zlokalizowanego w obrębie chromosomu X;
5) hipogonadyzmu hipogonadotropowego.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. tylko 1.
 2. tylko 2.
 3. 1,2,4.
 4. ...
 5. ...
Calcimimetyki stosowane w kontrolowaniu wtórnej nadczynności przytarczyc w przewlekłej niewydolności nerek, powodują w surowicy krwi:
 1. zmniejszenie stężenia PTH i zwiększenie stężenia wapnia.
 2. zwiększenie stężenia wapnia i zmniejszenie stężenia fosforanów.
 3. zmniejszenie stężenia PTH i zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów.
 4. ...
 5. ...
W prawidłowej ciąży we krwi matki dochodzi do:
1) stopniowego wzrostu stężenia gonadotropin /FSH,LH/;
2) wzrostu stężenia całkowitych hormonów tarczycowych /T4,T3/;
3) początkowego obniżenia się stężenia TSH w pierwszym trymestrze, które następnie stopniowo rośnie w II i III trymestrze ciąży;
4) stopniowego wzrostu stężenia kortyzolu całkowitego;
5) stopniowego wzrostu stężenia wolnych hormonów tarczycowych /FT3,FT4/.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3.
 2. 1,3,4.
 3. 2,3,5.
 4. ...
 5. ...
Łożysko syntetyzuje i wydziela do krążenia matki:
1) CRH;  2) ACTH;  3) kortyzol;  4) DHEAS;  5) androstenedion.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2.
 2. 1,2,3.
 3. 3,4.
 4. ...
 5. ...
Guzy w obrębie tkanki śródmiąższowej jąder (adrenal rest tumors) w przebiegu klasycznej formy wrodzonego przerostu nadnerczy na tle bloku 21-hydroksylazy /wpn/:
1) podlegają działaniu ACTH;
2) są często nowotworami złośliwymi;
3) podlegają wpływowi LH;
4) są częstą przyczyną bezpłodności mężczyzn z tą formą bloku enzymatycznego;
5) mają histologiczną strukturę śródmiąższowej tkanki jądrowej.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,2,4.
 2. 2,3,4.
 3. 1,4,5.
 4. ...
 5. ...
Prawdziwe zdania odnośnie leczenia chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy z blokiem 21-hydroksylazy /wpn/ to:
1) wszyscy chorzy z postacią klasyczną wpn wymagają leczenia fludrokortyzonem;
2) kobiety z wpn zachodzące w ciążę zawsze wymagają zwiększenia dawki hydrokortyzonu;
3) kobiety z wpn w ciąży wymagają zwiększenia dawki fludrokortyzonu, zwłaszcza w trzecim trymestrze;
4) 17-OH progesteron jest podstawowym parametrem hormonalnym oceniającym adekwatność dawki glikokortykoidów;
5) utrzymywanie aktywności reninowej osocza /ARO/ w dolnym zakresie normy świadczy o prawidłowej suplementacji mieralokortykoidów.
Prawidłowa odpowiedź to:
 1. 1,3,4.
 2. 1,2,4.
 3. 2,3,4.
 4. ...
 5. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij