Pediatria Wiosna 2007: testy egzaminacyjne do egzaminu PES

ROZWIĄŻ TEST

Pytanie
Odpowiedzi
Mieszanka mleczna dla wcześniaków w porównaniu z mieszanką dla noworodków donoszonych (WW)

1. zawiera więcej białka
2. jest wzbogacona w taurynę
3. zawiera karnitynę
4. zawiera więcej żelaza
5. zawiera długołańcuchowe nienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA)
 1. ...
 2. ...
Hipogonadyzm hipergonadotropowy stwierdza się we wszystkich wymienionych za wyjątkiem:
 1. zespół Prader-Willego
 2. zespół Turnera
 3. zespół Klinefeltera
 4. ...
 5. ...
Karmienie naturalne piersią zapewnia wystarczające zapotrzebowanie u dziecka do:
 1. 3 miesięcy
 2. 6 miesięcy
 3. 9 miesięcy
 4. ...
 5. ...
W fenyloketonurii matczynej występują:

1. wady serca
2. nadmierna urodzeniowa masa ciała
3. upośledzenie umysłowe
4. hipotrofia
5. (...)
 1. ...
 2. ...
Mukopolisacharydoza typu III jest spowodowana niedoborem enzymów za wyjątkiem
 1. Sulfatazy heparanu
 2. Alfa iduronidazy
 3. Acetyloglukozaminidazy
 4. ...
 5. ...
W wadach serca przewodozależnych stosuje się prostaglandynę E2 w dawce 0,01-0,1 mcg/kg/min. Działania niepożądane Prostinu to wszystkie za wyjątkiem
 1. hipertermia
 2. bradykardia/tachykardia
 3. podwyższenie ciśnienia tętniczego
 4. ...
 5. ...
Achalazja przełyku (kurcz wpustu) to rzadkie schorzenie wieku dziecięcego. Jest leczone operacyjnie metodą Hellera. Przed operacją stosuje się leczenie farmakologiczne. Które z wymienionych ?

1. Wlew z erytromycyny
2. Metoklopramid
3. Toksyna botulinowa
4. NLPZ
5. Diazotan izosorbidu
 1. x
 2. x
 3. 3, 5
 4. ...
 5. ...
Obecnie coraz dokładniej wykonywane badanie echokardiograficzne wykrywa coraz częściej wypadanie płatka zastawki dwudzielnej. Stwierdzenie fałszywe to:
 1. Zwykle występuje u dzieci wysokich i szczupłych
 2. Słyszalny klik śródskurczowy i szmer późnoskurczowy
 3. Zjawiska osłuchowe są stałe bez względu na pozycję ciała
 4. ...
 5. ...
W zespole wydłużonego QT w profilaktyce zastosujesz wszystkie za wyjątkiem:
 1. Propranololu
 2. Sotalolu
 3. Metoprololu
 4. ...
 5. ...
Zespół Zellwegera – prawdziwe to (WW):

1. Należy do chorób lizosomalnych
2. Objawy już po urodzeniu, w tym dysmorfia (wysokie czoło, duże ciemiączko, zmarszczka nakątna)
3. Możliwe zmiany w narządzie wzroku (zaćma, zmętnienie rogówki, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki)
4. Dziedziczone autosomalnie recesywnie
5. Rozpoznanie na podstawie podwyższonego stężenia VLCFA w surowicy krwi
 1. 1,3,4
 2. 2,3,5
 3. 1,4,5
 4. ...
 5. ...
W mukowiscydozie występuje defekt genu CFTR. Wykryto ponad 1000 mutacji tego genu, jednak najczęstsza to:
 1. Δ F 708
 2. Δ G 508
 3. Δ F 508
 4. ...
 5. ...
W leczeniu przewlekłego WZW C genotyp 2 i 3 stosuje się:
 1. Interferon alfa
 2. Interferon alfa + rybawiryna przez 24 tygodnie
 3. Interferon alfa + rybawiryna 48 tygodni
 4. ...
 5. ...
Wrodzony niedobór 11βhydroksylazy (WW):

1.Powoduje niedoczynność zarówno warstwy pasmowatej, jak i siatkowatej kory nadnerczy
2. Powoduje wirylizację u płodów żeńskich
3. Jest związana ze zwiększeniem poziomu dezoksykortykosteronu i …..(?)
4. Powoduje nadciśnienie tętnicze i alkalozę
5. Zawsze stosuje się leczenie gliko – i mineralokortykosteroidami
 1. ...
 2. ...
Wole młodzieńcze jest wskazaniem do leczenia nieorganicznymi związkami jodu, ponieważ wole miąższowe jest najczęściej wynikiem niedoboru jodu:
 1. Prawda - prawda
 2. Prawda - fałsz
 3. Prawda – fałsz
 4. ...
 5. ...
Mleko kobiece a mleko krowie – wybrać fałszywe:
 1. W mleku kobiecym i mleku krowim są podobne stężenia żelaza 0,05 mg/l (?), ale wchłanianie żelaza z pokarmu kobiecego trzykrotnie większe
 2. Mleko kobiece zawiera laktoferrynę ułatwiającą wchłanianie żelaza
 3. Mleko krowie zawiera więcej karnityny
 4. ...
 5. ...
Do lekarza zgłasza się matka z 10-miesięcznym niemowlęciem. Masa ciała dziecka < 10 centyla, niewielkie cechy zmian wysiękowych na skórze, okresowo luźne stolce. Co jest najbardziej prawdopodobne?
 1. Biegunka sekrecyjna
 2. Przewlekła biegunka nieswoista
 3. Biegunka spowodowana alergią na białko mleka krowiego
 4. ...
 5. ...
Zmętnienie rogówki występuje w przebiegu (WW):

1. Mukopolisacharydozy typu I
2. Cystynozy
3. Choroby Wilsona
4. mannozydozy
5. galaktozemii
 1. 1,2,5
 2. 1,3,4,5,
 3. 2,3,4,5
 4. ...
 5. ...
53. Dziewczynka 10-letnia zgłasza się z powodu nawracających bólów brzucha, głównie w prawym dolnym kwadrancie brzucha, schudła 3 kg/3 miesiące, w okolicy odbytu pojawiła się przetoka. O jakiej chorobie należy myśleć w pierwszej kolejności?
 1. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 2. Choroba Leśniowskiego Crohna
 3. Czynnościowe bóle brzucha
 4. ...
 5. ...
Mieszanka mleczna dla wcześniaków w porównaniu z mieszanką dla noworodków donoszonych:
 1. zawiera więcej białka
 2. jest wzbogacona w taurynę
 3. zawiera karnitynę
 4. ...
 5. ...
Matka zgłasza się do pediatry z 6-letnią dziewczynką z powodu wystąpienia krwawienia miesiączkowego. Pediatra stwierdza u dziewczynki plamy cafe au lait, zmiany kostne (w RTG dysplazja włóknista). Co jeszcze może wystąpić u tego dziecka: ww
1. nadczynność przytarczyc
2. niedoczynność przysadki
3. czaszkogardlak
4. nadczynność tarczycy
 1. ...
 2. ...
Hipogonadyzm hipergonadotropowy stwierdza się we wszystkich wymienionych za wyjątkiem:
 1. zespół Prader-Willego
 2. zespół Turnera
 3. zespół Klinefeltera
 4. ...
 5. ...
Karmienie naturalne piersią zapewnia wystarczające zapotrzebowanie u dziecka do:
 1. 3 miesięcy
 2. 6 miesięcy
 3. 9 miesięcy
 4. ...
 5. ...
Fenyloketonuria nieklasyczna (ww):
1. związana z deficytem hydrolazy fenyloalaniny
2. związana z niedoborem tetrahydrobiopteryny
3. leczenie dietą niskofenyloalaninową jest wystarczające
4. wyniki leczenia zależą od osobniczej bariery krew-mózg
5. defekt dotyczy także przemiany tyrozyny i tryptofanu.
 1. ...
 2. ...
Szczepionka 7-walentna skoniugowana (WW):
1. zmniejsza ryzyko przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego
2. zmniejsza ryzyko konieczności zakładania dreników tympanostomijnych
3. zapobiega inwazyjnej chorobie pneumokokowej
4. likwiduje nosicielstwo pneumokoków w nosogardle (serotypy zawarte w szczepionce)
5. zwiększa odporność humoralną
 1. ...
 2. ...
Mukopolisacharydoza typu III jest spowodowana niedoborem enzymów za wyjątkiem:
1. Sulfatazy heparanu
2. Alfa iduronidazy
3. Acetyloglukozaminidazy
4. Acetylotransferazy heparanu
5. Sulfatazy acetyloglukozaminianu
 1. ...
 2. ...
W wadach serca przewodozależnych stosuje się prostaglandynę E2 w dawce 0,01-0,1 mcg/kg/min. Działania niepożądane Prostinu to wszystkie za wyjątkiem:
 1. hipertermia
 2. bradykardia/tachykardia
 3. podwyższenie ciśnienia tętniczego
 4. ...
 5. ...
Wady wrodzone serca z przewodozależnym przepływem systemowym, to wszystkie za wyjątkiem:
 1. przerwanie ciągłości łuku aorty
 2. skrajna koarktacja aorty
 3. nieprawidłowy spływ żył płucnych
 4. ...
 5. ...
Prawidłowe stwierdzenia za wyjątkiem:
1. nadciśnienie „utajone”, gdy ciśnienie tętnicze > 95 centyla poza ośrodkiem zdrowia, prawidłowe w gabinecie lekarskim
2. nadciśnienie "białego fartucha", gdy > 95 centyla w gabinecie lekarskim, prawidłowe w domu
3. nadciśnienie 1. stopnia ….
4. nadciśnienie 2. stopnia ….
5. stan przednadciśnieniowy
 1. ...
 2. ...
Eozynofilowe zapalenie przełyku (ww):
1. częściej u alergików
2. częściej u chłopców
3. leczenie z wyboru sterydami ogólnie oraz dieta
4. brak efektu po blokerach pompy protonowej
5. okresowa dysfagia po pokarmach stałych
 1. ...
 2. ...
Achalazja przełyku (kurcz wpustu) to rzadkie schorzenie wieku dziecięcego. Jest leczone operacyjnie metodą Hellera. Przed operacją stosuje się leczenie farmakologiczne. Które z wymienionych ? (ww)
1. wlew z erytromycyny
2. Metoklopramid
3. toksyna botulinowa
4. NLPZ
5. Diazotan izosorbidu
 1. ...
 2. ...
Obecnie coraz dokładniej wykonywane badanie echokardiograficzne wykrywa coraz częściej wypadanie płatka zastawki dwudzielnej. Stwierdzenie fałszywe to:
 1. zwykle występuje u dzieci wysokich i szczupłych
 2. słyszalny klik śródskurczowy i szmer późnoskurczowy
 3. zjawiska osłuchowe są stałe bez względu na pozycję ciała
 4. ...
 5. ...
Histiocytoza z komórek Langerhansa – prawdziwe to (ww):
1. nawet mnogie ogniska osteolityczne dobrze leczy się prednizonem
2. postać rozsiana częściej u niemowląt i przypomina posocznicę
3. bliżej nieznany bodziec pobudza limfocyty C (??? Tak było! C!) do wydzielania IL1
4. charakterystyczne zmiany hist-pat z ziarnistościami Birbecka
5. jest chorobą o charakterze samoograniczającym się i nie wymaga leczenia
 1. ...
 2. ...
Guz Wilmsa – leczenie u 5-miesięcznego niemowlęcia:
 1. chemioterapia
 2. chemioterapia przedoperacyjna, operacja
 3. tylko operacja
 4. ...
 5. ...
Osteosarcoma – leczenie (ww):
1. chemioterapia przedoperacyjna
2. radykalna operacja
3. chemioterapia pooperacyjna
4. przeszczep szpiku
5. radioterapia
 1. ...
 2. ...
12-letni chłopiec miesiąc wcześniej zranił się w kolano (spadł z roweru). Teraz ma gorączkę do 39ºC, staw kolanowy obrzęknięty, stwierdzono płyn w stawie, obrzęk podudzia, zaczerwienienie. Jakie badania wykonasz? (ww)
1. posiew krwi
2. badanie ogólne płynu ze stawu
3. badanie mikrobiologiczne płynu ze stawu
4. Rtg kolana i podudzia
 1. ...
 2. ...
W zespole wydłużonego QT w profilaktyce zastosujesz wszystkie za wyjątkiem:
 1. Propranololu
 2. Sotalolu
 3. Metoprololu
 4. ...
 5. ...
Zespół LQTS charakteryzuje się poniższymi cechami. Wybierz fałszywe:
 1. może być wrodzony lub nabyty
 2. możliwe nagłe zgony pod wpływem hałasu (lub innego nagłego bodźca)
 3. możliwy częstoskurcz komorowy lub migotanie komór
 4. ...
 5. ...
Zespół Zellwegera – prawdziwe to (ww):
1. należy do chorób lizosomalnych
2. objawy już po urodzeniu, w tym dysmorfia (wysokie czoło, duże
3. ciemiączko, brak fałdów nakątnych ???)
4. możliwe zmiany w narządzie wzroku (zaćma, zmętnienie rogówki, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki)
5. fziedziczone autosomalnie recesywnie (??)
Rozpoznanie na podstawie podwyższonego stężenia VLCFA w surowicy krwi
 1. ...
 2. ...
W deficycie transkarbamylazy ornitynowej (OTC) – prawdziwe (ww):
1. dziedziczy się autosomalnie recesywnie
2. jest jedną z najczęstszych hiperamonemii
3. test z allopurinolem pomaga wykryć łagodniejsze formy choroby
 1. ...
 2. ...
W leczeniu dny moczanowej stosuje się:
1. był m.in. allopurinol
 1. ...
 2. ...
W mukowiscydozie występuje defekt genu CFTR. Wykryto ponad 1000 mutacji tego genu, jednak najczęstsza to:
 1. Δ F 708
 2. Δ G 508
 3. Δ F 508
 4. ...
 5. ...
W których z wymienionych chorób częściej występuje choroba trzewna (ww):
1. Zespół Turnera
2. mukowiscydoza (wg mnie nie było CF)
3. zespół Williamsa
4. niedobór IgA
4. zespół Downa
5. zespół Gilberta
 1. ...
 2. ...
W leczeniu przewlekłego WZW C genotyp 2 i 3 stosuje się:
 1. Interferon alfa
 2. Interferon alfa + rybawiryna przez 24 tygodnie
 3. nterferon alfa + rybawiryna 48 tygodni
 4. ...
 5. ...
Aby potwierdzić replikację HBV należy wykonać (ww):
1. Anty HBcAg
2. Anty HBeAg
3. Anty HBs
4. HBV-DNA
5. Polimeraza HBV-DNA
 1. ...
 2. ...
Kilkuletnia dziewczynka ze zniekształceniami kostnymi, zwichnięcie soczewki, jasna karnacja, delikatna skóra, w wywiadzie epizody zakrzepowo-zatorowe. Co jest najbardziej prawdopodobne:
 1. klasyczna homocystynuria
 2. fenyloketonuria
 3. ...
 4. ...
5-letni chłopiec leczony z powodu ADHD (z nadpobudliwością), przyjmuje Minirin (desmopresynę) z powodu moczenia nocnego, leki przeciwhistaminowe z powodu alergicznego nieżytu nosa. Rodzice zgłaszają się do pediatry z powodu obserwowanej apatii, senności u dziecka. Negują uraz głowy w wywiadzie. Co można podejrzewać (WW):
1. neuroinfekcja
2. działania uboczne stosowanych leków
3. zatajony uraz głowy
4. nerwica u dziecka
 1. ...
 2. ...
Charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu jest/są:
 1. nierówne źrenice
 2. bóle głowy i wymioty
 3. krótkotrwała utrata świadomości i niepamięć wsteczna
 4. ...
 5. ...
Dziesięcioletnia dziewczynka leczona z powodu astmy oskrzelowej od 5 lat, 3 miesiące temu odstawiono kortykosteroidy, leczona lekami antyleukotrienowymi i beta2-mimetykami doraźnie. Od 3 dni z powodu ropnego zapalenia zatok otrzymuje antybiotyk. Ma podwyższoną temperaturę, bóle brzucha, brak łaknienia, 1 x zwymiotowała (lekarz rodzinny wiązał to z reakcją na antybiotyk, przepisał probiotyki i zlecił dietę lekkostrawną). Rodzice wezwali pogotowie, ponieważ dziecko nagle miało pierwszy w życiu napad drgawek klonicznych, po odzyskaniu przytomności jest senna, skarży się na bóle głowy. Co może być przyczyną? (ww)
1. drgawki gorączkowe
2. neuroinfekcja
3. padaczka
4. przedawkowanie beta-mimetyków
5. niedoczynność kory nadnerczy
 1. ...
 2. ...
Wrodzony niedobór 11βhydroksylazy (ww):
1. powoduje niedoczynność zarówno warstwy pasmowatej, jak i siatkowatej kory nadnerczy
2. powoduje wirylizację u płodów żeńskich
3. jest związana ze zwiększeniem poziomu dezoksykortykosteronu i …..(?)
4. powoduje nadciśnienie tętnicze i alkalozę
5. zawsze stosuje się leczenie gliko – i mineralokortykosteroidami
 1. ...
 2. ...
Niedobór 21-hydroksylazy:
1. wirylizacja u płodu męskiego
2. wirylizacja u płodu żeńskiego
 1. ...
 2. ...

Ta strona używa cookies i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

Zamknij